МАЛИОТ РОГ ОД ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ – КОЈ Е ТОЈ?

Сподели го ова:

Во оваа тема детално ќе се фокусираме на малиот рог. Затоа што сè уште не сме кажале ништо за него. Тој е клучна фигура поврзана со Божјиот суд кој се случува на небото. Без именување на оваа сила по име, нема да можеме да се движиме низ подоцнежните слоеви на пророштвата. Затоа што во нив, Бог ќе ни даде нови откровенија во врска со оваа сила.

Во седмото поглавје, Бог ни ги покажа во форма на ѕверови истите четири светски царства, кои порано ни ги покажа во симболичниот идол.

Лавот, со крилја орлови, го симболизирал Вавилонското царство. Мечката, со трите ребра во забите, ја симболизирал Мидо-Персија. Леопардот, со четири глави и четири крила, ја симболизирал Грција. А ѕверот страшен и ужасен, го симболизирал Рим. 

За да може Даниел, а со него и ние, да го насочи своето внимание на она што се случува, Бог му го покажал четвртиот ѕвер во посебно видение. Бог го изострува вниманието и на фактот дека овој ѕвер имал десет рогови на главата. Тие го симболизираат распадот на Римското царство на десет држави.

Посебно внимание треба да обратиме на еден сосема нов детал во новиот пророчки слој,  кој не беше во претходниот слој. Затоа, Бог и го дал овој нов слој на пророштво и нè насочил кон него, за да можеме правилно да ја идентификуваме оваа нова сила —  малиот рог и неговите активности.

Содржина прикажи
КОЈ Е МАЛИОТ РОГ ОД ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ? ОВА Е ЦЕЛТА НА НАШАТА ТЕМА

Знаејќи ја структурата на Библијата и принципот дека Бог ја прикажува вистината во слоевите на пророштвото, знаеме дека другите слоеви на пророштвото ќе објаснат и ќе дадат дополнителни детали за оваа нова сила, односно малиот рог. Бидејќи ова е Божјиот принцип на прикажување на вистината. А Бог е непроменлив во него, во тоа сме се убедиле многу пати. 

Освен тоа, за нас информацијата за малиот рог треба да биде интересна, бидејќи неговите активности се насочени против сè што е божествено и свето. Вклучително и против Божјиот народ. И затоа што Бог ќе стави крај на оваа активност на крајот на светот. Тоа значи дека малиот рог ќе го угнетува Божјиот народ до второто доаѓање. А ние сме луѓе со вера. Произлегува дека оваа сила ќе биде насочена против нас. Мислам дека нема да ја оспорите непроменливата вистина за тоа дека, за да не бидете измамени и поразени од вашиот непријател, треба лично да го познавате.

Еве зошто треба да бидете добро водени од Бога во пророчкиот слој од седмото поглавје на Даниел. Заедно со вас ќе одредиме каква сила се крие под симболот на малиот рог. Ние исто така треба да го идентификуваме и да го наречеме по име. Како што направивме со сите четири светски сили.

ПОТЕКЛОТО И ГЕОГРАФСКАТА МЕСТОПОЛОЖБА НА МАЛИОТ РОГ

Ајде да ги прочитаме стиховите кои го опишуваат малиот рог од видението на Даниел: 

„Потоа видов од ноќните виденија и ете, четврти ѕвер, страшен и ужасен и многу силен; имаше големи железни заби; тој јадеше и здробуваше, а остатоците ги газеше со нозете; тој се разликуваше од сите претходни ѕверови, и имаше десет рогови. Ги гледав тие рогови, и ете, меѓу нив се појави уште еден мал рог, а три од првите рогови беа од корен истргнати пред него; на тој рог имаше очи, како човечки очи, и уста што горделиво се фали“ (Даниел 7:7,8).

Овие текстови даваат многу информации за малиот рог. Првата карактеристика на малиот рог — тој се појавил меѓу роговите кои се наоѓаат на главата на четвртиот ѕвер, односно Рим. Оваа сила ќе излезе од Рим. Ова е многу важен момент. Затоа што Римското царство било поделено на десет дела, означени со десетте рогови на четвртиот ѕвер. Малиот рог во видението на Даниел не припаѓа на ниту еден од овие рогови. Односно, тој не е поврзан со ниту една од државите на кои било поделено Римското царство. Тој самиот се издигнал од Римското царство како посебна сила, неповрзана со десетте рогови!

Божјото пророштво дополнително ја одредува неговата географска местоположба:

„…и имаше десет рогови. Ги гледав тие рогови, и ете, МЕЃУ НИВ се појави уште еден мал рог“

Малиот рог се појавил меѓу десетте рогови, помеѓу десетте држави на кои било поделено Римското царство. Тоа значи дека оваа сила зазема централна позиција на поделеното Римско царство. Може да се каже дека сите патишта во поделеното Римско царство водат до оваа сила. 

ВРЕМЕТО НА ПОЈАВУВАЊЕТО НА МАЛИОТ РОГ

Понатаму во Божјите пророштва, од текстовите што ги прочитавме, кои го опишуваат малиот рог, ние ќе знаеме и за времето на неговото појавување:

ГИ ГЛЕДАВ ТИЕ РОГОВИ, И ЕТЕ, МЕЃУ НИВ СЕ ПОЈАВИ уште еден мал рог“.

