ХРИСТОВИТЕ ПОУКИ

Сподели го ова:

Од печат излезе нова книга од опусот на Елена Вајт.

За Исус е запишано: „Никогаш човек не говорел така како Овој Човек“ (Јован 7:46). „Кој е таков учител, како Него“? (Јов 36:22). Христос во Своето учење земено од природата зборувал за работи што Самиот ги создал со Свои раце. Природата сведочи за својот Творец. Меѓутоа, штом светиот пар го прекршил законот на Севишниот, сјајот на Божјото лице се повлекол од лицето на природата. Сега земјата е замрачена и осквернета од гревот. Сепак, дури и во својата изопачена состојба, таа сочувала голем дел од претходната убави на. Поуките што ни ги дава не се наполно избришани; правилно разбрана, природата зборува за Својот Создател. Христовиот поглед на вистината бил толку широк и Неговото учење сеопфатно; што секоја промена во природата ја користел за да ја прикаже вистината. Сите сцени на кои почива окото се поврзани со некоја духовна вистина; така што параболите на големиот Учител можеле да се разберат од самата природа. „Сето ова му го зборуваше Исус на народот во параболи и без параболи не им говореше ништо; за да се исполни реченото преку пророкот кој вели: ‘Со параболи ќе ја отворам устата Своја; ќе ги искажам тајните од создавањето на светот’” (Матеј 13:34,35).

Сподели го ова:

Слични објави