Времето во Скопје:

ПРЕПОРАЧУВАМЕ

Нова Библиска Лекција

(Матеј 5:17,18)

„Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам Законот или Пророците; не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто, вистина, ви велам: дури постојат небото и земјата, ниту една буквичка или црта од Законот нема да се измени, додека не се исполни сè!“

Оваа радио станица настана од потребата библиските принципи, решенијата кои ги нуди Божјата реч за многуте животни проблеми, да им станат познати  на што поголем број на луге.
appsxp

ИСКУСТВО СО БОГА

Caslav

Контактирајте нè


Без оглед какви сте или каков бил вашиот живот можете да се спасите само по патот што Бог го одредил. Морате да се покаете; морате беспомошно да паднете на Карпата, Исуса Христа. Морате да почувствувате потреба за лекар, за еден лек кој лекува од гревот – Христовата крв. Тој лек ќе може да се обезбеди само преку покајание пред Бога, и со вера во Господа Исуса Христа.


„Ако ги исповедаме гревовите свои,
Тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да нè очисти од секаква неправда“
(1 Јованово 1,9).


Историја на РДАСД

Историја на реформното движење на Aдвентистите на седмиот ден

Повеќе

Нашето верување

Краток преглед, објавен од страна на Генералната конференција…

Повеќе

Книги

Здравје и среќа, Копнежот на вековите, Мисли од гората на блаженството…

Повеќе

Библиски Лекции

претставуваат програма за секојдневно тематско проучување на Божјото Слово…

Повеќе