Бидејќи десетте рогови на главата на четвртиот ѕвер го симболизираат распадот на Римското царство, кој се случил во временскиот период од 351. до 476. година од новата ера. А Даниел сведочи за тоа дека десетте рогови веќе биле целосно формирани пред да се појави малиот рог. Тоа значи дека оваа сила ќе се појави подоцна од 476. година. И тоа не веднаш во 476. година. Бидејќи пророкот Даниел пишува дека тој ГЛЕДАЛ на тие рогови. Односно, тие веќе постоеле некое време, а потоа меѓу нив се појавил малиот рог.

Последниот цар на Римското царство, Ромул-Август, се одрекол од власта во 476. година и дошло до целосен распад на Римското царство. И по некое кратко време се појавува силата, претставена со малиот рог. Даниел вели дека тој гледал на тие рогови, а потоа се појавил малиот рог.

ШТО СЕ СЛУЧИЛО ОТКАКО СЕ ПОЈАВИЛ МАЛИОТ РОГ?

Понатаму наоѓаме уште еден опис на оваа сила во Божјата реч. Тоа е опис на она што се случило по појавата на оваа сила.

Ги гледав тие рогови, и ете, меѓу нив се појави уште еден мал рог, А ТРИ ОД ПРВИТЕ РОГОВИ БЕА ОД КОРЕН ИСТРГНАТИ ПРЕД НЕГО“.

Бидејќи десетте рогови на главата на четвртиот ѕвер симболизираат десет држави: 

А десетте рогови значат дека од тоа царство ќе се кренат десет цареви и потоа ќе се појави друг, поинаков од поранешните и ќе ги покори трите цара“ (Даниел 7:24).

Значи, на патот кон своето издигнување над другите рогови (држави), оваа сила ќе уништи од корен три држави. И ниедна од овие три држави нема да остане.

ОСОБЕНОСТА НА СИЛАТА НА МАЛИОТ РОГ

Уште една референца за портретот на малиот рог:

„На тој рог имаше очи, како човечки очи, и уста што горделиво се фали“ (Даниел 7:8).

Нема никаде на друго место таков опис на рогот. Јасно е дека и со десетте други држави, исто така, владеат луѓе. Но овде станува збор за поинакво владеење на човекот, не такво како во другите рогови (држави). Ангелот го рекол следново за малиот рог:

„А десетте рогови значат дека од тоа царство ќе се кренат десет цареви и потоа ќе се појави друг, поинаков (различен, спротивен) од поранешните и ќе ги покори трите цара“ (Даниел 7:24).

Односно, Господ сака да ни ја донесе во свеста вистината дека авторитетот на човекот во малиот рог ќе се разликува од кој било човечки авторитет во различните држави. Ниту еден од владетелите на  споменатите држави нема да се одликува со својата гордост и ароганција, кои се својствени за водачот на малиот рог.  

Силата на малиот рог ќе ја надмине силата на сите претходно именувани држави на кои било поделено Римското царство. Ова произлегува од зборовите на Даниел, кои го опишуваат она што тој го видел во Божјото видение:

„И за десетте рогови што беа на неговата глава и за другиот што се појави, пред кој паднаа трите, за оној ист рог, на кој имаше очи и уста што зборуваа горделиво и КАКО ДА СТАНА ПОГОЛЕМ од другите“ (Даниел 7:20)

Но имајте на ум дека иако силата на малиот рог ќе биде поголема од силата на сите други рогови, тоа не значи дека тој всушност ќе биде поголем од другите држави. Не. Пророкот вели дека тој КАКО ДА СТАНА (овој збор има уште и значење — „изгледа“). Тоа значи дека малиот рог, кој навистина не е поголем и посилен од другите рогови, ќе изгледа како да е поголем од другите.

ОДНОСОТ НА МАЛИОТ РОГ КОН БОГА И БОЖЈИОТ НАРОД

Да разгледаме уште неколку карактеристики на портретот на малиот рог. Тој ќе се бори со Божјите деца, па дури и ќе ги победи. Неговата борба со Божјите деца ќе биде во две фази. Првата фаза се карактеризира со одреден временски период:

„Тој ќе хули на Сèвишниот, ќе ги сотрува Светите на Сèвишниот; ќе помислува да ги измени времињата и Законот, и Светите ќе бидат предадени во негови раце за едно време за две времиња и за половина време“ (Даниел 7:25).

(Забелешка: Во оригиналниот превод, како и во другите преводи: англискиот, бугарскиот, српскиот, хрватскиот и.т.н.,  изразот едно време и две времиња е преведен како време и времиња. Ние ќе го користиме тој израз).

На овој временски период ќе се задржиме малку подоцна и ќе го одбележиме. Во меѓувреме, јасно е дека малиот рог ќе ги прогонува Божјите деца одреден временски период. И нешто ќе стави крај на овој прогон. Исто така ќе има и второ прогонство на Божјите деца, на кое Бог ќе стави крај со воспоставувањето на Своето царство: 

Видов како тој рог водеше борба со светиите и ги надвиваше, додека најпосле не дојде Старецот по определени дни и судот беше даден на светиите од Севишниот, па настапи време светиите да го завладеат царството“ (Даниел 7:21,22).

Во говорот на малиот рог ќе има зборови против Севишниот Бог. Ова е уште една карактеристика на оваа сила:

И против Севишниот ќе зборува…“ (Даниел 7:25).

Силата на малиот рог ќе посегне за да ги одземе празниците и Божјиот закон од верниците. Оваа сила ќе помисли да ги измени Божјите пописи, изразени во Неговиот свет закон:

И против Севишниот ќе зборува и ќе ги угнетува светиите на Севишниот; дури ќе си помисли да ги измени празниците нивни и закони“ (Даниел 7:25).

