ЛЕКУВАЊЕ ОД БОГА И ОД ЃАВОЛОТ

Сподели го ова:

САТАНАТА Е УБЕДЕН ДЕКА ЧОВЕКОТ ЗА СВОЕТО ЗДРАВЈЕ И ЖИВОТ ЌЕ ДАДЕ СÈ ШТО ИМА

Покрај Господ, кој знае сè за човекот, дури и бројот на влакна на главата, има уште една личност која многу добро го познава човекот. Оваа личност работи на човештвото веќе 6.000 години. Таа темелно ги проучувала сите слабости и особености на човечката природа. Луѓето кои го проучуваат Светото Писмо и му веруваат на нејзиниот авторитет лесно ќе ја именуваат оваа личност – ова е поранешниот прекрасен Божји ангел-херувим – Луцифер. Тој, како резултат на својот бунт против Бога и Неговиот закон, станал ѓавол и сатана. Да ги прочитаме во Божјата реч зборовите на овој човечки експерт, во кои тој покажува како ги гледа луѓето:

Му одговори ѓаволот на Господ и Му рече: Кожа за кожа, а за животот свој човек ќе даде сè што има; но ајде пружи рака и допри се до коските негови и плотта негова, – ќе Те благослови ли и тогаш?’“ (Јов 2:4,5)

Сатаната е убеден дека човекот ќе даде сè што има за живот, за здравје. Тешко е да не се согласите со ова кога ќе видите како луѓето ги трошат своите последни пари на разни лекови, понекогаш и ризични и без никакви гаранции. Ако немаат пари, тогаш позајмуваат, понекогаш со камата, што значи дека поминуваат низ огромни жртви и лишувања, само за да живеат и да го добијат посакуваниот третман. И тешко е да се обвини болниот за тоа. Иако здравјето не е најважното нешто во животот, тоа е една од најважните компоненти на исполнет живот.

Содржина прикажи
И ВО ВРЕМЕТО НА ХРИСТОС, ИМАЛО ЛУЃЕ КОИ ПОТРОШИЛЕ СÈ ШТО ИМАЛЕ НА ЛЕКУВАЊЕ

Желбата за здравје и подготвеноста да се откажете од целото ваше богатство не е нов тренд. Библијата ни кажува дека такви жртви ги правеле и верниците во времето на Христос.

Библијата ни кажува за жена која страдала од сериозно заболување 12 години. И со текот на годините, за да биде излечена од лекарите, таа ги потрошила сите свои пари на лекување. Но, како што ни кажува Божјото Слово, оваа жртва не и помогнала да го добие посакуваното здравје. Во денешно време ова е мошне честа појава:

И една жена, која страдаше дванаесет години од крвавење, и сиот свој имот го беше потрошила по лекари, а ниеден не можел да ја излекува“ (Лука 8:43).

ЧОВЕКОТ МОРА ДА БИДЕ ИСКЛУЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛЕН ВО ОДНОС НА ЛЕКУВАЊЕТО

Секој што живее на земјата сака да биде здрав, па луѓето си посакуваат здравје едни на други со зборови, во поздрави. Луѓето често ги изговараат следниве зборови: „Ако сте здрави, останатото ќе си дојде само по себе“ или „Ви го посакуваме најважното – здравјето“ и така натаму. И нема ништо лошо во желбата за здравје.

Луѓето во Христовите денови од Него барале исцелување. Синот Божји ги лекувал болните, покажувајќи ја на тој начин Божјата желба да ги види Своите созданија здрави. Но, иако желбата да бидеме излечени и здрави е добра желба, сепак не смееме да заборавиме дека живееме на планета на која за секој човек постои непомирлива војна помеѓу силите на доброто и силите на злото, помеѓу Бога и ѓаволот. И затоа, во потрага по здравје и исцелување, секој жител на земјата е во смртна опасност да добие исцелување или поточно илузија на исцелување, не од Божјиот извор, туку од „друг“. И, како резултат на ова, тој може да го изгуби и вечниот живот даден од Бога во Христа и остатокот од своето здравје, верувајќи во лажното исцелување што го нуди ѓаволот само за некое време.  

МНОГУ ВЕРНИЦИ ПОСТАПУВААТ КАКО ЦАРОТ ОХОЗИЈА

Примерот на царот Охозија покажува дека верниците, особено за време на периодот кога не се во најдобри односи со Бога (а лаодиејскиот период е токму таков за црквата), во потрагата по здравје не одат на Божјиот извор:

А Охозија падна низ прозорецот на горната соба од својот дворец, во Самарија, и тешко се повреди. Па испрати гласници и им рече: Одете, прашајте го Веелзевул, екронското божество: ќе оздравам ли од оваа повреда? (И тие отидоа да прашаат). Тогаш ангел Господов му кажа на Илија тишбеецот: Стани, пресретни ги пратениците на самарјанскиот цар и кажи им: Зарем во Израел нема Бог, та сте тргнале да го прашате Веелзевул, екронското божество? Затоа вака вели Господ: Од постелата на која си легнал, нема да станеш, туку ќе умреш.’ И отиде Илија (и им кажа)“ (2 Цареви 1:2-4).

КАКО СТАРИОТ ЗАВЕТ ПОКАЖУВА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКАТА НЕЧИСТОТИЈА?

Името Веелзевул потекнува од зборот велзевул, што значи: „господар на мувите“, а самото име Веелзевул: „бог на нечистотија, измет“, односно отпад, ѓубре, отпаден материјал. Подоцна, во Новиот завет, името Веелзевул беше наречено принц на демоните, т.е. силите на злото:

А фарисеите, штом го чуја тоа, рекоа: Тој не ги истерува демоните на друг начин освен преку Велзевул, началникот на демоните! Но Исус, знаејќи ги нивните помисли, им рече: Секое царство, ако се раздели, запустува; и секој град или дом, ако се раздели на противни групи, ќе пропадне. И ако сатаната изгонува сатана, тој се разделил сам против себе; тогаш како може да се запази царството негово?’“  (Матеј 12:24-26).

