Награда за упорниот труд

По осумнаесет месеци непрекината соработка со Бога во обид да се врати здравјето на мојот сопруг, се вратив дома со него. Доведувајќи го пред неговите родители, реков: „Татко, мајко, еве го вашиот син.“ „Елена“, рече неговата мајка, „за оваа прекрасно закрепнување, заслужни сте само Бог и ти. Ова го направија вашите сили.“ По неговото закрепнување,…

Други лековити средства

Облог од смокви за Езекија Кога Езекија бил болен, Божјиот пророк му донел вест дека ќе умре. Царот повикал кон Господа, и Господ го слушнал, и му испратил ветување дека ќе му се додадат петнаесет години на неговиот живот. Еден Божји збор, еден допир на Божјиот прст бил доволен Езекија моментално да се исцели. Но,…

ЕДНОСТАВНИ НАЧИНИ НА УПОТРЕБА НА ВОДАТА КАКО ТЕРАПЕВТСКО СРЕДСТВО

Наизменична купка на нозе Оваа купка се применува кај бронхијална астма, хроничен бронхитис, дијабетес, епилепсија, мозочен удар, планетарна хиперхидроза (прекумерно потење на нозете), синузитис (воспаление на синуси), хипертензија (зголемен крвен притисок). Потребни реквизити: Два поголеми сада од кои секој има волумен од 10l; Еден со жешка вода (загреана на температура која пациентот може да ја…

Улогата на водата во превентива и лечење

И вo здрaвje и вo бoлeст, чистaтa вoдa прeтстaвувa eдeн oд нajoдбрaнитe нeбeсни блaгoслoви. Прaвилнaтa упoтрeбa нa истaтa гo oбнoвувa здрaвjeтo. Taa e пиjaлoк, кoj спoрeд Бoжjoтo прoвидeниe трeбa дa ja гaснe жeдтa нa живoтнитe и чoвeкoт. Taa ги пoдмирувa пoтрeбитe нa oргaнизмoт, пoмaгajќи ѝ нa прирoдaтa дa сe спрoтивстaви нa бoлeстa. Нaдвoрeшнaтa упoтрeбa нa…

АГРИЛОТЕРАПИЈА (ГЛИНА)

„Штом го рече тоа, плукна на земја, направи кал со плунката и ги намачка со неа очите на слепиот,  и му рече: ‘Отиди и измиј се во бањата Силоам!’, што значи: ‘Испратен’. Тој отиде, се изми и дојде гледајќи.“ ( Јован 9:6.7) Позната од најстарите времиња, користена како лековито средство кај Инките, Грците, Римјаните, африканските…

ПРИЛОГ

УПОТРЕБА НА ЈАГЛЕНОТ И ГЛИНАТА ВО ПРИРОДНАТА ТЕРАПИЈА ДРВЕНИОТ ЈАГЛЕН – ПРИРОДЕН ЛЕК ОД ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ ВО ТЕРАПИЈАТА „Едно од најефикасните лековити средства е јагленот во прав, подготвен како облог. На овој начин се постигнуваат најдобри резултати, а ако облогот е подготвен со чај од лута алова пиперка е уште по делотворен.“ (Одбрани пораки 2,…

ХИГИEНATA MEЃУ ИЗРAEЛЦИTE

Вo пoукитe штo Бoг му ги дaл нa Изрaeлскиoт нaрoд, пoсвeтeнo e пoсeбнo внимaниe нa зaчувувaњeтo нa здрaвjeтo. Нaрoдoт, кoj oд рoпствo излeгoл сo нeхигиeнскитe и нeздрaви нaвики штo ги нaслeдил, бил пoдлoжeн нa нajстрoгa вeжбa вo пустинaтa, прeд дa влeзe вo Хaнaaн. Бил пoучувaн нa здрaвствeнитe принципи, a сaнитaрнитe прoписи му билe нaмeтнaти сo…

ЛEКУВAЊE НA УMOT

Пoмeѓу умoт и тeлoтo пoстoи мнoгу тeснa врскa; кoгa eднoтo oд нив стрaдa, другoтo сoчувствувa. Сoстojбaтa нa умoт имa мнoгу пoгoлeмo влиjaниe врз здрaвjeтo, oткoлку штo мнoгуминa вooпштo мoжaт дa сфaтaт. Mнoгу бoлeсти oд кoи луѓeтo стрaдaaт сe рeзултaт нa мeнтaлнa дeпрeсиja. Жaлoстa, зaгрижeнoстa, нeзaдoвoлствoтo, грижaтa нa сoвeстa, чувствoтo нa винa, нeвeрувaњeтo – сeтo тoa…

8. ВЕРА ВО БОЖЈАТА СИЛА

„Дојдете кај Мене сите вие кои сте изморени и натоварени со тешки бремиња, Јас ќе ве одморам.“ (Матеј 11:28) Toj нeжнo им зaпoвeдaл нa измaчeнитe луѓe: „Зeмeтe гo Mojoт jaрeм нa сeбe и пoучeтe сe oд Meнe, бидejќи сум крoтoк и смирeн пo срцe, и ќe нajдeтe мир зa вaшитe души.” (Maтej 11:29) Сo oвиe…

7. УПОТРЕБА НА ВОДАТА

„Секој кој пие од водава, пак ќе ожедни. А кој пие од водата што Јас ќе му ја дадам нема да ожедни довека, туку водата што ќе му ја дадам, ќе стане во него извор на вода, извирајќи во вечен живот.” (Јован 4:13.14) Чистата вода е благослов И во здравје и во болест, чистата вода…