КОЈА СИЛА ОДГОВАРА НА ОПИСОТ НА МАЛИОТ РОГ?

Еве една општа карактеристика на малиот рог. Неговиот, така да се каже, духовен идентитет, составен точно, со прецизни детали. Дури и на човек, кој не е запознаен со историјата, нема да му биде тешко, со толку детален опис на малиот рог и неговите активности, да ја именува таа сила по име.

Само една сила во светот одговара на овој опис — тоа е Римокатоличката црква, државата Ватикан. Таа произлегла од Римското царство; се населила во Рим, центарот на поранешното Римско царство; и се издигнала по распадот на Римското царство.

Водачот на оваа држава, на оваа деноминација, е човек наречен папа. Тој се разликува од водачите на сите други држави по тоа што тој едновремено е и политичар и верски водач. На изглед, станал поголем од другите држави и владетели, но во реалноста е всушност многу мал во споредба со другите држави. Во средниот век, папството соборувало и поставувало цареви. И сега папството е во центарот на големата политика, и има огромно влијание врз светот.

Папството ги уништувало верниците под маската на еретици. Според најконзервативните проценки, од активностите на папството пострадале стотици милиони луѓе. Ова е многу повеќе, отколку што пострадале од Наполеон, Кајзер и Хитлер заедно. На патот кон својот подем, папството со помош на царот Јустинијан уништило три држави: Остроготите, Херулите и Вандалите, кои не ја прифатиле лажната, од папството измислена доктрина за тројството.

На сликата се гледаат трите држави кои се искорнати по појавата на малиот рог. Тоа се Остроготите, Херулите и Вандалите.
ПАПСТВОТО, ИЛИ МАЛИОТ РОГ ВО ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ, Е АРОГАНТНО И ГОРДО

Папството, во лицето на папата како свој водач, е гордо и арогантно. Папата Лав XIII напишал во својата енциклика:

Ние го заземаме местото на Севишниот Бог на оваа земја.                                                                             (Папа Лав XIII, Encyclicalletter, 29.06.1894, p. 304)

Папата не е само човек, туку Бог.                                                                                                       — (Papa nonest homo simpliciter sed Deus)

Папата има толку големо достоинство и е толку возвишен што тој не само што е човек, туку како да е Бог и Божји заменик… Го споредуваат со божествен монарх и врховен цар и цар над царевите, така што ако е можно ангелите да паднат во заблуда во однос на верата, папата може да им суди и да ги екскомуницира.

—(„Римокатолички еклисиолошки речник“)

Папата не е само претставник на Исус Христос, туку и самиот Исус Христос, во превезот наречен човечко месо.

(Nashanl Catholic, Juli 1895)“

Сите имиња во Светото писмо што се применуваат на Христа… сега се применуваат и на Папата.

(Роберт Белармин, Disputations de Controversies“, том 2)

МАЛИОТ РОГ ВО ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ, ИЛИ ПАПСТВОТО, И ЧЕТВРТАТА ЗАПОВЕД

Папството посегнало по светиот Божји закон, менувајќи ги заповедите во него:

Папата е толку голем во својот авторитет и сила што може да менува, дури и објаснува божествени закони… Папата може да го промени божествениот закон, бидејќи неговата власт не доаѓа од човекот, туку од Бога, и тој делува како Божји заменик на земјата со целосна власт над овците што му се доверени… тоа што го прави Самиот Господ Бог и Откупител, го прави и нивниот заменик и тој не прави ништо спротивно на верата.

(Превод од Луциус Ферари, „Папа II“, Црковна библиотека, том VI, стр. 25-29)

Еве што е напишано во „Доктриналниот катехизам“ на свештеникот Стефан Кинан:

Прашање: Дали има некој друг доказ дека црквата има власт да воспоставува празници? Одговор: Ако немала таква власт, не би можела да го направи она за што се согласуваат сите религиозни луѓе: не би можела да го замени празнувањето на седмиот ден, саботата, со празнувањето на првиот ден од седмицата, неделата, за што нема никаква заповед во Светото Писмо.

(Keenan, Rev. Steveen. A doctrinal catechism. New York and Philadelphia, PJ Kenedy & Sons, 1846, стр. 174)

НЕОПХОДНО Е ДА СЕ НАЈДАТ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАПСТВОТО ВО ДРУГИТЕ СЛОЕВИ НА ПРОРОШТВАТА

Меѓутоа, самото папство и неговите приврзаници се обиделе да се убедат себеси и да дадат поинакво толкување на Божјите пророштва. Во тоа успеале особено Језуитите со своите теории за претеризам и футуризам во толкувањето на Светото Писмо. Но, фактите се непобитни. Малиот рог во видението на Даниел е папството. Ова е исто толку очигледно како и фактот дека во ова пророштво од седмото поглавје, Лавот со крилја орлови е Вавилон, Мечката е Мидо-Персија, леопардот е Грција, а страшниот и страшен ѕвер е Римското царство.

Бидејќи активноста на малиот рог, односно папството, според пророштвото во книгата на Даниел ќе биде прекината со одлуката на небесниот суд при второто Христово доаѓање, треба да најдеме информации за папството и во другите слоеви на пророштвата кои ќе содржат во себе информации кои се заеднички со овие пророштва од книгата на Даниел, како и нови дополнителни детали.