Всушност, сатаната е причина за злото и гревот во универзумот, причина за секоја нечистотија и гнаса. И, што се случува со човекот ако дојде во контакт со гнасотија и нечистотија? На пример, ако дојдете во контакт со нечистотија или паднете во нечиста јама? Ова значи само едно – ќе станете нечисти. Бог го учи Својот народ преку старозаветните пророци дека нечистотијата се пренесува со допирање на нечисти работи:

И сè што оди на лапите свои, меѓу сите четвороножни животни, нечисто да ви е; кој ќе се допре до трупот нивни, нечист ќе биде до вечерта (Левитска 11:27).

Јадејќи нечисто животно.

И секаква гадинка што лази по земјата, да ви е одвратна и да не се јаде. Сè што се влече на мев и сè што оди на четири нозе или што е со многу нозе меѓу сè она што се влече по земјата, тоа да не го јадете, бидејќи е нечисто. Не поганете ги душите ваши со ниедно од животните што лазат и не осквернувајте се од нив, за да не станете нечисти преку нив, зашто Јас сум Господ, вашиот Бог, осветувајте се и бидете свети, бидејќи Јас сум свет; и немојте да ги осквернувате душите ваши со какво и да е животно што лази по земјата“ (Левитска 11:41-44).

СЕКОЈ КОНТАКТ НА ЧИСТО СО НЕЧИСТОТО ГО ПРАВИ ЧИСТИОТ ЧОВЕК НЕЧИСТ

Овие јасни прототипови не се застарени ниту денес. Големата борба на земјата сè уште не е завршена. Бог со јасни примери ни покажува дека секоја врска, секој контакт на чистото со нечистото го прави чистото нечисто. Еве што рекол апостол Павле на оваа тема, извлекувајќи духовни заклучоци од Божјите лекции во врска со влијанието на нечистото врз чистото: „Не лажете се: Лошите зборови ги расипуваат добрите обичаи’“ (1. Коринтјаните 15:33)

Знаејќи дека контактот на чистиот со нечистиот ќе остави негативен отпечаток на чистиот, исто како што нечистотијата го остава својот карактеристичен отпечаток на чистата облека, Бог ги предупредува Своите деца да не доаѓаат во контакт со никаква нечистотија физички и, се разбира, духовно:

Не впрегнувајте се заедно со безверниците; зашто какво заедништво постои меѓу правдата и беззаконието? Што заедничко има меѓу светлината и темнината? Какво согласие може да има меѓу Христос и Велијар? Или, што има заедничко меѓу верник и безверник? Каква спогодба има храмот Божји со идолите? Вие сте храм на живиот Бог, како што рекол Бог: Ќе се вселам во нив и ќе одам меѓу нив; ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат Мој народ. Затоа излезете од нивната средина и одделете се! Вели Господ, и Не допирајте се до нечисто, и Јас ќе ве примам! И Јас ќе ви бидам Татко, а вие ќе Ми бидете синови и ќерки, вели Господ СедржителотИ така, возљубени, имајќи вакви ветувања, да се очистиме од секоја нечистота на телото и на духот, исполнувајќи ја светоста во страв Божји“ (2. Коринтјаните 6:14-18; 7: 1).

Значи, Бог вели дека преку физички и духовен контакт со нечисти работи, преку физичко и духовно јадење на нечисти работи и самиот човек станува нечист. Преку комуникација и прифаќање на она што денес им го дава на луѓето таканареченото „божество на Екрон (Акарон)“ – бог на ѓубриво и секаква нечистотија, односно ѓаволот и сатаната, човекот станува нечист. Како ова го загрозува верникот? Ова го загрозува со губење на спасението!

„И нема во него да влезе ништо нечисто, ни оној кој врши гнасни работи и лаже, а само оние кои се запишани во книгата на животот на Јагнето“ (Откровение 21:27).

ВЕРНИЦИТЕ ДЕНЕС, НЕСВЕСНИ ЗА ТОА, ОДАТ ВО ВЕЕЛЗЕВУЛ НА ЛЕКУВАЊЕ

Ќе погледнеме како верниците сега учествуваат во нечистотијата на ѓаволот и преку неговите наводни исцелувања и самите стануваат духовно нечисти.

Можеби кога ќе ги слушнат овие зборови, многу верници ќе си речат: „Ова не може да биде, ние не одиме во Велзевул на лекување, ние му служиме на Бога, не доаѓаме во контакт со нечистотијата на ѓаволот“, но не брзајте со заклучоци .

Веелзевул – сатаната, и денес е жив. Тој е полн со енергија и желба да ги уништи душите, а особено оние кои сакаат да избегаат од неговите раце и да одат кај живиот Бог.

Тој со сите сили се обидува да го врати избеганиот роб во ропство, знаејќи дека човекот ќе даде сè за својот живот, и за таа цел користи најсофистицирани и подмолни методи, кои на верниците воопшто не им изгледаат како нечистотија на ѓаволот.

И иако Христос предупредува: „Пазете се, да не ве излаже некој“, мнозина подлегнуваат на измамите на Сатана.

НЕ СЕ СИТЕ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА ОД БОГА

Во денешно време, алтернативната медицина е особено популарна. Се појавија голем број на книги, весници, списанија и написи на оваа тема. Божјиот народ, кој не очекува секогаш одговор од Бога на своите молитви за излекување и уморен од немоќта на службената медицина, наидува на овој извор кој делува како одговор од Бога, лекување преку природни состојки.

