ЗОШТО БЕШЕ ПОТРЕБНА СВЕТЛИНАТА? КАКВА Е ОВАА СВЕТЛИНА? КАКО, ИМАЈЌИ ЈА НАЈГОЛЕМАТА СВЕТЛИНА, ДА НЕ СЕ НАЈДЕТЕ ВО ЦЕЛОСНА ТЕМНИНА?
|

ЗОШТО БЕШЕ ПОТРЕБНА СВЕТЛИНАТА? КАКВА Е ОВАА СВЕТЛИНА? КАКО, ИМАЈЌИ ЈА НАЈГОЛЕМАТА СВЕТЛИНА, ДА НЕ СЕ НАЈДЕТЕ ВО ЦЕЛОСНА ТЕМНИНА?

Денес нашето проучување на Библијата се фокусира на третиот стих од книгата Создавање (Битие), да го читаме овој стих во различни преводи: „И Бог рече: ’Нека биде светлина!’ И бидна светлина“ (Создавање 1:3; МКД, 2006). „И Бог рече: ’Нека биде светлина!’ И настана светлина“ (Создавање 1:3; Константинов, 1999). „И рече Бог: ’Нека биде светлина!’ И…

КАКО ВТОРИОТ СТИХ ОД СОЗДАВАЊЕ (БИТИЕ) ЗБОРУВА ЗА ТОА, КОЈА Е РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ БОГА И ИСУС, ПРИ СОЗДАВАЊЕТО НА ЗЕМЈАТА?
|

КАКО ВТОРИОТ СТИХ ОД СОЗДАВАЊЕ (БИТИЕ) ЗБОРУВА ЗА ТОА, КОЈА Е РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ БОГА И ИСУС, ПРИ СОЗДАВАЊЕТО НА ЗЕМЈАТА?

Со Божја милост продолжуваме да ја проучуваме Библијата, Словото Божјо. Минатиот пат го разгледавме првиот стих од првото поглавје од книгата Создавање или Битие. На хебрејски, книгите на Тора, односно првите пет книги напишани од Мојсеј се именувани по првиот значаен збор од секоја книга: Првата книга е Берешит („Во почетокот…“), на македонски Создавање, втората…

ЗОШТО ИМА ПОТРЕБА ОД СУД? НАСТАНИ ПРЕД И ПОСЛЕ СУДОТ
|

ЗОШТО ИМА ПОТРЕБА ОД СУД? НАСТАНИ ПРЕД И ПОСЛЕ СУДОТ

Да разјасниме дека на Бога не му треба суд за да одреди кој е праведен, а кој не. Бог знае сè за секого, дури и пред да размислиме, кажеме или направиме нешто: „Познати Му се на Бога сите Негови дела од создавањето на светов“ (Дела 15:18). „Јас го навестувам во почетокот она што ќе биде на крајот,…

ПРИЧИНАТА ЗОШТО ХРИСТОС СÈ УШТЕ НЕ ДОШОЛ НА ОВАА ЗЕМЈА
|

ПРИЧИНАТА ЗОШТО ХРИСТОС СÈ УШТЕ НЕ ДОШОЛ НА ОВАА ЗЕМЈА

Ќе продолжиме да ја истражуваме горливата тема, темата за второто Христово доаѓање, но ќе ја разгледуваме не од позиција на она што Бог ветил дека ќе го направи и ќе го направи, туку од позиција на човек кој е непостојан во своите ставови, зборови и желби, односно јас и вие. Бог е верен на Своите…

ЗОШТО МАЛИОТ РОГ ЈА ПОНИШТУВА ХРИСТОВАТА ЖРТВА И ШТО ЗНАЧИ ТОА
|

ЗОШТО МАЛИОТ РОГ ЈА ПОНИШТУВА ХРИСТОВАТА ЖРТВА И ШТО ЗНАЧИ ТОА

Наведовме дека малиот рог го претставува Римското царство во неговите два дела, пагански и папски. Но, ние не ги разгледавме детално пророштвата од ова поглавје во врска со активноста на овој рог. Особено во врска со светилиштето и неговото чистење, бунтот на малиот рог против Христа и одземањето на секојдневната жртва. Исто така, како тоа е поврзано со…

2300 ВЕЧЕРИ И УТРИНИ – КОЈ Е ОВОЈ ПЕРИОД И КОГА ЌЕ ЗАВРШИ?
|

2300 ВЕЧЕРИ И УТРИНИ – КОЈ Е ОВОЈ ПЕРИОД И КОГА ЌЕ ЗАВРШИ?

Како, кога и преку кого Бог ќе му ја открие на светот вистината за небесното светилиште, вистината за вистинското поклонение? Ајде да ги прочитаме библиските текстови: „И чув како еден ангел прашуваше друг, велејќи: ‘До кога ќе трае тоа од видението за секојдневната жртва и за бесчесното опустошување, што ги гази Светилиштето и војската небесна?’ Другиот…