ЅВЕРОТ ОД 13. ПОГЛАВЈЕ ОД КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ. ПАРАЛЕЛИ СО КНИГАТА НА ПРОРОКОТ ДАНИЕЛ

Да се ​​свртиме кон книгата Откровение, близнак на книгата Даниел. Или поточно, кон книгата која е продолжение на книгата на пророкот Даниел.

Да го свртиме нашето внимание на тринаесеттото поглавје:

И застанав на морскиот песочен брег. И видов како од морето излегува ѕвер со седум глави и десет рогови; на роговите негови имаше десет круни, а на главите негови – богохулни имиња. Ѕверот што го видов прилегаше на леопард: нозете му беа како кај мечка, а устата – како уста на лав…“ (Откровение 13:1,2).

Дали забележувате паралели со книгата Даниел? Подобно на Даниел, Јован го гледа морето и ѕверот како излегуваат од морето. Веќе знаеме во пророштвата под морето се подразбираат луѓе, народи, племиња. Ѕверовите се држави. Овој ѕвер е необичен, но неговиот опис не може а да не ни изгледа непознат.

Овој ѕвер е „како леопард, и нозете му беа како на мечка, а устата како на лав“ — овде има многу светилници. Во Откровението читаме за ѕверот, леопардот, мечката и лавот собрани заедно. Во Даниел седмо поглавје тие се претставени посебно. Нормално, сето ова е со причина и носи во себе неколку важни информации за нас.

Еден детал што можеме веднаш да го забележиме. Даниел ги гледа ѕверовите по овој редослед — лав, мечка, леопард и ѕвер. Но, Јован, повеќе од 600. години подоцна, гледа сè во обратен редослед — „И Ѕверот, што го видов, беше како леопард, и нозете му беа како на мечка, а устата како на лав“. Зошто такво преуредување? Нема ништо чудно овде, бидејќи тие гледаат во истото од различни времиња. За Даниел, речиси сите овие држави, со исклучок на Вавилон, се пророштва за иднината. А за Јован, речиси сите овие држави, со исклучок на Римското царство, се историја.

Како што децата ги наследуваат надворешните особини на нивните родители, така и овој ѕвер ги примил особините на сите оние сили кои биле пред него.

ЗМЕВОТ САКА ДА ГО ПРОГОЛТА ДЕТЕТО

Со цел правилно и подобро да разбереме каква сила е симболизирана од овој ѕвер, малку ќе го прошириме контекстот и ќе извлечеме некои важни информации од 12. поглавје од Откровението:

И голем знак се покажа на небото: жена, облечена во сонце; под нозете нејзини беше месечината, а на главата нејзина – венец од дванаесет ѕвезди. Таа беше бремена и викаше од породилни болки, и се мачеше да роди. Потоа се јави друг знак на небото. Ете, голем црвен змев со седум глави и десет рогови, а на главите негови седум круни; опашката негова повлече една третина од небеските ѕвезди и ги фрли на земјата. Змевот застана пред жената, која сакаше да роди, та, кога ќе роди, да го изеде детето нејзино. И таа роди машко дете, кое ќе ги пасе сите народи со железен жезол; и детето нејзино беше грабнато и однесено кај Бога и Неговиот престол. А жената побегна во пустина, каде што имаше приготвено место од Бога за да ја хранат таму илјада двесте и шеесет дена“ (Откровение 12:1-6).

Жената е симбол на Божјиот народ и во старозаветното и во новозаветното време:

И ќе те свршам за Себе вечно, и ќе те свршам за Себе во правда и справедливост, во благослов и милосрдност. И ќе те свршам за Себе во верност и ти ќе Го познаеш Господа“ (Осија 2:19,20).

Зашто за вас сум љубоморен со Божја љубомора; зашто ве свршив за еден маж, за да ве претставам пред Христос како чиста девица“ (2 Коринтјаните 11:2).

Змевот сака да го проголта детето што жената треба да го роди.

КОЕ Е ОВА ДЕТЕ?

Не е тешко да се разбере кое е ова дете, бидејќи за Него се вели: 

И таа роди машко дете, кое ќе ги пасе сите народи со железен жезол; и детето нејзино беше грабнато и однесено кај Бога и Неговиот престол“ (Откровение 12:5).

Христос е тој кој се вознел кај Бога по Неговото воскресение и кој ќе ги пасе сите народи со железен жезол. Еве како за тоа е кажано во сликата која ни го открива второто Христово доаѓање: 

И го видов небото отворено, и ете, бел коњ и Оној Кој јаваше на него се вика Верен и Вистинит, и Тој праведно суди и војува; очите Му беа како огнен пламен, а на главата имаше многу круни и напишано име кое освен Него, никој не го знаеше. И беше облечен во облека натопена со крв, и со името – Слово Божјо. А небесните војски, облечени во бел и чист висон, врвеа по Него на бели коњи. Од устата Негова излегуваше остар меч за да ги казни со него идолопоклониците. Тој ќе ги пасе со железен жезол и ќе ја изгази кацата со вино на јароста и гневот на Бога Седржителот“ (Откровение 19:11-15).

КОГО ГО СИМБОЛИЗИРА ЗМЕВОТ КОЈ САКА ДА ГО ПРОГОЛТА ДЕТЕТО?

Пророштвото вели дека змевот сакал да го проголта детето откако ќе се роди. Односно, змевот сакал да го уништи Христа. Кој е овој змев?

И беше исфрлен големиот змев старата змија, наречена ѓавол и сатана, која ја мами целата вселена, беше соборена на земјата, и заедно со неа и ангелите нејзини беа исфрлени“ (Откровение 12:9).

