2300 ВЕЧЕРИ И УТРИНИ – КОЈ Е ОВОЈ ПЕРИОД И КОГА ЌЕ ЗАВРШИ?
|

2300 ВЕЧЕРИ И УТРИНИ – КОЈ Е ОВОЈ ПЕРИОД И КОГА ЌЕ ЗАВРШИ?

Како, кога и преку кого Бог ќе му ја открие на светот вистината за небесното светилиште, вистината за вистинското поклонение? Ајде да ги прочитаме библиските текстови: „И чув како еден ангел прашуваше друг, велејќи: ‘До кога ќе трае тоа од видението за секојдневната жртва и за бесчесното опустошување, што ги гази Светилиштето и војската небесна?’ Другиот…