Совети за правилно воспитување на детето

Сподели го ова:

ПОстои голема веројатност и можност дури и наједноставното и најслабото дете, кое не ветува многу, да постигне највисоки дострели во животот кои од почеток за него навидум се невозможни. Така Елена Вајт ја истакнува суштината на должностите и обврските што почиваат врз секој родител. Одделни глави од книгата обработуваат специфични теми кои нудат извонредно квалитетни „тули“ за градење на карактерот, како што се моралната чистота, бодроста, самоконтролата, работливоста, почитта, чесноста, чистотата, штедливоста и учтивоста.

Дури и најпроблематичното дете ќе има полза од внимателното, цврсто и урамнотежено управување што е препорачано во книгата, вклучувајќи го и начинот како да се поучува на самоконтрола, како да се обликува волјата, како да се изградат добри навики, како да се разбуди покајание без да се предизвика огорченост итн.

Сподели го ова:

Слични објави