Сатаната навистина сакал да го уништи Христа, но преку кого дејствувал? Преку Ирод, кој сакал да го уништи Христа, и преку Пилат, кој го предал Христа да биде распнат. И Ирод и Пилат биле штитеници на паганскиот Рим, инструменти во рацете на паганскиот Рим. Паганската римска сила била таа што го распнала Христа. Токму паганската римска сила ги прогонувала Христовите следбеници. Во пророштвото, оваа сила, преку која дејствувал самиот сатана, е претставена со големиот црвен змев: 

А кога виде змевот дека е фрлен на земјата, почна да ја гони жената што го беше родила машкото дете. И и се дадоа на жената две крилја како на голем орел за да одлета во пустината на своето место, каде ќе се храни време, времиња и половина време, далеку од лицето на змијата“ (Откровение 12:13,14).

СВЕТИЛНИЦИ КОИ ПОКАЖУВААТ ДЕКА ЗМЕВОТ Е МАЛИОТ РОГ ОД ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ

Веќе треба да сте добро упатени во светилниците што ги оставил Бог за да можеме правилно да се движиме низ новиот слој на пророштвата.

Во овој случај, светилникот за нас е должината на временскиот период во кој змевот ја гони жената, односно црквата или децата Божји. Да се ​​потсетиме што вели пророштвото на Даниел за ова, зборувајќи за активноста на малиот рог:

„Тој ќе хули на Сèвишниот, ќе ги сотрува Светите на Сèвишниот; ќе помислува да ги измени времињата и Законот, и Светите ќе бидат предадени во негови раце за време, времиња и за половина време“ (Даниел 7:25).

Каква е врската помеѓу малиот рог, односно папството и неговото прогонство на Божјите деца, и змевот, симболот на паганскиот Рим во книгата Откровение, и неговото прогонство на Божјите деца? И прогонот укажува на истиот период. Решението е многу едноставно. Одговорот се наоѓа во Светото Писмо, а исто така е означен и на страниците на историјата:

И застанав на морскиот песочен брег. И видов како од морето излегува ѕвер со седум глави и десет рогови; на роговите негови имаше десет круни, а на главите негови – богохулни имиња. Ѕверот што го видов прилегаше на леопард: нозете му беа како кај мечка, а устата – како уста на лав. И змевот му ја даде силата своја, и престолот свој, и голема власт“ (Откровение 13:1,2).

Друг показател што покажува дека малиот рог од видението на Даниел и ѕверот од тринаесеттото поглавје од Откровението се една иста сила, папството. Ова е време на настанувањето на папството. Малиот рог се појавува на крајот од паганската форма на владеење на Римското царство, а во Откровението ѕверот ја презема сета власт од паганството.

РИМСКОТО ЦАРСТВО МУ ЈА ПРЕДАВА СВОЈАТА СИЛА НА ПАПСТВОТО

Излегува дека имало пренос на сила од змевот на ѕверот. Паганскиот Рим некому му ја предал силата своја, и престолот свој, и голема власт. На кого?

Наместо последователни цезари, во Рим се појавиле последователни папи. Кога Константин го напуштил Рим, тој му го предал својот престол на папата.

(Професор Лабанк од Универзитетот во Рим)

Папите го пополниле празното место на римските цареви, наследувајќи ја нивната сила, углед и титули од паганството… Константин му оставил сè на папата… Папството е само знак на болното Римска царство, кое седи во круната на неговиот гроб.

(Историја на Стенли, стр. 40)“

Ние гледаме дека паганскиот Рим, во лицето на Константин Велики, му го предал престолот и сета своја власт на римскиот понтиф, односно на папството. Така го имаме првиот доказ дека ѕверот од Откровението, тринаесетто поглавје, го симболизира папството во новиот пророчки слој.

За тоа дека папството ја презело сета власт од змевот сведочат две работи. Змевот има седум глави, што значи полнота на власта. Седум е бројот на полнота во Библијата. А главата е симбол на управување и разум. А ѕверот од Откровението, тринаесетто поглавје, исто така има седум глави, односно сета иста полнота на власта!

Змевот има десет рогови, на кои има круни на власт, а истото го има и ѕверот. Со други зборови, гледаме дека змевот во целост му ја пренел сета своја власт на ѕверот од Откровение, тринаесетто поглавје, односно на папството. Всушност, паганскиот Рим ја префрлил целата своја власт на папскиот Рим. Затоа книгата Даниел вели дека четвртиот ѕвер, односно паганскиот Рим, ќе загине во оган заедно со малиот рог. Затоа што папството, во својата суштина е пагански Рим со својата сила, но во христијанска облека. Тоа е истиот дух, духот на змевот, старата змија наречена ѓавол и сатана.

МАЛИОТ РОГ ВО ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ ХУЛИ ПРОТИВ БОГА И БОЖЈИТЕ ДЕЦА КАКО ЗМЕВ

Информациите од Божјото Слово, од книгата Откровение — паралелите со она што го рекол пророкот Даниел за малиот рог — ќе ни помогнат да разбереме дека станува збор за папството:  

Нему му се даде уста што зборуваше големи зборови и богохулства; и му се даде власт така да прави четириесет и два месеци. Тогаш ја отвори устата за хулење против Бога за да го навредува името Негово, живеалиштето Негово и оние што живеат на небото. И му се даде да војува против светиите и да ги победи; му се даде власт над секое колено, јазик и народ“ (Откровение 13:5-7).

