ЗОШТО МАЛИОТ РОГ ЈА ПОНИШТУВА ХРИСТОВАТА ЖРТВА И ШТО ЗНАЧИ ТОА

Наведовме дека малиот рог го претставува Римското царство во неговите два дела, пагански и папски. Но, ние не ги разгледавме детално пророштвата од ова поглавје во врска со активноста на овој рог. Особено во врска со светилиштето и неговото чистење, бунтот на малиот рог против Христа и одземањето на секојдневната жртва. Исто така, како тоа е поврзано со Божјиот суд, кој треба да стави крај на оваа богохулна сила.

Содржина прикажи
МАЛИОТ РОГ РАСТЕ ТЕРИТОРИЈАЛНО

И така, малиот рог — Рим,  додека сѐ уште беше во својата паганска фаза, почнал да се шири во различни насоки:

„… мал рог … израсна многу кон југ и исток, кон Прекрасната Земја“ (Даниел 8:9).

Паганскиот Рим се проширил на југ и Египет станал римска провинција во 30. година п.н.е. И, исто така, на исток — во 65. година п.н.е. — Сирија станала Римска Провинција. И кон  Прекрасната земја — во оригиналот во земјата на славата, односно Палестина, Јудеја станала Римска Провинција во 63. година п.н.е. Палестина била на запад на споменатите територии. Фактот дека малиот рог не пораснал на север покажува дека дошол од север. Ова е многу важно, бидејќи во единаесеттото поглавје на Даниел  тој ќе биде претставен како северен цар.

МАЛИОТ РОГ, ОДНОСНО РИМ, НЕ МОЖЕЛ ДА СЕ ПОБУНИ ПРОТИВ НЕБЕСНИТЕ АНГЕЛИ

Откако ја освоил Јудеја, растејќи територијално, Рим го направил следниот чекор, кој во никој случај не е поврзан со активноста на една обична држава која сака да ги зголеми своите територии, односно териториите престанале да ја засегаат. Малиот рог, откако израснал, односно престанал да биде мал, и зазел огромна територија, го направил следново: „порасна сè до Небесната Војска“ (армија, војска, полиција, служба, воена или верска служба). Но, тоа е невозможно поради некоја причина. Првата причина е дека тоа е невозможно поради моќта на ангелите. Не постои земна војска, која може да се спротивстави дури и на еден од нив:

И ова се случи во таа ноќ: ангел Господов отиде и во асирскиот логор уби сто осумдесет и пет илјади војници. Изутрината кога преживеаните станаа, тие ги видоа мртвите тела“ (2 Царевите 19:35).

Небесните ангели се супериорни во однос на сатанските ангели, па дури и ако сатаната и неговите демони стојат зад земната сила, тие сепак не се во состојба да предизвикаат никаква штета на небесната војска. Небесните ангели се тие кои ги исфрлиле сатанските ангели на земјата: 

И настана војна на небото: Михаил и неговите ангели војуваа против змевот, а змевот и неговите ангели војуваа против нив; но беа поразени, и за нив веќе не се најде место на небото. И беше исфрлен големиот змев старата змија, наречена ѓавол и сатана, која ја мами целата вселена, беше соборена на земјата, и заедно со неа и ангелите нејзини беа исфрлени“ (Откровение 12:7-9).

Затоа, во светлината на Библијата, немаме право да го прифатиме ставот дека малиот рог  можел да се побуни против небесните ангели.

ШТО ЗНАЧИ ЗБОРОТ „ПОРАСНА“ ВО ПРОРОШТВОТО НА ДАНИЕЛ?

Значи, под терминот „Небесната Војска“ се крие уште едно значење, а не само ангелите. А за тоа сведочи и самиот збор „Војска“, кој, како што напоменавме погоре, може да ги означува оние кои се во служба, како војна, така и религиозна. А на ова укажува и контекстот на стиховите наведени подолу:

„…мал рог… израсна многу кон југ и исток, кон Прекрасната Земја.Тој порасна сè до Небесната Војска, ги обори на земја некои од Војската и од ѕвездите па ги згази“ (Даниел 8:9,10).

