ПАДНА, ПАДНА, ВАВИЛОН. КОГА ВАВИЛОН КОНЕЧНО ЌЕ ПАДНЕ?

ПАДНА, ПАДНА, ВАВИЛОН. КОГА ВАВИЛОН КОНЕЧНО ЌЕ ПАДНЕ?

Нашето внимание ќе биде насочено на проучување на втората ангелска порака од книгата Откровение:  „И друг ангел се појави по него, велејќи: ‘Падна, падна Вавилон, големиот град, зашто сите народи ги напои со жестокото вино на своето блудство’“ (Откровение 14:8). Во овој блок на теми посветени на пораката на вториот ангел ќе го: 1. Идентификуваме Вавилон….

ЗОШТО МАЛИОТ РОГ ЈА ПОНИШТУВА ХРИСТОВАТА ЖРТВА И ШТО ЗНАЧИ ТОА
|

ЗОШТО МАЛИОТ РОГ ЈА ПОНИШТУВА ХРИСТОВАТА ЖРТВА И ШТО ЗНАЧИ ТОА

Наведовме дека малиот рог го претставува Римското царство во неговите два дела, пагански и папски. Но, ние не ги разгледавме детално пророштвата од ова поглавје во врска со активноста на овој рог. Особено во врска со светилиштето и неговото чистење, бунтот на малиот рог против Христа и одземањето на секојдневната жртва. Исто така, како тоа е поврзано со…

МАЛИОТ РОГ И АНТИОХ ЕПИФАН. ДАЛИ ИМА ВРСКА МЕЃУ НИВ? 

МАЛИОТ РОГ И АНТИОХ ЕПИФАН. ДАЛИ ИМА ВРСКА МЕЃУ НИВ? 

Првиот детал на кој ќе обрнеме внимание е времето на следниот слој на пророштвата опишани во осмото поглавје од книгата на пророкот Даниел: „Во третата година од царувањето на царот Валтазар, јас Даниел, имав второ видение по она што ми се беше јавило порано“ (Даниел 8:1). Пророкот Даниел го гледа ова видение во третата година од…

МАЛИОТ РОГ ОД ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ – КОЈ Е ТОЈ?

МАЛИОТ РОГ ОД ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ – КОЈ Е ТОЈ?

Во оваа тема детално ќе се фокусираме на малиот рог. Затоа што сè уште не сме кажале ништо за него. Тој е клучна фигура поврзана со Божјиот суд кој се случува на небото. Без именување на оваа сила по име, нема да можеме да се движиме низ подоцнежните слоеви на пророштвата. Затоа што во нив, Бог ќе ни даде…

ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ ЗА ЧЕТИРИТЕ ЅВЕРОВИ

ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ ЗА ЧЕТИРИТЕ ЅВЕРОВИ

Во оваа тема ќе го разгледаме седмото поглавје од книгата на пророкот Даниел во тие временски граници кои Самиот Бог ги дефинирал во второто поглавје од таа книга. Ќе обратиме внимание на светилниците (информации), оставени од Бога во пророштвата на книгата Даниел, кои нема да ни дозволат да ги надминеме Божјите утврдени граници за толкување…

КАКО ДА ЈА ЧИТАТЕ БИБЛИЈАТА, ЗА ДА ЈА РАЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНО

КАКО ДА ЈА ЧИТАТЕ БИБЛИЈАТА, ЗА ДА ЈА РАЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНО

Со разбирање на оваа тема — како да ја читате Библијата, за да ја разберете правилно — ќе научите правилно да ја разбирате Библијата и со помалку грешки, вклучувајќи ги и тешко разбирливите библиски пророштва. Ова е многу интересна тема, прочитајте ја многу внимателно. БИБЛИСКОТО РАЗБИРАЊЕ НА ЗБОРОТ „ЧИТАЈ“ Да го поставиме прашањето: Дали умеете да читате? Дали сте…

ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПРОРОШТВОТО ЗА ИДОЛОТ ОД КНИГАТА НА ПРОРОКОТ ДАНИЕЛ ВО СВЕТСКАТА ИСТОРИЈА

ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПРОРОШТВОТО ЗА ИДОЛОТ ОД КНИГАТА НА ПРОРОКОТ ДАНИЕЛ ВО СВЕТСКАТА ИСТОРИЈА

Божјиот суд ќе започне со праведниците и ќе ја одразува вистинската состојба на Божјиот народ. Но, судот над Божјиот народ не е целосната слика на судот. На крајот на краиштата, на целиот свет ќе му се суди: „Бог, пак, не осврнувајќи се на времињата на незнаење, сега редум им заповеда на сите луѓе да се покаат, зашто…

КОИ ВАЖНИ РАБОТИ МОЖЕМЕ ДА ГИ НАУЧИМЕ ЗА БОЖЈИОТ СУД ОД КНИГАТА НА ПРОРОКОТ ДАНИЕЛ?

КОИ ВАЖНИ РАБОТИ МОЖЕМЕ ДА ГИ НАУЧИМЕ ЗА БОЖЈИОТ СУД ОД КНИГАТА НА ПРОРОКОТ ДАНИЕЛ?

Во пораката на трите ангели, Бог ги предупредува сите што живеат на земјата дека на небото започнал истражен суд. Најпрвин на него ќе се разгледуваат случаите на верниците. Ние ќе продолжиме да ја истражуваме вистината за Божјиот суд, за да можеме подобро да разбереме каква е оваа фаза на Божјиот суд — истражниот суд. И, исто така, да…

ЗА БОЖЈИОТ СУД. ОТКРОВЕНИЕ 14:7 „ЗАШТО НАСТАПИ ЧАСОТ НА НЕГОВИОТ СУД“

ЗА БОЖЈИОТ СУД. ОТКРОВЕНИЕ 14:7 „ЗАШТО НАСТАПИ ЧАСОТ НА НЕГОВИОТ СУД“

Продолжуваме со проучување на последната порака од Бога до човештвото, пораката на трите ангели. И од зборовите: „Имајте страхопочит кон Бога и подајте Му слава“, преминуваме на зборовите: „зашто настапи часот на Неговиот суд“ (види Откровение 14:7). Во последната порака, Бог ги повикува луѓето да имаат страхопочит кон Него и да Му ја дадат славата што ја заслужува — а ова е…

КАКО ДА МУ ОДДАДЕМЕ СЛАВА НА БОГА? ПОРАКАТА НА ПРВИОТ АНГЕЛ

КАКО ДА МУ ОДДАДЕМЕ СЛАВА НА БОГА? ПОРАКАТА НА ПРВИОТ АНГЕЛ

Како што навлегуваме сè подлабоко во Божјата порака на спасението, што читаме по зборовите „Имајте страхопочит кон Бога?“ „Тој зборуваше со висок глас: ‘Имајте страхопочит кон Бога и поддајте Му слава’“ (Откровение 14:7). Последната Божја порака нè повикува не само да имаме страхопочит кон Бога, туку и да Му подадеме слава која Му прилега. Многу христијани својот…