Истата активност како малиот рог. Овој ѕвер, како и малиот рог, се бунтува против Бога и хули на Него. Ова е врската со светилникот: 

„… и против Севишниот ќе зборува…“ (Даниел 7:25).

Тогаш ја отвори устата за хулење против Бога за да го навредува името Негово, живеалиштето Негово и оние што живеат на небото…“ (Откровение 13:6).

Втората врска со светилникот помеѓу различните слоеви на пророштвото е борбата против Божјите деца, како малиот рог, така и ѕверот од Откровението, тринаесеттото поглавје:

И гледав како овој рог војува против Светите та ги надвладуваше“ ( Даниел 7:21 ).

И му се даде да завојува против светите и да ги победи…“ (Откровение 13:7).

Потоа уште една врска со светилникот, многу суптилен, но важен детал. Тоа е устата и што тие изговараат:

„… на тој рог имаше очи, како човечки очи, и уста што горделиво се фали“ (Даниел 7:8).

Нему му се даде уста што зборуваше големи зборови и богохулства…“ (Откровение 13:5).

ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД ВО КОЈ ЌЕ СЕ СЛУЧИ ПРОГОНСТВОТО НА БОЖЈИТЕ ДЕЦА

Да се ​​свртиме кон егзактната наука, кон математиката. Ви ветив дека ќе го разгледаме временскиот период во кој силата на малиот рог, силата на змевот и силата на ѕверот од Откровението, поглавје тринаесет, ќе преовладуваат над Божјиот народ.

Соочени сме во различни пророчки слоеви со временски период во кој малиот рог ги угнетува светиите на Севишниот, односно вистинските верници; а исто така и змевот ја гони жената, односно Божјиот народ, Божјата црква; а исто така и ѕверот од Откровението, тринаесетто поглавје, има власт да хули и да војува против Божјиот народ. Ајде внимателно да го разгледаме овој временски период во кој ќе се случи истиот настан:

Тој ќе хули на Сèвишниот, ќе ги сотрува Светите на Сèвишниот; ќе помислува да ги измени времињата и Законот, и Светите ќе бидат предадени во негови раце за време, времиња и за половина време“ (Даниел 7:25).

„…змевот… почна да ја гони жената… И и се дадоа на жената две крилја како на голем орел за да одлета во пустината на своето место, каде ќе се храни време, времиња и половина време, далеку од лицето на змијата“ (Откровение 12:13,14).

А жената побегна во пустина, каде што имаше приготвено место од Бога за да ја хранат таму илјада двесте и шеесет дена“ (Откровение 12:6).

„И му се поклонија на змевот, кој му беше дал власт на ѕверот; му се поклонија и на ѕверот, велејќи: ‘Кој е како ѕверот, и кој може да војува со него?’ Нему му се даде уста што зборуваше големи зборови и богохулства; и му се даде власт така да прави четириесет и два месеци“ (Откровение 13:4,5).

КОЛКУ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ — ЕДЕН, ДВА ИЛИ ТРИ?

Бидете особено внимателни. Малиот рог, папството, ги прогонува Божјите деца одреден временски период, означен како време, времиња и половина време.

Змевот исто така ги гони Божјите деца во временскиот период означен како време, времиња и половина време. Но подоцна именуван како 1260 дена. А ѕверот од Откровението, тринаесетто поглавје, на кого змевот му ја дал сета своја сила, ги гони Божјите деца 42 месеци. Како да се разбере сето ова? Имаме работа со различни периоди или зборуваме за иста работа? Паралелите во Откровението, дванаесетто поглавје, ни кажуваат дека 1260 денови и време, времиња и половина време се еден ист временски период:

А жената побегна во пустина, каде што имаше приготвено место од Бога за да ја хранат таму илјада двесте и шеесет дена“ (Откровение 12:6).

И и се дадоа на жената две крилја како на голем орел за да одлета во пустината на своето место, каде ќе се храни време, времиња и половина време, далеку од лицето на змијата“ (Откровение 12:14).

Има доволно паралели и поврзувачки светилници за да биде јасно дека двата текста се однесуваат на истото. Во двата случаи, жената бега од змевот. Во двата случаи, таа бега во пустината. Во двата случаи, таа се храни таму. И во двата случаи, настаните се ограничени на одреден временски период, единствена разлика е во тоа што тие се именувани поинаку. Во едниот случај, овој временски период се нарекува време, времиња и половина време, а во другиот 1260 години. 

БИБЛИСКО РАЗБИРАЊЕ НА ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД

Се сеќавате дека Библијата самата се објаснува. Кога ја истражувавме книгата на пророкот Даниел, во неа периодот на лудилото на царот Навуходоносор беше ограничено на седум времиња:

„Ќе бидеш протеран од друштвото на луѓето ќе престојуваш со полските животни; ќе се храниш со трева како говедата, и седум времиња ќе поминат над тебе додека не сознаеш дека Сèвишниот има власт над човечкото царство и дека Тој го дава кому што сака“ (Даниел 4:32).

Арамејскиот збор за „време“ значи година. Лудилото на царот траело седум години, по што бил вратен во царството.

Друга особеност на библискиот јазик е тоа што кога станува збор за една година, односно за едно време, тогаш нема број пред зборот, туку едноставно се кажува „време“. Кога станува збор за две години, односно за времиња, тогаш исто така нема број пред зборот, туку се вели „времиња“.

А од три години, односно времиња, има бројки. Затоа што ако после два не се означат времињата, односно годините со број, тогаш не е јасно за колку времиња (години) станува збор: за три времиња, четири времиња, пет и така натаму. Затоа, периодот на лудилото на царот Навуходоносор бил означен како седум времиња.