Штом малиот рог, паганскиот Рим, израсна кон Прекрасната земја, односно Јудеја, како тој веднаш „порасна сè до Небесната Војска, ги обори на земја некои од Војската и од ѕвездите па ги згази“, порано тоа не го правеше. Со други зборови, со тоа што стапил во контакт со Јудеја, тој почнал да ја шири својата величина на поинаков начин. Со други зборови, тој почнал да се зголемува не само хоризонтално, туку почнал да ја докажува својата величина вертикално.

Што означува зборот „порасна“? И какво друго значење во Библијата има поимот „Небесната Војска?“ Хебрејскиот збор, преведен кај нас како „порасна“ го има ова значење — да се воздигне, возвиши, да се извиши себеси.

Кога ќе дознаеме во светлината на Библијата, какво друго значење му дава Божјата Реч на поимот „Небесната Војска“, покрај ангелите, тогаш пред нас  ќе се појави интересна слика на библиските пророштва поврзани со активноста на малиот рог — религиозната. 

ШТО ПРЕТСТАВУВА НЕБЕСНАТА ВОЈСКА?

Која е оваа Небесна Војска? Да, првата наша мисла се ангелите. Зашто Христос е водач на небесната војска, водач на ангелската војска:

„…Јас сум водачот на војската Господова… Собуј ги обувките од нозете свои, бидејќи местото, на кое стоиш, е свето…“ (Исус Навин 5:14,15).

Но, Светото Писмо уште ја нарекува Божјата војска — Божји народ. Во старозаветното време, тоа бил Израел, а во новозаветното време — црквата.

„Фараонот сепак нема да ве послуша. Но Јас ќе ја ставам раката Своја над Египет и со силата Моја ќе го изведам воинството Мое, народот Мој, синовите на Израел, од земјата египетска со страшни осуди“ (Излез 7:4).

КОЈА ГОЛЕМА ВИСТИНА ЈА ПРИКАЖУВААТ ИЗРАЕЛЦИТЕ КОИ ГО ЧУВААТ СВЕТИЛИШТЕТО?

Кога ја читате книгата Броеви второто поглавје, тогаш ќе ја откриете вистината за тоа дека Бог го построил Својот народ околу светилиштето како прстен, или поточно кажано како квадрат, како заштитна ограда на светилиштето: 

И им рече Господ на Мојсеј и на Арон, велејќи: ‘Синовите израелски треба да логоруваат секој кај своето знаме со ознаките на предците свои; и да се настанат околу скинијата на собранието на пристојна оддалеченост. Најнапред, на исток, ќе се настанат легионите Јудини со војниците свои, и началникот на Јудините потомци Наасон, синот на Аминадав. Силата на неговата војска изнесува седумдесет и четири илјади и шестотини војници’“ (Броеви 2:1-4).

Погледајте како е наречено племето на Јуда кое стои источно од скинијата? Тоа е наречено легиони и војска. И ако прочитате за сите племиња кои се построиле на заштитниот квадрат околу светилиштето, тогаш за сите нив се вели дека се легиони и војска.

Кога само би знаеле каква голема вистина се крие овде во овој прототип!

Светилиштето, како Божјо живеалиште, како вистинско место за поклонување на Бога, требало да биде во центарот на Божјиот народ и со почит да се чува од незнабошците, со кои Израел ќе мора да се соочи при влегувањето во ветената земја.

Иако самиот Бог може да посредува за Себе, но кога Бог не го чува она што Нему му припаѓа, туку му кажува на човекот да чува нешто што е Божјо, во тоа се крие поука. Луѓето треба да чуваат нешто што е тесно поврзано со нивното спасение и зависи исклучиво од самите луѓе. На пример, „бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение“ е нешто што самиот човек мора да го направи.

