Радосни во Господа

Радосни во Господа

Божјите деца се повикани да бидат Христови претставници откривајќи ја добрината и милоста на Господа. Како што Христос нам ни го откри вистинскиот карактер на Отецот, така и ние мораме да му го откриеме Христа на светот кој сè уште не ја запознал Неговата нежна и милостива љубов: „Како што ме прати Ти мене во…

Што да правиме со сомневањето?

Што да правиме со сомневањето?

Мнозина, особено оние кои се млади во христијанскиот живот, често ги вознемирува она што ги тера на сомневање. Во Библијата постојат бројни текстови кои тие не можат да ги објаснат, или пак да ги разберат, и сатаната ги користи да ја поколеба нивната вера во Писмото како Божјо откровение. Тие прашуваат: „Како да го запознаам…

Предимство да се молиме

Предимство да се молиме

Бог ни зборува преку природата и откровението, со Своето провидение и влијанието на Својот Дух. Но сето тоа не е доволно; неопходно е ние пред Него да го отвориме и своето срце. За духовно да живееме и да имаме духовна сила, мораме да одржуваме вистинска врска со нашиот небесен Отец. Нашите мисли можат да се…

Познавање на Бога

Познавање на Бога

Многубројни се начините на коишто Бог ни се објавува и преку кои нè доведува во врска со Себе. Природата постојано им се обраќа на нашите сетила. Искреното срце ќе биде трогнато со Божјата љубов и слава, кои се откриваат во делата на Неговите раце. Чувствителното уво ги слуша и ги разбира пораките што Бог ги…

Живот и работа

Живот и работа

Бог е извор на животот, светлината и радоста на целата вселена. Како светлосните зраци од Сонцето, како водената струја што избива од живиот извор, од Него се излеваат благослови на сите Негови созданија. И секаде каде што има живот од Бога во срцата на луѓето, таа ќе се излева врз другите во вид на љубов…

Растење во Христа

Растење во Христа

Промената на срцето со која стануваме Божји деца, во Библијата се нарекува раѓање. На друго место е споредена со ’ртење на добро семе што го посеал домаќинот. Според истата слика, оние кои тукушто му се обратиле на Христа, треба „како новородени деца“ да „израснат до висината на растот“ на мажите и жените во Исуса Христа….

Вистински Христови следбеници

Вистински Христови следбеници

„Ако е некој во Христа, тој е ново создание; старото помина, и ете, сè ново настана“ (2. Коринтјаните  5:17). {ПХ 57.1} Некој можеби не ќе може да го наведе точното време и место на своето обратување, или сите околности кои довеле до него; но тоа не докажува дека не се обратил. Христос му рекол на…

Вера и прифаќање

Вера и прифаќање

Кога Светиот Дух ќе ја разбуди вашата совест, ќе разберете нешто од стравотиите на гревот, неговата сила, неговата вина и беда и ќе почнете да се згрозувате од него. Ќе сфатите дека гревот ве одвоил од Бога, дека сте под власт на силите на злото. Колку повеќе се борите да се ослободите, толку повеќе ја…

Посветување

Посветување

Бог ветил: „Ќе ме барате, и ќе ме најдете, кога ќе ме побарате со сето свое срце“ (Еремија 29:13). {ПХ 43.1} Целото срце мора да му го предадеме на Бога, инаку никогаш не би можеле да се промениме и повторно да му станеме слични Нему. По својата природа ние сме далеку од Бога. Светиот Дух…

Исповедање

Исповедање

„Кој ги крие своите престапи, нема да има успех, а кој ги исповеда и остава, наоѓа милост”. (Изреки 28:13). {ПХ 37.1} Условите за добивање на Божјата милост се едноставни, праведни и разумни. Господ не бара од нас да се изложуваме на маки за да добиеме простување на гревот. Не мораме да одиме на долги и…