Значи, имаме временски период означен со зборовите „време, времиња и половина време“. Тоа значи: време (година) + времиња (без број, односно две времиња, две години) + половина време (половина година) = 3,5 години, пророчки години. Евреите го користат лунарниот календар и сметаат дека еден месец има 30 дена. Според тоа, има 12 месеци во една година. Ајде да пресметаме: 3,5 години се 42 месеци, а 42 месеци се 42×30=1260 дена.

Гледате колку е точна библиската математика. Бог го означил истиот временски период во години, месеци и денови. Затоа, кога Библијата зборува за прогонството на верниците од страна на малиот рог, змевот и од ѕверот, на кој змевот му го дал својот престол и сета своја сила, тогаш зборуваме за истиот временски период, за истиот настан.

ШТО СЕ СЛУЧИЛО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1260 БУКВАЛНИ ГОДИНИ?

Но ова е пророчко време, кое допрва треба да се преведе во буквално време. И тука повторно, Самиот Бог во Својата реч ни кажува како да го направиме тоа:

„…ден за година, ден за година ти определив“ (Езекиел 4:6).

според бројот на четириесетте дена… четириесет години, година за ден…“ (Броеви 14:34).

Значи, 1260 пророчки денови се 1260 буквални години. За каков период станува збор? 

„Тој ќе хули на Сèвишниот, ќе ги сотрува Светите на Сèвишниот; ќе помислува да ги измени времињата и Законот, и Светите ќе бидат предадени во негови раце за време, времиња и за половина време“ (Даниел 7:25).

А жената побегна во пустина, каде што имаше приготвено место од Бога за да ја хранат таму илјада двесте и шеесет дена“ (Откровение 12:6).

И и се дадоа на жената две крилја како на голем орел за да одлета во пустината на своето место, каде ќе се храни време, времиња и половина време, далеку од лицето на змијата“ (Откровение 12:14).

Нему му се даде уста што зборуваше големи зборови и богохулства; и му се даде власт така да прави четириесет и два месеци“ (Откровение 13:5).

Ова е периодот кога сатаната, преку папството, безмилосно ги прогонувал Божјите деца; кога сатаната хулел на Бога преку устата на папството, а Божјите деца се криеле од папството и прогонството на затскриени места.

ПОЧЕТОК НА ПЕРИОДОТ НА ГОНЕЊЕ НА БОЖЈИТЕ ДЕЦА

Кога започнал овој период? 

Ги гледав тие рогови, и ете, меѓу нив се појави уште еден мал рог, а три од првите рогови беа од корен истргнати пред него; на тој рог имаше очи, како човечки очи, и уста што горделиво се фали“ (Даниел 7:8).

Ова започнало од времето кога биле уништени трите држави кои го спречиле папството да стане поголемо по изглед од другите рогови, односно државите. По нивното уништување малиот рог, папството, почнало безмилосно да ги прогонува Божјите деца:

„А десетте рогови значат дека од тоа царство ќе се кренат десет цареви и потоа ќе се појави друг, поинаков од поранешните и ќе ги покори трите цара. Тој ќе хули на Сèвишниот, ќе ги сотрува Светите на Сèвишниот; ќе помислува да ги измени времињата и Законот, и Светите ќе бидат предадени во негови раце за време, времиња и за половина време“ (Даниел 7:24,25).

Иако преку царот Константин папството го добило престолот и големата власт, трите племиња го спречиле да ја користи оваа сила. Овие племиња не ја признавале ниту папската власт над нив, ниту пак папската доктрина за тројството, која е централна доктрина на католицизмот. Тоа биле Остроготите, Херулите и Вандалите. Пророштвото вели дека папството ќе ги уништи од корен, што се случило и се одразува на страниците на историјата.

Папството ги повикало силите на Јустинијан, царот на Источното Римско Царство, да помогнат во борбата против овие непокорни племиња. И благодарение на оваа помош, трите племиња биле уништени од корен. Никој од нивните потомци не останал.

Последното од племињата, Остроготите, кои го спречиле папството да стекне неограничена моќ, било протерано од Рим во 538. година. Од таа година папството било издигнато и започнал 1260-годишниот период на неговото владеење. 

КАКО ПАПСТВОТО ГО УНИШТИЛО ВИСТИНСКОТО ЗНАЕЊЕ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ВИСТИНСКИ БОГ И НЕГОВИОТ ЕДИНОРОДЕН СИН ИСУС ХРИСТОС

Папството уништило некои историски документи кои се однесуваат на овие племиња и нивните верувања. А другите ги крие во своите архиви, наместо тоа нудејќи своја лажна верзија на она што се случило. Наводно, овие племиња биле Аријци кои го отфрлиле Христовото божество и ги уништиле спомениците на историјата.

Не верувам во ова објаснување на историјата од страна на папството. За духот и активноста на папството се вели:

„…а тој, откако ја собори вистината на земјата, дејствуваше и успеваше“ (Даниел 8:12).

Никаде во Светото Писмо не можете да најдете ниту навестување дека папството се залага за вистината во било кој момент од своето постоење. Од самиот почеток на своето основање —  гордост, богохулење, агресија и борба против неистомислениците.

