13.Смртта на Мојсеј

лекција                                                 Сабота, 27. јуни 2020.   Смртта на Мојсеј   „И Мојсеј Му беше верен како слуга на целиот Негов дом, за да го посведочи она што требаше да се соопшти. Христос, како Син, е верен во Божјиот дом. Негов дом, пак, сме ние, само ако слободата и надежта, со кои се фалиме,…

12.Отпадништво на Јордан

лекција                                                         Сабота, 20. јуни 2020.   Отпадништво на Јордан   „Затоа, кој мисли дека стои, нека гледа да не падне“ (1. Коринтјаните 10:12).   „Сатаната во овие последни денови особено работи на тоа да го запоседне умот на младите, да ги расипе мислите и да ги разгори страстите; бидејќи тој знае…

11.Победа над Сихон и Ог

лекција                                              Сабота, 13. јуни 2020.   Победа над Сихон и Ог   „Довери Му го патот свој на Господ и во Него верувај и Тој ќе делува“ (Псалм 37:5).   „Непоколебливата вера на нивниот водач го вдахнувала целиот народ со доверба во Бога. Сите се потпреле врз неговата семожна рака и таа не…

10.Патување околу Едом

лекција                                        Сабота, 6. јуни 2020.   Патување околу Едом   „И како што Мојсеј ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот Човечки“ (Јован 3:14).   „Бакарната змија била подигната во пустината за да секој кој со вера ќе погледне во неа да можел да оздрави. На сличен начин,…

9.Ударена карпа

лекција                                        Сабота, 30. мај 2020.   Ударена карпа   „И им рече Господ на Мојсеј и на Арон: „Поради тоа што не Ми поверувавте, и не ја засведочивте Мојата светост пред очите на синовите израелски, вие нема да го воведете тој народ во земјата, што Јас му ја давам“ (Броеви 20:12).   „За…

8.Талкање низ пустината

лекција                                                  Сабота, 23. мај 2020.   Талкање низ пустината   „И помни го целиот пат, по кој те водеше Господ, твојот Бог, по пустината еве веќе четириесет години, за да те искуша и да дознае што е во срцето твое, дали ги почитуваш заповедите Негови, или, пак, не“ (Второзаконие 8:2).   „Талкањето низ пустината…

7.Бунтот на Кореј, Датан и Авирон

лекција                                                  Сабота, 16. мај 2020.   Бунтот на Кореј, Датан и Авирон   „Востанаа (Кореј, Датан и Авирон) против Мојсеј заедно со двесте и педесет мажи од синовите израелски, началници на народот, претставници во собранието, мажи познати“ (Броеви  16:2).   „Поранешните буни биле обични нереди, последици на ненадејни изливи на раздразнетата толпа; но сега…

6.Бунтот кај Кадис

лекција                                                          Сабота, 9. мај 2020.   Бунтот кај Кадис   „Но Мојот слуга Халев, поради тоа што во него имаше друг дух, и затоа што Ми беше наполно верен, него ќе го воведам во земјата, во која тој отиде, и неговото потомство ќе ја наследи“ (Броеви 14:24).   „Господ ветил дека ќе го…

5.Заминување од Синај

лекција                                              Сабота, 2. мај 2020.   Заминување од Синај   „Сето тоа ним им се случуваше да служат како пример, а беше запишано нам за опомена, до кои стигна крајот на вековите“ (1. Коринтјаните 10:11).   „Повторуваните мрморења на Израелците и излевањето на Божјиот гнев заради нивните престапи се запишани во светата историја…

4.Неверни свештеници

лекција                                     Сабота, 25. април 2020.   Неверни свештеници   „Тие треба да го учат Мојот народ да разликува свештено од несвештено и да им објаснуваат што е нечисто, а што е чисто“ (Езекиел 44:23).   „Мораме да се откажеме од секоја постапка која би можела да ја заведе совеста на другите и да…