Г Л А В A 8 3 – Наградите

Графички приказ на судниот ден. Јас еднаш имав сон каде видов голема група собрана заедно; и одеднаш небото потемне, се слушна гром, светна светкавица и еден глас посилен од најсилнот тресок на громот зазвучи низ небото и земјата велејќи: „Свршено е.“ Дел од групата, со бледи лица, скокнаа напред со лелекање во агонија, извикувајќи: „О,…

Г Л А В A 8 2 – Доцна е часот

Сатаната ја собира својата војска. Сатаната ја собира својата војска, и дали ние поединечно сме подготвени за ужасниот судир кој е пред нас? Дали ние се подготвуваме себеси и нашите семејства да ја разбереме состојбата на нашите непријатели и методи на војување? Дали нашите деца формираат навики на одпучност, за да можат да бидат цврсти…

Г Л А В A 8 1 – Координација на домот и црквата

Започнете го делото на благодатта во домот. Родители, започнете го делото на благодатта во црквата во својот дом, така однесувајќи се да децата видат дека вие соработувате со небесните ангели. Бидете сигурни дека вие сте обратени секој ден. Воспитувајте се себеси и своите деца за животот вечен во Божјото царство. Ангелите ќе бидат ваши силни…

Г Л А В A 8 0 – Стравопочит за она што е свето

Драгоцената благодат на стравопочитта. Стравопочитта е една друга скапоцена доблест која треба грижливо да се негува. Воспитувањето и образованието на младите треба да биде од таков карактер така што ќе ги воздига светите нешта и поттикне чиста посветеност на Бога во Неговиот дом. Многумина кои тврдат дека се деца на небесниот Цар немаат правилно гледиште…

Г Л А В A 7 9 – Саботата ден на задоволство

Преовладува непочитувањето на саботата. Ми беше покажано дека многу родители кои зборуваат дека веруваат во свечената вест за ова време не ги воспитале своите деца за Бога. Не се зауздувале и се раздразнувале на секој еден кој би се обидел да ги заузда. Тие не ги поврзувале своите деца секој ден преку живата вера за…

Г Л А В A 7 8 – Силата на молитвата

Потреба за семејна молитва. Секое семејство треба да подигне свој олтар за молитва, сфаќајќи дека стравот од Господа е почеток на мудроста. Доколу некои луѓе во светот имаат потреба од сила и охрабрување која религијата ја дава, тогаш тоа се оние кои се одговорни за образувањето и воспитувањето на своите деца. Тие не можат да…

Г Л А В A 7 7 – Библијата во домот

Бог обезбедува обилна гозба. Пружајќи ни предност да ја проучуваме Неговата Реч, Господ поставува пред нас раскошна духовна гозба. Многубројни се благодетите кои потекнуваат од духовното насладување од Неговата Реч, за која Тој сам кажува дека ги претставува Неговото тело и крв, Неговиот Дух и живот. Примајќи ја таа Реч како духовна храна, ние духовно…

Г Л А В A 7 6 – Подготовка за членство во црквата

Добро балансирано воспитување. Физичкото воспитување, развојот на телото, е многу полесно пружено отколку духовното воспитување. Културата на душата, која дава чистота и воздигање на мислите и мил мирис на зборовите и делата, бара многу тешки напори. Потребно е трпение за секој зол мотив да се чува настрана од градината на срцето. Духовното воспитување во никој…

Г Л А В A 7 5 – Водење на малите деца кон Христа

Колку рано децата можат да станат христијани? Во детството умот е лесно импресиониран и обликуван и тогаш е време кога момчињата и девојчињата треба да бидат учени да го сакаат и му оддаваат чест на Бога. Бог сака секое дете на млади години да биде Негово дете, преку посинување примено во Неговото семејство. Иако млади…

Г Л А В A 7 4 – Секој дом треба да биде црква

Родителите треба да бидат Божји претставници. Секое семејство во домашниот живот треба да биде една црква, прекрасен симбол на Божјата црква на небото. Доколку родителите ја сфатат својата одговорност за своите деца, тие под никакви околности нема да ги укоруваат или да бидат раздразливи кон нив. Тоа не е вид на воспитување кое некој треба…