Светото Писмо опишува случаи на исцелување во кои Господ користел природни состојки за лекување. Езекиел бил излекуван од смртоносниот чир со Божја реч. Бог му рекол да стави изгмечени смокви на чирот и царот оздравел. Исус, Божјиот Син, направил кал од земјата и ги намачкал очите на човекот кој бил слеп уште од раѓање; и тој бил должен да се измие во бањата, по што прогледал.

И во двата случаи разбираме дека имаме работа со чудо. Но, Господ не прави ништо само така. Тој можел да лекува со зборови, без смокви или без мачкање со кал, но исцелувањето било направено на таков начин за да можеме преку овие и други примери да го разбереме принципот. Бог ни покажува дека можеме и треба активно да користиме вода, растенија, земја за лекување на болести, во комбинација со молитва и доверба во Бога во поглед на нашето исцелување.

Меѓутоа, не смееме да заборавиме на големата борба, на големиот измамник – ѓаволот и неговите фалсификати, како и на фактот дека не се сите природни состојки Божји лекови за лекување на болеста. Пред да го примениме лекот, треба да дознаеме од каде потекнува овој извор, кој го создал и какви ќе бидат последиците од лекувањето од овој извор?

Возљубениот Бог нè предупредува на ова. Кога Исус ќе се врати на Земјата по втор пат, живите ќе бидат претставени со два спротивставени табора. Едните се овци послушни во сè на Бога, кои ќе бидат спасени; вторите се кози непослушни на Бога, кои нема да влезат во вечен живот.

МОЖЕ ДА ИМА  САМО ЕДНА ЖИВА ВОДА, И ТОА НИКАКО НЕ Е УРИНАТА

Да погледнеме неколку примери на лекување од овие „чудесни“ извори на неконвенционална или алтернативна медицина, да утврдиме од кого потекнуваат во светлината на Библијата и да ги разгледаме последиците од ваквите исцелувања.

Терапијата со урина се смета за еден од најпопуларните методи на лекување Урината (мочта) се користи надворешно, а исто така се зема и внатрешно. Многу книги се посветени на овој метод и на „чудата“ на лекување што таа ги носи во себе. Некои од застапниците на овој метод урината ја нарекуваат „животворен сок“ и „жива вода“. Дури и овие имиња треба да го предупредат верникот да биде во состојба на готовност, бидејќи живата вода е Бог Отецот, а животворниот сок е Синот Божји. И ги добиваме од Божјата реч:

И ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истечуваше од престолот на Бога и на Јагнето“ (Откровение 22:1).

На жедниот ќе му дадам Јас од изворот на жива вода дарум“ (Откровение 21:6).

И кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе од водата на животот дарум“ (Откровение 22:17).

Ако урината навистина е жива вода, тогаш, заменувајќи го ова значење во Библијата, го примаме дарот што Христос им го нуди на верниците за да се спасат?! Ова е богохулство! Библијата не прифаќа никакво друго разбирање за живата вода, освен Божјата вистина:

Зашто две зла изврши Мојот народ: Мене, изворот на жива вода, Ме оставија и си ископаа извори издупчени, кои не можат да држат вода“ (Еремија 2:13).

Исус и одговори и рече: Кога би го знаела дарот Божји и Кој е Овој што ти вели: Дај Ми да пијам – ти самата би побарала од Него и Тој би ти дал жива вода’“ (Јован 4:10).

КОЈ НЕ СЕ ОДДЕЛУВА ОД НЕЧИСТИОТ, ГОСПОД ГО НАПУШТА

Веќе забележавме дека Веелзевул е име на демонски принц, што значи: „бог на нечистотијата, изметот, на отпадот“. Можете да видите од каде потекнува изворот, што го поттикнува телото да пие отпадни производи, имено урина. Во Библијата, Бог јасно го кажал Својот став во врска со ова прашање:

Ти треба да имаш место надвор од логорот, каде што ќе одиш да ги извршуваш своите физиолошки потреби; покрај своето оружје, ти треба да имаш и лопатка; па кога ќе одиш таму надвор, ископај со неа јама и потоа покриј ја со неа нечистотијата своја, бидејќи Господ, твојот Бог, престојува во логорот твој, за да те избавува и да ги предава непријателите твои во твои раце; затоа логорот твој треба да биде свет, за да не види Тој кај тебе нешто нечисто и да не се оттргне од тебе“ (Второзаконие 23:12-14).

Бог вели: „Тргнете ја гнасотијата, зашто Јас престојувам сред логорот“. За каква внатрешна или надворешна употреба можеме да зборуваме кога Бог вели: „Ако видам нешто нечисто, ќе заминам од тебе, ќе те оставам?“ Бог сака да живее во нас, ние сме Негов логор:

Не знаете ли вие дека сте храм Божји, и Духот Божји живее во вас? Ако некој го разори Божјиот храм, него Бог ќе го разори; зашто Божјиот храм е свет, а тоа сте вие“ (1. Коринтјаните 3:16,17).

Преку примерите на прототипови на Стариот Завет, гледаме дека секој што не се одделува од нечистиот, ќе биде напуштен од Господ. Ова е духовна лекција за нас кои живееме во Новиот Завет.

УРИНОТЕРАПИЈАТА МОЖЕ ДА БИДЕ ОПАСНА ЗА ЧОВЕКОТ

Ако Господ се повлече од човек затоа што е извалкан од она што Бог го нарекол нечисто, тогаш од кого доаѓа лекувањето во овој случај? Не од Бога, туку од ѓаволот.

