Како да се спасиме – Бог одговара

Сподели го ова:

Оваа брошура јасно укажува на патот по кој треба да одат сите оние што сакаат да го најдат Христа. Мнозина се прашуваат како да го почнат христијанскиот живот и како да го прифатат повикот на евангелската вест.

Целта на оваа брошура е да даде одговор на тие прашања на начин којшто лесно ќе можат да го сфатат и старите и младите. Сесрдниот читател на овие зборови ќе биде богато благословен и коѓа ќе ги прими овие драгоцени вистини, своите искуства и радост ќе им ги пренесува и на другите.

Сподели го ова:

Слични објави