Времето во Скопје:

Препорачуваме

Golemata borba.png
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
ГОЛЕМАТА БОРБА
КАКО ДА СЕ РАЗБЕРЕ БОЖЈАТА СУРОВОСТ ВО СТАРИОТ ЗАВЕТ
РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО
8 МОЌНИ ИСЦЕЛИТЕЛИ
ПРОРОЧКАТА СЛУЖБА НА ЕЛЕНА ВАЈТ. ЗОШТО ТАА?
ПОСЛЕДНИТЕ НАСТАНИ
ВО НЕБЕСНИТЕ ПРОСТРАНСТВА (ВИДЕО)
УЛОГАТА НА ВОДАТА ВО ПРЕВЕНТИВА И ЛЕЧЕЊЕ
ВИСТИНСКАТА ПРИЧИНА
ВЕЛИКА БОРБА И ПОСЛЕДАК (ВИДЕО)
КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ
ЕВЕ ЌЕ ДОЈДАМ СКОРО (ЛЕКЦИЈА)
ЗОШТО МАЛИОТ РОГ ЈА ПОНИШТУВА ХРИСТОВАТА ЖРТВА И ШТО ЗНАЧИ ТОА
ПАДНА, ПАДНА, ВАВИЛОН. КОГА ВАВИЛОН КОНЕЧНО ЌЕ ПАДНЕ?
БЕСМРТНОСТА НА ДУШАТА — ОТРОВОТ НА ВАВИЛОН
МАЛИОТ РОГ И АНТИОХ ЕПИФАН. ДАЛИ ИМА ВРСКА МЕЃУ НИВ? 
МАЛИОТ РОГ ОД ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ – КОЈ Е ТОЈ?
ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ ЗА ЧЕТИРИТЕ ЅВЕРОВИ
ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПРОРОШТВОТО ЗА ИДОЛОТ ОД КНИГАТА НА ПРОРОКОТ ДАНИЕЛ ВО СВЕТСКАТА ИСТОРИЈА
КОИ ВАЖНИ РАБОТИ МОЖЕМЕ ДА ГИ НАУЧИМЕ ЗА БОЖЈИОТ СУД ОД КНИГАТА НА ПРОРОКОТ ДАНИЕЛ?
ЗА БОЖЈИОТ СУД. ОТКРОВЕНИЕ 14:7 „ЗАШТО НАСТАПИ ЧАСОТ НА НЕГОВИОТ СУД“
КАКО ДА МУ ОДДАДЕМЕ СЛАВА НА БОГА? ПОРАКАТА НА ПРВИОТ АНГЕЛ
ПРВАТА АНГЕЛСКА ПОРАКА „ИМАЈТЕ СТРАХОПОЧИТ КОН БОГА“. ВОВЕД
КОЈ Е СОЗДАТЕЛОТ – ОТЕЦОТ ИЛИ ИСУС?
СВЕШТЕНИЦИ И ЛЕВИТИ ОД ПОСЛЕДНИТЕ ДЕНОВИ, КОИ СЕ ТИЕ?
2300 ВЕЧЕРИ И УТРИНИ – КОЈ Е ОВОЈ ПЕРИОД И КОГА ЌЕ ЗАВРШИ?
ДАЛИ ИМА СВЕТИЛИШТЕ НА НЕБОТО? ШТО ВЕЛИ БИБЛИЈАТА
претходнопретходно
следноследно
 

Нова Библиска Лекција

(1 Петрово 4:7)

„Но близу е крајот на сè. Па бидете мудри и бодри во молитвите“

Оваа радио станица настана од потребата библиските принципи, решенијата кои ги нуди Божјата реч за многуте животни проблеми, да им станат познати  на што поголем број на луге.
appsxp

БОЛЕСТА КАКО ГЛОБАЛЕН ПРОБЛЕМ

Контактирајте нè


Без оглед какви сте или каков бил вашиот живот можете да се спасите само по патот што Бог го одредил. Морате да се покаете; морате беспомошно да паднете на Карпата, Исуса Христа. Морате да почувствувате потреба за лекар, за еден лек кој лекува од гревот – Христовата крв. Тој лек ќе може да се обезбеди само преку покајание пред Бога, и со вера во Господа Исуса Христа.


„Ако ги исповедаме гревовите свои,
Тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да нè очисти од секаква неправда“
(1 Јованово 1,9).


Историја на РДАСД

Историја на реформното движење на Aдвентистите на седмиот ден

Повеќе

Нашето верување

Краток преглед, објавен од страна на Генералната конференција…

Повеќе

Книги

Здравје и среќа, Копнежот на вековите, Мисли од гората на блаженството…

Повеќе

Библиски Лекции

претставуваат програма за секојдневно тематско проучување на Божјото Слово…

Повеќе