Терапијата со урина потекнува од Индија. Јогистите и денес ја користат. Урината е свет пијалак за нив. Тие ја нарекуваат „Shivambhu“, што значи – вода на богот Шива (заштитник на јогистите) – „божествен нектар“, кој дава  бесмртност. Но, дури и поборниците на урино терапијата признаваат дека овој вид на третман може да биде опасен:

 1. Ако земате други лекови во тоа време.
 2. Ако не ги почитувате принципите на постепеност – од мали до големи дози.
 3. Ако земате урина по нервен шок, грижи, негативни емоции.
 4. Ако во организмот се насобрале многу штетни материи.

Во овие случаи, употребата на урината може да предизвика сериозно труење. Значи, дури и поборниците на урино терапијата признаваат дека урината не е безбедна. Со овие вешти аранжмани тие си се осигуриле и ја отапеле будноста на луѓето. Ако започнете да користите урина и наидувате на негативни последици, тогаш поборниците на терапијата со урина секогаш можат да избегаат од одговорноста, наведувајќи една од четирите точки каде што употребата на урина е опасна. И ова е само површината на ледениот брег, наречен „уринотерапија“, додека подводниот дел е поголем и повеќе подмолен. Наставниците на овој метод велат:

„Компетентната употреба на урината ја продолжува младоста, ја развива креативноста“.

На Запад, уринотерапијата стана популарна во последниве дваесеттина години, кога почнаа да се објавуваат интересни книги на оваа тема, како што е она од авторката „Исцелување со урина“ од Ингеборг Алман.
Заговорниците на уринотерапијата тврдат дека човечката урина содржи протеини, минерали, хормони и ензими кои се потребни за самоизлекување на многу болести, посебно на оние поврзани со кожата. Така, облозите од првата (утринска) урина се препорачуваат за оние кои патат од дерматитис, егземи и псоријаза.

Следбениците и заговорници на уринотерапијата предлагаат и масирање со урина, со цел да се отстранат отровите од телото преку кожата, а тврдат дека таа може да се капнува и во носот со цел брзо прочистување на дишните патишта. Дел од нив тврдат дека со урината може да се жабурка за моментално да се спаси човек доколку има болки во грлото или забоболка, а пиењето на оваа телесна течност се препорачува при лекувања од некои сериозни болести како што е туберкулозата.

ЧОВЕК КОЈ КОРИСТИ УРИНО ТЕРАПИЈА ТРГУВА СО ВЕЧНОСТА ЗА НАВОДНО ОЗДРАВУВАЊЕ

Имајте на ум дека промоторите на урината велат дека таа е ефикасна доколку се применува компетентно. Што значи компетентно? Генадиј Петрович Малахов (неговата книга „Уринотерапија“ е преведена на српски јазик во издание на Прометеј – Земун) забележува: „Терапијата со урина без специјална метода за чистење на енергетските центри (чакри) е неефикасна“. Со други зборови, ако пиете урина или ја триете, но вашите чакри не се исчистени со „специјална метода“, тогаш нема да има ефект. Можете лесно да забележите дека некој сака не само да внесе нешто во нашето тело или да го намачка со нешто, туку и да ја преземе контролата над умот. Сега, во светлината на Божјото Слово, лесно можете да го пронајдете изворот кој сака да го контролира нашиот ум наспроти Божјата реч која вели:

Бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика и бара некого да проголта“ (1. Петрово 5:8).

Затоа човек, кој се придржува до овој нечист извор на Веелзевул, кнезот на демоните, покажувајќи непослушност кон Божјата реч, тргува со вечноста со таканаречено лекување. Оти, оние што не се покоруваат на Божјата реч, нема да влезат во вечноста. Дали вреди да се направи таква размена?

ШТО НИ ДАЛ БОГ ЗА НАШЕ ЛЕКУВАЊЕ?

Зарем Бог не ни дал во изобилство средства што потекнуваат од Неговиот благословен извор? Многу е попријатно и, пред сè, поздраво да јадеме правилно одгледувано овошје и зеленчук, без хемикалии, кои Бог му ги дал на човештвото, и да ги пијат нивните сокови, на крајот на краиштата зарем Бог залудно одредил храна за нас:

И Бог рече: Еве, ви дадов секакви билки што даваат семе по целата земја, и секакви дрвја што во себе имаат семе според својот род и вид; тоа да ви биде за храна’“ (Создавање 1:29).

Вака вели Господ: Како што во гроздот има сок, и велат не го повредувај, зашто во него има благослов’“… (Исаија 65:8)

Здравата храна, одгледувана со љубов, па дури и со свои раце, не е само храна, туку и Божји лек. Ова е докажан Божји закон, послушност која на луѓето им донесува  исцелување. Бог рекол:

Служете Му на Господ, вашиот Бог, и Тој ќе го благослови лебот твој, и водата твоја; и ќе те чувам од секаква болест“ (Излез 23:25).

И му рече: Ако го послушаш добро гласот на Господ твојот Бог, ако правиш што е угодно пред очите Негови, ако ги слушаш заповедите Негови и ако ги пазиш сите наредби Негови, нема да ти пратам ниедна од болестите, што ги пратив над Египет. Зашто Јас сум Господ, твојот исцелител’“ (Излез 15:26).

Немојте да се лекувате со урина, без оглед што пишуваат или кажуваат за овој третман. Немојте да се осквернувате телесно или духовно преку неа, бидејќи вие сте Божји храм, и Бог сака да живее во него. Не го претворајте Божјиот храм во тоалет за складирање на нечистотии.

ОПАСНОСТИТЕ ПОВРЗАНИ СО УЧИЛИШТАТА ЗА БОРЕЧКИ ВЕШТИНИ

Човек не може а да не биде растревожен од масовниот ентузијазам за источни боречки вештини и разни системи за самоусовршување, особено јогата и некои видови на вежби за дишење, кои не само што го развиваат телото, туку и го обликуваат умот.

