Пророци и цареви

Сподели го ова:

Целата историја на „избраниот народ“, децата Аврамови „по тело“, е од необично големо значење, токму поради тоа што ни ја открива возвишената Божја природа – Неговата бесконечна милост, совршена праведност, безгранична мудрост, Неговата неизмерна моќ и вечна љубов. Оваа книга го обработува еден од најинтересните делови на таа историја, опфаќајќи го периодот кога израелската нација го досегнува зенитот на својата земна слава, па сѐ до падот во ропство и повторно обновување.

Сподели го ова:

Слични објави