ПРАВИЛНО РАЗБИРАЊЕ НА ПРОРОШТВОТО ДЕКА МАЛИОТ РОГ ЌЕ МОЖЕ ДА СОВЛАДА ДЕЛ ОД БОЖЈАТА ВОЈСКА

Да преминеме кон духовни заклучоци од прототип на слика.  Во Даниел осмо поглавје се зборува за светилиштето. А, исто така и за тоа, дека малиот рог може да совлада само дел од небесната војска (односно оние што се повикани да го заштитат вистинското богопочитување од паганството).

Комбинирајќи ги информациите од различните текстови во една слика, излегува дека некои од небесната војска, односно од Божјиот народ, кој требало да го чува светилиштето — местото на вистинското богопочитување, ќе бидат исфрлени од небесните височини на земјата.

Што значи тоа? Библијата се објаснува себеси:

„Влакнестиот јарец е царот на Грција; големиот рог меѓу неговите очи е првиот цар; скршениот рог и четирите рога што излегоа на неговото место, тоа се четири царства што ќе излезат од неговиот народ, но не ќе ја имаат неговата сила. И кон крајот на нивното царување кога беззакониците ќе ја исполнат мерата, ќе стане цар, дрзок и лукав. Неговата сила ќе порасте, ама не со своја снага; ќе запустува чудесно, ќе успева во сите свои потфати, ќе ги сотрува јунаците и народот на Светите“ (Даниел 8:21-24).

Објаснувањето на видението гласи: откако ќе се распаднат сите држави на кои ќе биде поделено грчкото царство на Александар, отпадниците ќе ја исполнат мерката на беззаконието. Но, притоа ќе останат оние кои му се верни на Бога, против кои малиот рог ќе војува. Отпадници се оние кои отпаднале од вистината. Тие се дел од војската соборена од малиот рог.

Со своите постапки малиот рог предизвикал отпадништво меѓу верниците. Тие престанале да се залагаат за вистината, престанале да му се поклонуваат на вистинскиот Бог, престанале да го бранат светилиштето како центар на вистинското богопочитување. Дел од Божјата заштитна војска паднал од небото на земјата — од верност кон Бога до отпадништво од Него… Она што јасно се открило во прототипот, кога некои Евреи, на границата на ветената земја, го оставиле светилиштето и се прилепиле за Ваал-Фегор и паганските празници.

РИМ, КАКО ПАГАНСКИОТ ТАКА И ПАПСКИОТ, ЌЕ ГО ПРОГОНУВА БОЖЈИОТ НАРОД

Малиот рог решил да ја докаже својата величина вертикално (духовно), со тоа што ќе ги доведе во заблуда верниците, Божјата војска, која, според Божјиот план требала да го заштити вистинското богопочитување овде на земјата. И ќе ги направи отпадници. А со оние кои нема да ги прифатат неговите лаги и ќе му останат верни на Бога, тој ќе води бескомпромисна борба за да ги уништи.

Ова е во согласност со другите слоеви на пророштвата, кои зборуваат за активностите како на паганскиот Рим, претставени со црвениот змев од 12-то поглавје на Откровението, кој ја прогонува жената, односно црквата Божја, и ѕверот од 13-то поглавје на Откровението, односно папскиот Рим, на кого змевот, односно паганскиот Рим, му го предал и својот престол и сета власт.

И така папството почнало на ист начин да ги прогонува Божјите деца. Поточно, сатаната, кој ги прогонувал Божјите деца преку паганството, продолжил да ги прогонува Божјите деца преку папството. Ова исто прогонство на Божјите деца од страна на папството се споменува и во претходниот слој на пророштва во Даниеловата книга, запишани во седмото поглавје:

И гледав како овој рог војува против Светите та ги надвладуваше“ (Даниел 7:21).