Речиси сите училишта за источни боречки вештини ги учат своите ученици на техники на медитација. На чело на секое училиште стои посебен дух – покровител. Нему му се поклонуваат за време на секој час, неговото име се повикува во борбен крик. Ова е причината за неверојатната контрола со своето тело и духот (умот), како и разорната сила и безмилосната суровост на мајсторите на боречки вештини.

Благодарение на медиумите, сето ова станува многу популарно и ги привлекува христијаните. Тие не се плашат да ги испраќаат своите деца во овие училишта, бидејќи сметаат дека ваквите активности не само што се безопасни, туку се и корисни, затоа што му носат здравје на организмот.

Погледнете ја историјата на овие училишта. Погледнете го нивното потекло, кој стои зад нив? И, ако сте разумна личност, тогаш ќе видите дека и покрај невиноста и површната корисност на овие училишта, изворот е сепак ист – потекнува од Веелзевул, старата змија, кнезот на овој свет, кнезот на сите физички и духовни нечистотии. И, крајот за оние кои ќе се приклучат на оваа нечистотија ќе биде ист – вечна смрт.

КОЈА Е БОЖЈАТА ВОЛЈА ЗА ЧОВЕКОТ?

Верувајте дека Бог знае што е добро за нас, и затоа ни кажува што му треба на нашето тело и на нашиот дух:

И ве поттикнуваме, браќа, уште повеќе да напредувате, и усрдно да се грижите да живеете мирно, да си ја извршувате сопствената работа и да работите со свои раце како што ви заповедавме… и да не зависите од никого“ (1. Солунјаните 4:10-12).

Обучувај се во побожност; зашто телесното обучување е малку корисно, а побожноста е полезна за сè, бидејќи во себе има ветување за сегашниот и за идниот живот. Тие зборови се верни и достојни да бидат целосно прифатени… Ова препорачувај го и поучувај“ (1. Тимотеј 4:7-11).

Ова е убавината и едноставноста на Божјата волја за човекот. Да работиш за себе, „да си ја извршувате сопствената работа“, да работите со свои раце, за да не ви треба ништо. Станува збор за користење на основните потреби и барања, а не за вишок и луксуз:

Но кога имаме храна и облекло, со тоа да бидеме задоволни. А оние што сакаат да се збогатуваат, паѓаат во искушение, во стапици и во многу неразумни и штетни страсти, што го потопуваат човекот во пропаст и погибел. Зашто коренот на сите зла е среброљубието, на што некои му се предадоа, се отклонија од верата и си навлекоа многу маки. Но ти, човеку Божји, бегај од ова и стреми се кон праведноста, побожноста, верата, љубовта, трпеливоста и кротоста“ (1. Тимотеј 6:8-11).

Таков живот е возможен само на село, далеку од градската врева, во скутот на природата. Под овие услови, Господ не само што ќе ги храни со насушниот леб, како што Израел го хранел со мана во пустината, туку и ќе ги лекува од физички и духовни болести:

Ги изведе Израелците и немаше болен во племињата нивни“ (Псалм 105:37).

ШТО ТРЕБА ДА СТОРИ НЕКОЈ КОЈ САКА ДА БИДЕ ЗДРАВ, КАКО ФИЗИЧКИ ТАКА И ДУХОВНО?

Но, за да се случи тоа, Божјиот народ мора да верува во Бога и Неговиот пророк, пророкот на последните денови. И нека повеќе не влегува, туку да бега од градовите осудени на болести и несреќи, како што тоа порано го направил Израел, верувајќи му на Бога и Мојсеј, кого Бог ги пратил да го изведе Божјиот народ од египетското ропство и да ги донесе во ветената земја. За нас, ова се прототипови:

Сето тоа ним им се случуваше да служат како пример, а беше запишано нам за опомена, до кои стигна крајот на вековите. Затоа, кој мисли дека стои, нека гледа да не падне“ (1. Коринтјаните 10:11,12).

И, ако навистина сакате да бидете здрави, тогаш послушајте го Бога и постапете според Неговата волја за Неговиот народ во ова последно време, а тоа Тој појасно го открил во Библијата и во Духот на пророштвото (Откровение 19:10).

Одете во селата, обработувајте ја земјата, одгледувајте здрава храна, размислете за убавината на Божјото создавање и подгответе го вашиот карактер за вечност. Постапувајќи според Неговата волја, вие ќе се ослободите од многу непотребни болести и искушенија, кои можат да ве попречат да влезете во вечноста.

ХОМЕОПАТИЈА – МЕТОД НА ЛЕКУВАЊЕ ОД ЃАВОЛОТ

Друг метод на „лекување“ даден од ѓаволот во замена за вечен живот е Хомеопатијата, која сега е широко користена дури и на официјално ниво. За многу кратко време, хомеопатските лекови ги освоија полиците на аптеките и станаа еквивалентни на традиционалните лекови. А во некои случаи, тие дури и ги заменија.

Христијаните можеби биле претпазливи на овие лекови на почетокот, но сега пречките се отстранети и хомеопатските лекови широко ги користат христијаните.

Од каде потекнува хомеопатијата, што знаеме за нејзиното потекло? Секој извор има свој почеток, свое потекло. Откако ќе го дознаете потеклото  на лекот, ќе знаете кој го создал и самите ќе научите да утврдите дали лекот е од Бога или не.

Враќајќи се во Едем, за време на искушението на Ева, ќе видиме од каде потекнува  изворот на лажното учење за бесмртноста на душата, тоа е производ на ѓаволот, кој зборува спротивно на Божјата реч, дека ако луѓето згрешат, тие нема да умрат, туку ќе станат како богови.

