9. Итно бегање во завршниот судир

Знак за бегство             Сега не е време Божјиот народ да ги сосредоточи своите чувства или да собира богатство на земјата. Не е далеку времето, кога, како првите ученици, ќе бидеме принудени да бараме засолниште во пусти и осамени места. Како што опсадата на Ерусалим од страна на римската војска им била знак за бегство…

8. Нашите центри треба да бидат далеку од населените области

Погодни локации за институции             И понатаму се даваат упатства: Излезете надвор од градовите. Основајте свои санаториуми, училишта и канцеларии подалеку од населените места. Сега мнозина се залагаат да останат во градовите, но ќе дојде време, кога сите, кои сакаат да ги избегнат глетките и звуците на злото, ќе се преселат во селските реони; бидејќи…

7. Водени од Божјите провиденија

Како Бог го отвора патот             Дојдено е време, кога, како што Бог го отвора патот, семејствата треба да се иселат од градовите. Децата треба да се одведат на село. Родителите треба да најдат соодветно место колку што им дозволуваат нивните средства. Иако живеалиштето може да биде мало, сепак покрај него треба да има земја…

6. Населување во институционалните центри

Не треба да создаваме колонии             Господ и денес сака Неговиот народ да се разотиде по целата земја. Тие не треба да формираат колонии, со тоа што ќе се населуваат на едно место. Исус рекол: „Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание“ (Марко 16:15). Кога учениците, поведувајќи се според своите склоности,…

5. Подготовка за кризата предизвикана со Неделниот закон

Пред нас се бурни времиња             Ние не треба да се населиме таму каде што ќе бидеме принудени да одржуваме блиски врски со оние кои не го почитуваат Бога… Кризата наскоро ќе дојде во врска со почитувањето на неделата… (ЖС 20.2)             Поддржувачите на неделата зајакнуваат во своите лажни тврдења, а тоа значи угнетување на…

4. Занимања во селските реони

Земја – за задоволување на нашите потреби             Ако земјата се обработува, таа, со Божји благослов, ќе ги задоволи нашите потреби. Не смееме да губиме храброст поради привремените работи, поради привиден неуспех, ниту смееме да стануваме малодушни поради одложување на нештата. Земјата треба да ја обработуваме радосно, полни со надеж и благодарност, верувајќи дека таа…

3. Повик до родителите

Чувајте ги децата од леглото на гревот             Никогаш не дозволувајте некои привремени предности да ги натераат родителите да го занемаруваат воспитувањето на своите деца. Секогаш кога е можно, обврска на родителите е да направат дом за своите деца на село. Децата и младите треба внимателно да се чуваат. Тие треба да се држат подалеку…

2. Избегнувајте конфликти поврзани со работата

Повлечете се на слобода во селските средини             Бргу доаѓа времето кога владејачките сили на синдикатите ќе станат угнетувачки. Одново и одново Господ дава упатства дека нашиот народ треба да ги изведе своите семејства од градовите во селски средини, каде можат да произведуваат свои производи; бидејќи во иднина проблемот со купување и продажба ќе стане…

1. Повик за напуштање на градовите

Опасностите на градовите             Малкумина ја сфаќаат важноста на избегнување, колку што е можно, на сите друштва кои се непријателски настроени кон религиозниот живот. При изборот на околината, малкумина го ставаат своето духовно добро на прво место. (ЖС 5.1)             Родителите доаѓаат со своите деца во градовите, затоа што сакаат полесно да добијат егзистенција таму…

П Р Е Д Г О В О Р

Брошурата „Живот на село“ за прв пат беше објавена во 1946.година. Нејзините совети и предупредувања ги предизвикаа многуте адвентисти внимателно да го испитаат влијанието на градскиот живот врз нивниот живот и повторно да направат проценка каде сакаат да живеат. Таа укажува на опасностите од поврзаноста со синдикатите и другите извори на партиски судири во градовите….