Со други зборови, под дел од небесната војска, која беше фрлена од малиот рог на земјата, се подразбира Божјиот народ, кој како резултат на активностите на малиот рог паднал во беззаконие.

ШТО ОЗНАЧУВА СИМБОЛОТ „ЅВЕЗДИТЕ“ ВО СВЕТОТО ПИСМО?

Но, целосната слика на ова отстапување ќе ја сфатиме кога ќе обрнеме внимание на уште еден детал:

Тој порасна сè до Небесната Војска, ги обори на земја некои од Војската и од ѕвездите па ги згази“ (Даниел 8:10).

Не само што ќе падне дел од Војската, туку и ѕвездите. Да се ​​свртиме кон Библијата за објаснување на  овој симбол. Во самата книга на пророкот Даниел се вели:

Разумните ќе сјаат како светила на небото, и оние што мнозина повратиле кон правда – како ѕвездите, во веки, засекогаш“ (Даниел 12:3).

Под ѕвезди се подразбираат не само луѓето кои веруваат, туку и оние кои ги свртуваат луѓето кон вистината. На главата на жената од книгата Откровение 12. поглавје,  односно Божјата црква, има венец (круна) од дванаесет ѕвезди, која ги симболизира дванаесетте предци на племињата на Израел во старозаветната црква. 

Сетете се на сонот на Јосиф:

„А тој сонуваше уште еден сон и им го раскажа на браќата, велејќи: ете, сонував друг сон: ете, сонцето и месечината и единаесет ѕвезди ми се поклонуваат. И им кажа на татка си и на браќата свои; а татко му го искара и му рече: ‘Што е овој сон што си го сонувал? Може ли јас и мајка ти и твоите браќа да дојдеме да ти се поклониме до земја?’“ (Создавање 37:9,10).

А, исто така, и на дванаесетте апостоли:

Затоа, вие не сте веќе туѓинци и придојденици, туку сте сограѓани на светите и домашни на Бога, надѕидани врз основата на апостолите и пророците…“ (Ефесјаните 2:19,20).

Овде се споменуваат и пророците, како оние кои ги поучуваат луѓето да добијат спасение.

Како и водачите на Божјата црква:

Тајната на седумте ѕвезди, што ги виде во Мојата десница, и на седумте златни светилници: седумте ѕвезди се ангелите на седумте цркви…“ (Откровение 1:20).

ПАПСТВОТО И ДЕНЕС ИМА УСПЕХ ВО РАБОТАТА ПРОТИВ ВИСТИНАТА И БОЖЈИОТ НАРОД

Општата слика за активноста на малиот рог, насочена кон неговото вертикално издигнување, ќе биде таква, што тој ќе заведе некои од верниците, меѓу кои ќе има истакнати водачи, проповедници и учители, од патот на вистинското богопочитување. Ѕвездите, кои, како Божји војници, требале да го чуваат Божјото светилиште, да го чуваат вистинското богопочитување. Но, тие паднале. Бидејќи активностите на малиот рог против Божјиот народ ќе продолжат до второто Христово доаѓање, така и ова пророштво уште еднаш ќе се исполни во животот на сегашниот Божји народ, кој мора да ја чува вистината за небесното светилиште и да го чува вистинското богопочитување.  

Ќе зборуваме за тоа подоцна и ќе го браниме вистинското богопочитување.

Но, за жал, малиот рог, папството, веќе денес има успех во работата против вистината и Божјиот народ. Многу истакнати проповедници и учители ја отфрлаат вистината за небесното светилиште и за истражниот Божји суд. И тие ја заведуваат Божјата војска.

Но, ние сме предупредени, а со тоа и заштитени од Библијата, дека ова ќе се случи:

„А и од вас самите ќе станат мажи, кои ќе зборуваат изопачено, за да ги одвлечат учениците по себе“ (Дела 20:30).

А Духот јасно вели дека во подоцнежните времиња некои ќе отстапат од верата и ќе слушаат измамливи духови и ѓаволски учења“ (1 Тимотеј 4:1).