Враќајќи се на бунтот на Луцифер на небото, ќе видиме од каде потекнува отровниот извор на лажното учење дека Божјиот закон не треба да се почитува. Тој е од ѓаволот, кај кого најпрвин се нашло беззаконието, заради што бил исфрлен од небото. Затоа, побарајте го изворот на секое учење и таму ќе го видите авторот што го создал ова учење.

ОСНОВА НА ЛЕКУВАЊЕТО СО ХОМЕОПАТИЈАТА

Хомеопатијата се појавила пред околу 200 години. Нејзин основач бил германскиот лекар Самуел Кристијан Ханеман (1755-1843). Тој тврди дека ја примил оваа техника од горе. Хомеопатијата се заснова на идејата дека „сличното се потиснува со слично“, или, како што тоа звучи на вообичаениот јазик, „клинот се избива со клин“.

Што значи тоа? Да претпоставиме дека страдате од повраќање. Отровниот орев „Nux vomica“ предизвикува воспаление на желудникот и повраќање кај здрав човек. Ако пациентот дојде со воспаление на желудникот и повраќа, и му се даде лек кој содржи дури и најмала честичка од оревот за повраќање, тогаш, според мислењето на хомеопатот, овој третман треба да помогне.

„Nux vomica“ е еден од најпопуларните хомеопатски лекови, изготвен на база на семе од чилибуха (познат и како орев за повраќање).Тинктури и раствори се прават од мелено семе од растението. Семето на чилибуха е силен отров, бидејќи содржи големи количини на алкалоиди стрихнин и брацин. Сепак, според теоријата на хомеопатијата, високо разредениот лек не може да има токсичен ефект врз телото и да предизвика симптоми слични на симптомите на болеста, туку има лековито дејство.

И така! За да излечи болест, хомеопатијата избира лек што ги предизвикува истите симптоми кај здравото лице како и кај болното лице. Оттука и името на методот – „хомеопатија“ (од грчки Homoios – „слично“, patos – „страдање“).

Сепак, ова е во спротивност со Библијата, вистинската наука и здравиот разум. Погледнете го самиот принцип и ќе видите дека не е од Бога. Повторно, малку претерано: ако го удрам прстот со нешто тешко и ме заболи, за да го излечам, треба повторно да го удрам, но со помалку тежок предмет и со помала сила. Според хомеопатијата, ова би требало да помогне во лекување на страдањето и болката. Ако грешам, но сакам да се ослободам од гревот, треба да грешам, но малку помалку, бидејќи таканаречениот лек ми ги предизвикува истите симптоми од кои сум болен. За да не се убие човекот со овој лек, неговата концентрација се намалува на незначителен минимум.

ВО ХОМЕОПАТИЈАТА НЕ Е ТЕШКО ДА СЕ СОГЛЕДА ПАРАЛЕЛАТА СО ИСТОЧНАТА МИСТИКА

На пример, разблажете една капка змиски отров во 99 капки алкохол или зовриена вода; протресете десет пати за да ја добиете првата поделба. Сега земете една капка од оваа смеса и разредете ја во 99 капки алкохол или вода; протресете ја – ова е втора поделба. И така до триесет или повеќе поделби. Во последната поделба, како што разбирате, ќе има еден дел од decilion (1033 )од почетната капка супстанција. И иако ова е во спротивност со законите на физиката, хемијата и логиката, хомеопатот ќе ви каже дека тоа е последната поделба која има чудесна моќ. Но, од каде доаѓа оваа сила ако супстанцијата во неа се сведе на речиси нула? Еве како хомеопатот го објаснува ова:

„Кај човекот, животните и растенијата, воздухот и земјата, водата, во целиот универзум, дејствува одредена животна сила. Има два пола – позитивен и негативен. („Практичен водич за хомеопатска медицина“, 1995 година, том 1, стр. 31).

Не можеме а да не ја забележиме аналогијата со источната мистика, каде сè е обединето со двата принципа – темно и светло, „јин“ и „јанг“, машко и женско. Значи, задачата на хомеопатот е да ја врати хармонијата меѓу негативните и позитивните сили во човекот.

И благодарение на лековите кои носат некои позитивни, а некои негативни енергии, сè може да се поправи. Самиот Ханеман, основачот на хомеопатијата, верува дека болестите се предизвикани од духови кои, како вирусите, го напаѓаат човечкото тело и произведуваат во него секакви нарушувања. Со други зборови, хомеопатијата не е само мешавина што влијае на вас поради нејзиниот состав. Хомеопатијата е лек поврзан со енергијата и тоа ја става на исто ниво со вонсетилно восприемање (Способност да се дојде до информации преку паранормални техники, без употреба на логика или на петте сетила. Поим прв го употребил истражувачот Ј.Б. Рајн за да ги означи способностите како телепатија, прекогнијација и јасновидост. Понекогаш се поврзува со таканареченото „шесто сетило“, со инстинктот или со интиуцијата.) и хипнозата.

Лекарот – психијатар и хипнотизерот прават корекција на „таканареченото“ енергетско поле – со додавања, а хомеопатот – со мали дози од своите средства.

ЦИТАТ ШТО ПОКАЖУВА ДЕКА ХОМЕОПАТИЈАТА Е ОД ВЕЕЛЗЕВУЛ

Авторот на учебникот за хомеопатија, G. Keller, пишува:

„Меѓу хомеопатите постојат лекари кои имаат длабока интуиција, способни да го одредат вистинскиот лек по еден или два збора со пациентот, а понекогаш и само откако ќе го погледнат. Да се стремиме кон таков увид работејќи вредно на себе“ („Хомеопатија“ стр. 93-94).

Овој цитат го открива вистинското лице на хомеопатијата. Делувањето на хомеопатскиот лек се смета за духовно делување, слично на вонсетилно восприемање и хипнозата; и во овој случај воопшто не е тешко да се разбере дека тоа е истиот извор кој потекнува од Веелзевул, богот на секоја нечистотија.

