Здравје и среќа

Сподели го ова:

Општо земено, на зачувувањето на здравјето му се посветува премалку внимание. Многу е подобро да се спречи болеста отколку да се знае да се лекува кога таа ќе се појави. Обврска на секоја личност, заради своја и полза на оние со кои доаѓа во контакт, е да ги запознае животните закони и свесно да им се покорува. Чистиот воздух, сончевата светлина, умереноста, одморот, физичката активност, правилната исхрана, употреба на водата и верата во Божествената сила –тоа се вистинските лекови.

Секој човек треба да ги знае природните средства за лекување и нивната примена.

 

 
Сподели го ова:

Слични објави