Зашто ќе дојде време, кога луѓето не ќе ја трпат здравата наука, туку според своите страсти ќе си насоберат учители, за да им ги скокоткаат ушите, и ќе ги одвратат ушите од вистината, а ќе се свртат кон бајки“ (2 Тимотеј 4:3,4).

ЕЛЕНА ВАЈТ ПРЕДУПРЕДУВАШЕ ЗА ИДНИНАТА НА ЦРКВАТА

Ние исто така сме предупредени од духот на пророштвото:

„Повеќе од половина век се доведуваат во прашање и се напаѓаат различни аспекти на вистината за нашето време. Новите теории, кои не се вистинити, се претставени како такви, а Божјиот Дух ја открива нивната заблуда. Кога се проповедаат големите столбови на нашата вера, Светиот Дух сведочи за нив, а тоа особено важи за вистините за светилиштето. Повторно и повторно Светиот Дух го поддржува проповедањето на ова учење на многу јасен начин. Но, денес, како и во минатото, постојат луѓе кои создаваат нови теории и ги негираат вистините, забележани со одобрувањето на Божјиот Дух“  (Ракопис 125, 1907).

„Многу од ѕвездите, на чијшто блескав сјај сме се восхитувале, ќе потонат во мракот. Во завршните сцени од историјата на Земјата, луѓето на кои Тој им укажал голема почест, ќе го следат примерот на некогашниот Израел… Отстапувањето од големите начела што Христос ги воспоставил во Своите учења, извршувањето на човечки планови, користењето на Светите списи за да се оправда погрешниот начин на дејствување, ќе ги зајакне луѓето во нивното погрешно разбирање, а вистината што им е потребна за да ги сочува од погрешните практики, ќе истекува од душата како вода од сад што протекува“ (Настани на последното време, 186).

САМО ПРОПОВЕДНИЦИТЕ НА ВИСТИНАТА ГО СПРЕЧУВААТ ПАПСТВОТО ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПЛАНОВИ

Затоа, оние од Божјиот народ, кои ја отфрлаат вистината за небесното светилиште се оние кои биле погодени од лагите на папството, и кои, како резултат на тоа, престанале да бидат Божји војници кои го чуваат вистинското богопочитување.

Тие станале оние кои малиот рог од небото на вистината ги фрли на оваа грешна земја за да ги згази и уништи. А сето тоа папството го правеше за да не останат проповедници на вистината, за тој (рогот) да расте и да се воздигнува вертикално преку лаги и заблуди.

Сè додека има луѓе кои ја чуваат вистината, тој не може да го направи тоа. Оние кои ја објавуваат вистината ја изложуваат нејзината суштина во очите на светот и го спречуваат неговото воздигнување: 

Порасте сè до Заповедникот на Војската, ги обори на земја некои од Војската и од ѕвездите па ги згази… и Му го разори неговото Свето Место. Војската се дигна… поради бесчестието; а тој, откако ја собори вистината на земјата, дејствуваше и успеваше“ (Даниел 8:10-12).

Внимавајте да не ги отфрлите непроменливите столбови на вистината. И не одете од вистинско богопочитување во лажно богопочитување. Затоа што тоа го сака папството. И тоа ќе успее во тоа:

И ќе му се поклонат сите, кои живеат на земјата, чии имња не се запишани во Книгата на Животот на Јагнето, заклано од создавањето на светот. Кој има уво, нека чуе“ (Откровение 13:8,9).

СЛЕДНИТЕ ЧЕКОРИ НА МАЛИОТ РОГ

Кои следни чекори кои ќе ги преземе растечкиот рог, односно паганскиот и папскиот Рим, за да ја зголеми својата важност вертикално?

„…Тој порасна сè до Заповедникот на Војската…“(Даниел 8:11).

