Глава 89 Позитивни влијанија врз умот

Благодарноста го унапредува здравјето. Ништо нема поголема тенденција за унапредување на здравјето на телото и душата како духот на благодарност и пофалба. Позитивна должност е да се одбие меланхолијата, незадоволните мисли и чувства како што е должност да се молиме. Сопственици на менталните и физичките способности. Колку е природно да се сметаме како целосни сопственици…

Глава 88 Негативни влијанија врз умот

Отстранете ги сите приговори. Ние треба да ги отстраниме од своите мисли сите обвинувања и приговори. Да не се задржуваме да ја гледаме секоја мана која може да се види… За правилно да се потпреме на Бога, мораме да гледаме на големите драгоцености на чистотата, славата, силата, љубезноста, приврзаноста, љубовта, кои Бог ни ги дарува….

Глава 87 Психологија и теологија

Се наоѓа во Светото Писмо. Вистинските начела на психологијата се наоѓаат во Светото Писмо. Човекот не ја знае сопствената вредност. Тој дејствува според својата необратена природа на карактерот, затоа што не гледа на Исуса, Авторот и Свршителот на својата вера. Оној кој доаѓа кај Исуса, кој верува во Него и го има за свој пример,…

Глава 86 Делење на довербата

Вредноста на довербата донесува спокој на умот. Христос го прашува секој кој го исповеда Неговото име: „Ме љубиш ли?“ Ако го љубите Исуса, ќе ги љубите душите за кои Тој умрел. Човекот може да нема најпријатна надворешност, може да биде несовршен во многу работи; но ако има репутација на искрена чесност, ќе ја стекне довербата…

Глава 85 Советување

Потреба за советници. О, колкава е потребата за генерали, мудри и обѕирно, урамнотежени луѓе, кои ќе бидатсигурни советници, кои имаат увид во човечката природа, кои знаат како да упатуваат и советуваат во Божји страв. Уво кое може да слуша со сочувство. Постои потреба за пастири кои под раководство на Главниот Пастир, ќе трагаат по изгубените…

Глава 84 Занимавање со емоции

Ние не можеме да ги читаме побудите. Запомнете дека не можат да се читаат срцата. Вие не ги знаете мотивите кои ги поттикнале акциите кои вам ви изгледаат погрешни. Постојат многу кои не примиле исправно воспитување, нивните карактери се изопачени, тие се непријатни и несмасни и изгледаат круто во секој поглед. Но Христовата благодат може…

Глава 83 Геријатрија

Благотворното влијание нема да изостане. Корисното влијание на семејството им е потребно и на оние кои староста ги изнемоштила. Во домот на браќата и сестрите во Христа тие можат да најдат најдобар надомест за загубата на своите сопствени домови. Доколку ги охрабриме да земат учество во домашните работи ќе им помогнеме да не мислат дека…

Глава 82 Занимавање со наука

Познавање, сила, добрина и карактер. Вистинското образование не ја потценува вредноста на научните и литературните достигања; но повеќе од познавањето на фактите, тоа ја вреднува силата; повеќе од силата, добрината; повеќе од интелектуалното достигање, карактерот. На светот не му се толку потребни луѓе со блескав ум колку луѓе со благороден карактер. Нему му се потребни…

Глава 81 Безбедна терапија на умот

Правила на употреба на менталното влијание. Во третманот на болниот, менталните влијанија не треба да се превидат. Кога правилно се користи, ова влијание е еден од најдобрите фактори за борба против болеста. Совет до еден лекар. На тие бедни, ожалостени души со кои сте доаѓале во контакт им било потребно поголемо внимание отколку што го…

Глава 80 Сатанската наука на самоиздигнување

Опасноста на теоријата за човечката наследна моќ. Кога сатаната би можел така да го замагли и прелаже човечкиот ум и да ги наведе смртниците да мислат дека постои наследна моќ во нив самите да прават големи и добри дела, би престанале да се потпираме на Бога да го направи она што мислат дека имаат моќ…