ПРИМЕРИ НА МЕТОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ОД ЃАВОЛОТ

Може да се зборува за уште многу други начини на сатанско исцелување, но аналогно на она што Павле го напишал во своето посланието до Евреите: Зашто не ќе имам доволно време да кажувам“, така и ние немаме доволно време да ги разгледаме сите фалсификати што доаѓаат од ѓаволот. Ќе споменеме само некои од нив:

Ирисодијагностика е дијагностицирање на болести преку ирисот на окото. Датира од египетските свештеници до времето на Тутанкамон. Чист сатанизам.

Лекување на брадавици со врзување на конци на нив. Конците се забиваат, за да изгнијат, а човекот се ослободува од брадавиците. Процедурата е придружена со секакви шепотења. Овој метод бил широко користен од паганите, кои тврделе дека заздравувањето го давале духовите кон кои тие се свртеле. Истиот ракопис на ѓаволот, но има и Божји лекови: рузмарин, мечкино грозје.

Отстранување на зло око (урокливо) и стравотБабите ја користат таканаречената „осветена вода“ од таканаречените христијански храмови, полни со идоли. Бог никогаш не ги остварил Своите намери со она што Самиот го забранил:

Не прави за себе идол, ниту некаква слика на она, што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата под земјата; немој да им се поклонуваш, ниту да им служиш, бидејќи Јас сум Господ, Бог твој; Бог ревнител, Кој за гревовите на татковците ги казнува децата до третото и четвртото колено, ако тие Ме мразат; Кој покажува милост на илјадници поколенија, што Ме сакаат и ги чуваат Моите заповеди“ (Излез 20:4-6).

Зашто, Јас, Господ, не се менувам“ (Малахија 3:6).

Бог не лекува таму каде што Тој не е присутен. Таму лекува оној, кој дошол наместо Бога.

АкупунктураПотекнува од Источниот мистицизам, зад кој отсекогаш стоел ѓаволот. Кинеските лекари за акупунктура не ја кријат својата зависност од змејот, и фактот дека акупунктурата е исто така тесно поврзана со енергијата. Како што копате подлабоко, ќе забележите дека ќе ве привлечат кон разбирање на аурата, астралното и менталното тело. И ова е краток пат до вербата во бесмртноста на душата.

ЕЛЕНА ВАЈТ НÈ ПРЕДУПРЕДУВА

Невозможно е да се наведат сите сатански измами и не е потребно, не треба да ги знаете фалсификатите, туку оригиналот и сè што е понудено да се провери со него. Морате да го видите изворот и последиците од секое средство што ќе ви се понуди за исцелување.

Божјиот гласник нè предупредува да не правиме погрешни чекори:

„Претставниците на сатаната исто така тврдат дека лекуваат болести. Тие својата моќ ја препишуваат на електрицитетот, магнетизмот или на таканаречените ‘симпатетични лекови’. Всушност, сето тоа се одлични канали за сатанската електрична струја. Со тие средства тој ги заслепува и телата и душите на луѓето“ (5. Сведоштво, 193).

КОИ СЕ БОЖЈИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛЕКУВАЊЕ КАКО НА ФИЗИЧКОТО ТАКА И НА ДУХОВНОТО ЗДРАВЈЕ?

Која е Божјата волја за Своите деца кога станува збор за здравјето? Ова е јасно изразено во Светото Писмо:

И му рече: Ако го послушаш добро гласот на Господ твојот Бог, ако правиш што е угодно пред очите Негови, ако ги слушаш заповедите Негови и ако ги пазиш сите наредби Негови, нема да ти пратам ниедна од болестите, што ги пратив над Египет. Зашто Јас сум Господ, твојот исцелител’“ (Излез 15:26).

Ако му се покорувате на Господа и го правите она што му е угодно, односно не ја нарушувате Неговата волја, изразена во Неговиот збор и во Неговиот закон, тогаш ќе бидете здрави.

Бог сака да им каже на сите дека добро здравје е резултат на близок однос со Господ, заснован на послушност кон Неговата Реч – Библијата. Ова не е резултат на чудесни лекови. Бог нуди осум едноставни лекови кои се достапни за секого и кои се единствени во превенцијата и лекувањето на скоро сите болести, и физички и духовни. Овие средства го трансформираат самиот човек, неговиот став кон Божјите закони, според кои живеат сите создадени суштества. Овие осум лекови ја елиминираат причината за болеста, наместо бесмислено да се борат со нејзините последици, како што прават скоро сите лекови. Кои се овие уникатни средства дадени од самиот Бог?

 1. Чист воздух.
  2. Сончева светлина.
  3. Умереност.
  4. Одмор.
  5. Физичка активност.
  6. Правилна исхрана.
  7. Употреба на вода.
  8. Вера во Божјата сила, како основа на сето погоре.

Овие уникатни средства дадени од Бога за телесно и духовно здравје најдобро можат да се спроведат ако човекот живее во природа. Ако обработува земја и живее од трудот на своите раце. Оние што го следат овој пат можат да сметаат на Божјата помош и исцелување. Оние што ги отфрлаат овие Божји средства, привлечени се од изворот на Веелзевул, кој не бара преиспитување на животот, покајание, вера во Бога и послушност на Божјиот закон. Не, ништо од ова не е потребно. Испијте голтка урина и вие сте здрави. Шепотење – излекување. Натопете се во таканаречената осветена вода и сите проблеми се решени. Продолжи да го живееш стариот живот. Боже зошто? Но, ѓаволот е тука.

„Божјите ангели ќе го чуваат Неговиот народ сѐ додека оди по патеката на должноста, но оваа заштита не им е ветена на оние кои самоволно се упатуваат на територијата на сатаната. Со сите средства и трикови, агентите на сатаната се обидуваат да ја добијат довербата на невнимателните луѓе“ (5. Сведоштво, 198).

