Патот на христијанинот

Сподели го ова:

„Успехот во придобивањето на душите не зависи од возраста или околностите, туку од љубовта што ја имате за другите. Помислете на Џон Буњан затворен во затворот во Бетфорд. Неговите непријатели мислеле дека го сместиле на место каде што неговото дело за другите мора да престане. Но, не е така. Тој не е неактивен. Љубовта кон душите продолжува да гори во него и иако се наоѓа во немилост, тој од затворот испраќа светлина која блеска во сите делови од цивилизираниот свет. Тој таму ја напишал прекрасната алегорија за патувањето на побожниот патник од земјата на пропаста до небесниот град. Оваа книга „Патот на христијанинот“ толку точно го отсликува христијанскиот живот и ја прави љубовта кон Христа толку привлечна, така што преку нејзините упатства стотици и илјадници биле преобратени“ (RH May 30, 1912, par. 11).

 

Сподели го ова:

Слични објави