А тие се обидуваат да ни го претстават папството, богохулната сила која се побунила против Бога и зад која стои змевот, паганството и самиот сатана, како сила која се борела против наводната антитринитарна ерес и го потврдила наводното библиско учење за тројството. Во пракса, папството го уништило вистинското спознание за единствениот вистински Бог и Неговиот Единороден Син, Исус. Наместо тоа, на целиот свет му го наметна лажното учење за тројството, позајмено од паганството. Впрочем, веќе забележавме дека папството не е ништо друго освен паганство во христијанска облека.

Погледнете што правело папството во средниот век и како сега се варосува. Сигурен сум дека овие три племиња ја носеле вистината за единствениот вистински Бог и Неговиот Син Исус. И бидејќи тие не се поклонувале на слики, според втората заповед од Божјиот закон, папството им всадило на луѓето лага дека Вандалите ќе ги уништат христијанските светилишта. Во пракса, овие три племиња ги уништувале идолите на папството, исто како што правеле Израелците, по Божја заповед, кога влегле во Хананска земја и се соочиле со паганството. Со други зборови, овие три племиња биле наклеветени, нарекувајќи ги варвари и вандали. Но, Бог ќе ја обнови вистината на Својот суд, а неправедно наклеветените ќе бидат оправдани. А клеветниците ќе бидат осудени, за што зборува и пророштвото:

А ѓаволот, што ги лажеше, беше фрлен во огнено и сулфурно езеро, каде што е ѕверот и лажниот пророк; тие ќе бидат мачени дење и ноќе…“ (Откровение 20:10).

КРАЈОТ НА ПАПСКИОТ ПЕРИОД

Од 538. година, додавајќи 1260 години, доаѓаме до 1798. година. Што се случува и зошто завршува неограниченото владеење на папството?

Во 1798. година, за време на неговото владеење, Наполеон го испратил генералот Бартие во Рим за да му стави крај на папството. Папата Пиј VI бил заробен во 1798. година и бил одведен во егзил во Франција каде што починал на 29. август 1799. година. Бог го запишува овој важен настан во Својата Реч на следниов начин:

„И видов дека една од главите негови како да беше смртно ранета…“ (Откровение 13:3).

„Кој во прогонство води, во прогонство ќе биде одведен…“ (Откровение 13:10).

КОГА КОНЕЧНО ЌЕ ДОЈДЕ КРАЈОТ НА ВЛАСТА НА ПАПСТВОТО?

Но, од пророштвото знаеме дека ќе има уште едно прогонство од страна на папството против Божјиот верен народ во пресрет на второто Христово доаѓање. Еве зошто Христос ќе стави крај на папската власт со одлуката на Божјиот суд: 

Видов најпосле дека се поставија престоли и седна Старец; облеклото му беше бело како снег, а косата на главата Негова како чиста волна; престолот Негов личеше на огнен пламен, со тркала како оган што пламти. Река огнена излегуваше и минуваше пред Него; илјада илјади му служеа, и десетина илјади по десет илјади стоеја пред Него; седнаа судиите и книгите се отворија. Тогаш видов дека за искажаните горди зборови, што рогот ги говореше, ѕверот беше убиен пред очите мои и телото негово смачкано и предадено на оган за да изгори“ (Даниел 7:9-11).

ПАПСТВОТО ДЕНЕС И ВО БЛИСКА ИДНИНА

Папството, или ѕверот од Откровението, тринаесетто поглавје, во наше време ќе почне да го наметнува својот белег (жиг) на целиот свет. И повторно неговиот карактер ќе му биде откриен на светот во смртниот декрет (указ) за оние кои му се верни на Бога: 

И му се даде да вложи дух во бистата на ѕверот, та да прозборува тој и да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат пред бистата на ѕверот“ (Откровение 13:15).

Затоа, допрва ќе бидеме сведоци како духот на мрачниот среден век ќе се врати во денешниот, како што велат, цивилизиран свет. Иако денес на многумина им е тешко да поверуваат во тоа.

Но, тоа ќе се случи, тоа го вели Бог во Својата реч. А за потврда за тоа што ќе се случи, погледнете го исполнувањето на ова пророштво за папството:

И видов дека една од главите негови како да беше смртно ранета, но таа смртна рана му заздраве. Тогаш се зачуди целата земја и тргна по ѕверот; и му се поклонија на змевот, кој му беше дал власт на ѕверот; му се поклонија и на ѕверот, велејќи: ‘Кој е како ѕверот, и кој може да војува со него?’“  (Откровение 13:3,4).

„…му се даде власт над секое колено, јазик и народ. И ќе му се поклонат сите земни жители, чии имиња не се запишани во книгата на животот на Јагнето заклано, од создавањето на светот“ (Откровение 13:7,8).

Погледнете ја зголемената популарност на папството денес. Не можете а да не забележите колку точно се исполнуваат библиските пророштва. 

ЗАКЛУЧОК ОД ДЕНЕШНАТА ТЕМА

Значи, детално ја разгледавме силата од видението на Даниел за малиот рог. Видовме дека тоа е силата за која Бог зборува и во Откровението, зашто таа сила ќе биде клучна во борбата против Божјиот народ. Таа ќе биде поттикнивач на прогонството на Божјиот народ. И оваа сила ќе биде уништена само од Бога при второто Христово доаѓање.

Утврдивме исто така кој е малиот рог од видението на Даниел. Сега можеме да го наречеме и по име – тоа е папството.

За што Бог сè уште не зборувал во врска со Неговиот суд кој започнал на небото? За времето на почетокот на овој суд. Затоа, еден слој од Божјите пророштва ќе биде посветен на ова. Со ова ќе се занимаваме во следните теми.

Сподели го ова:

Слични објави