ДО ШТО ДОВЕДУВА ЛЕКУВАЊЕТО ОД ИЗВОРИ ЗАБРАНЕТИ ОД БОГА?

И, што значи да се остане без Божјата заштита во големата борба? На планета каде што ѓаволот, обиколува како лав што рика и бара некого да проголта? Тој го победува човекот и тој станува негов роб. И тој ќе се однесува кон својот роб како што сака.

Сетете се на случаите опишани во Библијата кога демоните фрлале прво во оган, а потоа во вода. И, ова не се само искуства од минатото, денес ѓаволот не е помалку суров кон своите жртви. Оние кои порано пиеле од изворот на Веелзевул – „богот на секоја нечистотија“, од изворот на ѓаволот, и продолжуваат и понатаму да пијат, паѓаат во духовна зависност од таквите исцелувања. За таквите луѓе, „богот“ кој дава лекување станува метод забранет од Бога. И, кога ќе почнете да разговарате со таквите луѓе за нивната духовна зависност и поврзаност со ѓаволот, тие се лутат и дури се подготвени да почнат со извртување на Светото Писмо за да не го изгубат својот „бог исцелител“.

Но, што и да мислат или кажат, вистината е дека луѓето кои добиле исцелување од извори забранети од Бога, не сакаат да ја читаат Библијата. Или ја прочитале, но нивните умови, подложни на моќта на богот на нечистотијата, не се во можност да ја разберат вистината содржана во Светото Писмо. Или, уште полошо, тие почнуваат да го читаат Божјото Слово и заспиваат. Тие почнуваат да се молат, а мислите им бегаат, духот лута, без да знаат со кого разговараат во тој момент. И, некои луѓе имаат желба да се изолираат од Божјиот народ, немаат желба да одат во црква, немаат желба да сведочат за Бога – сето тоа е плата на сметка на сатаната за некогашното пиење од неговиот извор и примиле „исцелување“ од него.

САМО ПОКАЈАНИЕТО, ПОСТОТ И МОЛИТВАТА ГО ЧИСТАТ ЧОВЕКОТ ОД НЕЧИСТОТИЈА

За да се ослободите од ова, треба да се покаете и да ви биде простено. Потребно е да сфатите дека сте се извалкале, користејќи го изворот на ѓаволот, и да престанете да пиете од тој извор. Писмото вели:

„Или ако се допре до некоја нечистотија човечка, која било нечистотија негова, со која се осквернува, и не знаел за тоа, но потоа дознае – виновен е“ (Левитска 5:3).

Сатанското влијание се отстранува со пост и молитва:

Овој, пак, род се истерува само со молитва и пост“ (Матеј 17:21).

СМРТТА НА ЦАРОТ ОХОЗИЈА КАКО ПРИМЕР ЗА ОНИЕ КОИ НЕ СЕ ПОКОРУВААТ НА БОЖЈАТА ВОЛЈА

Немој да мислиш дека ѓаволот ќе се предаде без борба. Враќајќи се на приказната со Охозија, кој се обратил на божеството Екрон за помош, ја гледаме реакцијата на овој човек на Божјиот укор на пророкот Илија. 

Тој испратил три чети од педесет луѓе да го фатат Божјиот пророк. Но, Бог се залагал за Својот слуга и не ја изменил Својата одлука:

И му рече: Вака вели Господ: Поради тоа што испрати гласници да го прашаат Веелзевул, екронското божество, како да немаше во Израел Бог да Го прашаш за словото Негово, – ти нема да станеш од леглото, на кое си легнал, туку ќе умреш.’ И тој умре според словото Господово што го изрече Илија. И стана цар Јорам, (братот на Охозија), место него, во втората година на Јорам, синот на Јосафат, царот јудејски, бидејќи оној немаше син“ (2. Цареви 1:16,17)

Наместо да се покае, царот го стврднал срцето против Божјиот гласник, кој го прекорил за неговите грешки, и како резултат на тоа тој починал. Смртта според словото Божјо е најдобриот доказ дека постои Бог во Израел и тој нема да им наштети на Своите гласници.

Убеден сум дека многумина, откако ќе ја слушнат оваа тема, ќе се однесуваат како Охозија, ќе ги стврднат своите срца и ќе се обидат да ја оспорат оваа беседа, наместо да ги напуштат сатанските методи на таканаречено лечење и да се свртат кон Божјите методи.

БОЖЈИОТ ГЛАСНИК ЗА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈАТА

Во списите на Божјиот гласник пишува:

„Ниедна област од занаетчиската обука не е подрагоцена од обработката на земјата. Би требале да се вложат поголеми напори да се создаде и поттикне интерес за земјоделските работи. Наставникот треба да го насочи вниманието на учениците кон она што Библијата го вели за земјоделството: дека според Божјиот план човекот требал да ја обработува земјата; дека првиот човек, управникот на целиот свет, добил градина која требал да ја обработува; дека многу од најголемите луѓе во светот, неговото вистинско благородништво, биле земјоделци. Покажете ја вредноста на таквиот живот. Мудриот човек вели: ‘И царот на нивата и служи!’ (Проповедник 5:9). За оној кој обработува земја, Библијата изјавува: ‘И на таков ред го учи неговиот Бог; Тој го упатува’ (Исаија 28:26). И повторно: ‘Кој ја чува смоквата своја, ќе ги јаде плодовите нејзини’ (Изреки 27:18) (Воспитување, 219).

Бог нека им даде мудрост на сите што ја бараат Неговата волја за себе, за да можат да постапуваат богоугодно и да не се разболуваат.

Сподели го ова:

Слични објави