Зборот што го сврте светот наопаку

Сподели го ова:

Кој е тој збор што го сврте светот наопаку? Тоа е зборот АГАПЕ. Зборот агапе (ä gä›pay), на грчки јазик значи љубов. Во македонскиот јазик не постои збор кој вистински би го опишал овој збор. Павле во 1. Коринтјаните 13. поглавје ја опишува љубовта. Некој може да зборува „на сите човечки јазици, па дури и на ангелски“, да има „пророчки дар“ и да ги знае „сите тајни“, да го има „сето знаење“, „а и така силна вера, што и планини“ да преместува, и да го раздаде „целиот свој имот,“ да го предаде телото да му изгори, а сепак да не ја поседува најважната состојка. Сето тоа „ништо“ не му користи. Но агапе има феноменална карактеристика која „сѐ поднесува“ бидејќи агапеникогаш не престанува.“ Таква е Божјата љубов кон човекот, никогаш не престанува.

Сподели го ова:

Слични објави