За јакнење на умот ништо друго не е покорисно од проучувањето на Писмото. Ниедна друга книга нема толкава сила да ги воздигне мислите, да ги оживее способностите, како Библијата со своите длабоки, благородни вистини. Кога Божјото слово би го проучувале онака како што би требало, луѓето би се одликувале со ширина на умот, благородност на карактерот, цврстина на намерите, какви што денес ретко се среќаваат.
    Меѓутоа, малку полза може да се извлече од брзото читање на Писмото. Некој може да ја прочита целата Библија, а пак да пропушти да ја види нејзината убавина или да го сфати нејзиното длабоко и скриено значење. Многу е покорисно да се проучува еден дел сè додека неговото значење не стане целосно јасно, а неговиот однос кон планот на спасението очигледен, отколку да се читаат бројни поглавја без некоја одредена намера и без стекнување на полезни поуки. Библијата нека биде со вас. Кога ќе ви се укаже можност, читајте ја; врежувајте ги текстовите во своето помнење. Дури и кога одите по улица, можете да издвоите некој стих и да го читате, да размислувате за него и така да го врежете во меморијата

Времето во Скопје:

Препорачуваме

Golemata borba.png
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
Зборот што го сврте светот наопаку
ГОЛЕМАТА БОРБА
КАКО ДА СЕ РАЗБЕРЕ БОЖЈАТА СУРОВОСТ ВО СТАРИОТ ЗАВЕТ
РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО
8 МОЌНИ ИСЦЕЛИТЕЛИ
ПРОРОЧКАТА СЛУЖБА НА ЕЛЕНА ВАЈТ. ЗОШТО ТАА?
ПОСЛЕДНИТЕ НАСТАНИ
ВО НЕБЕСНИТЕ ПРОСТРАНСТВА (ВИДЕО)
УЛОГАТА НА ВОДАТА ВО ПРЕВЕНТИВА И ЛЕЧЕЊЕ
ВИСТИНСКАТА ПРИЧИНА
ВЕЛИКА БОРБА И ПОСЛЕДАК (ВИДЕО)
КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ
ЕВЕ ЌЕ ДОЈДАМ СКОРО (ЛЕКЦИЈА)
ЗОШТО МАЛИОТ РОГ ЈА ПОНИШТУВА ХРИСТОВАТА ЖРТВА И ШТО ЗНАЧИ ТОА
ПАДНА, ПАДНА, ВАВИЛОН. КОГА ВАВИЛОН КОНЕЧНО ЌЕ ПАДНЕ?
БЕСМРТНОСТА НА ДУШАТА — ОТРОВОТ НА ВАВИЛОН
МАЛИОТ РОГ И АНТИОХ ЕПИФАН. ДАЛИ ИМА ВРСКА МЕЃУ НИВ? 
МАЛИОТ РОГ ОД ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ – КОЈ Е ТОЈ?
ВИДЕНИЕТО НА ДАНИЕЛ ЗА ЧЕТИРИТЕ ЅВЕРОВИ
ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПРОРОШТВОТО ЗА ИДОЛОТ ОД КНИГАТА НА ПРОРОКОТ ДАНИЕЛ ВО СВЕТСКАТА ИСТОРИЈА
КОИ ВАЖНИ РАБОТИ МОЖЕМЕ ДА ГИ НАУЧИМЕ ЗА БОЖЈИОТ СУД ОД КНИГАТА НА ПРОРОКОТ ДАНИЕЛ?
ЗА БОЖЈИОТ СУД. ОТКРОВЕНИЕ 14:7 „ЗАШТО НАСТАПИ ЧАСОТ НА НЕГОВИОТ СУД“
КАКО ДА МУ ОДДАДЕМЕ СЛАВА НА БОГА? ПОРАКАТА НА ПРВИОТ АНГЕЛ
ПРВАТА АНГЕЛСКА ПОРАКА „ИМАЈТЕ СТРАХОПОЧИТ КОН БОГА“. ВОВЕД
КОЈ Е СОЗДАТЕЛОТ – ОТЕЦОТ ИЛИ ИСУС?
СВЕШТЕНИЦИ И ЛЕВИТИ ОД ПОСЛЕДНИТЕ ДЕНОВИ, КОИ СЕ ТИЕ?
2300 ВЕЧЕРИ И УТРИНИ – КОЈ Е ОВОЈ ПЕРИОД И КОГА ЌЕ ЗАВРШИ?
ДАЛИ ИМА СВЕТИЛИШТЕ НА НЕБОТО? ШТО ВЕЛИ БИБЛИЈАТА
претходнопретходно
следноследно
 

Нова Библиска Лекција

(1 Петрово 4:7)

„Но близу е крајот на сè. Па бидете мудри и бодри во молитвите“

Оваа радио станица настана од потребата библиските принципи, решенијата кои ги нуди Божјата реч за многуте животни проблеми, да им станат познати  на што поголем број на луге.
appsxp

БОЛЕСТА КАКО ГЛОБАЛЕН ПРОБЛЕМ

Контактирајте нè