„…Тој ќе се вознесе во своето срце… ќе се крене против Кнезот над кнезовите…“ (Даниел 8:25).

Малиот рог, кој израсна до Јудеја и ја проголта со своето владеење, се побуни против Господарот над господарите, односно против Царот над царевите, против Водачот на војската Господова, односно против Христа. Не е тешко да се претпостави дека станува збор за распнувањето на Христос од страна на Римјаните по наредба на римскиот обвинител Понтиј Пилат.

А сепак, на малиот рог не му било доволно да го убие Христа со својот пагански облик на владеење. Тој, гледајќи дека Христос воскресна од мртвите, а вистината се шири, и покрај бруталното прогонство на христијаните од страна на паганскиот Рим, тој решително ја менува својата тактика.

Паганскиот Рим, откако го убил Христа, станува папство. Паганството се облекува во христијанска облека за да ги лиши христијаните од благословите на Христовата победа, да ги лиши христијаните од вистината за спасението преку Христа, односно да ги лиши верниците од Христа и на тој начин да ги уништи:

Порасте сè до Заповедникот на Војската, му ја одзеде секојдневната жртва и Му го разори неговото Свето Место“ (Даниел 8:11).

ПЕТ ВИДОВИ НА СЛУЖБИ ВО СВЕТИЛИШТЕТО

Како да се разбере оваа активност на малиот рог против вистината, против Христа? Во минатата тема  истакнавме дека, почнувајќи од осмото поглавје, пророкот Даниел повторно се префрла на хебрејски јазик. За да разбереме за што се работи во овие поглавја, треба да го усвоиме еврејскиот начин на размислување. До овој заклучок нè наведуваат и зборовите: секојдневна жртва, светилиштето ќе се очисти. Така, сето тоа се работи за кои Бог му зборувал на Израел. И тие го знаеле значењето на тие зборови.

Во Тора, постојат пет видови на служби во светилиштето, во кои се употребува хебрејскиот збор ТАМИД. Овој збор се користи во книгата на пророкот Даниел во врска со секојдневната жртва.

Како што веќе знаеме, Библијата сама себеси се објаснува. А за да разбереме за што зборува книгата на пророкот Даниел, треба да го дознаеме значењето на зборот ТАМИД од самата Библија. Овие пет пасуси во Светото писмо се:

На трпезата поставувај ги секогаш лебовите принесени пред Мене (Излез 25:30).

„За да гори светилникот секогаш“ (Излез 27:20).

А во наградникот судиски стави ги Урим и Тумим; и тие ќе бидат над срцето Ароново, кога влегува (во светилиштето) пред Господ; а Арон секогаш ќе го носи над срцето свое судот на синовите Израелови пред Господ“ (Излез 28:30).

И кажи им: ете ја жртвата, која треба да Му ја принесувате на Господ: јагниња без недостаток – две едногодишни машки јагниња на ден, како жртва–сепаленица (без престанок)“ (Броеви 28:3).

И кога ќе ги пали Арон кандилата навечер, нека кади над него; нека има постојано кадење пред Господ во поколенијата ваши“ (Излез 30:8).

Значи:

  • Лебовите за принос секогаш требало да се принесуваат пред лицето Божјо во светилиштето;
  • Светилникот во светилиштето требало постојано да гори;
  • Арон секогаш морал да го носи надградникот со имињата на племињата на синовите на Израел;
  • Жртвата требала без престанок да се принесува;
  • Темјанот требало постојано да се кади на жртвеникот за темјан.

Ова се петте активности, постојани активности, и сите тие се поврзани со светилиштето, со жртвите и со посредничката служба во светилиштето. 

МАЛИОТ РОГ САКАЛ ДА ГИ ЛИШИ ВЕРНИЦИТЕ ОД ХРИСТОВАТА ЖРТВА И ОД НЕГОВАТА ПОСРЕДНИЧКА СЛУЖБА

Но, Даниел го засилува зборот ТАМИД со статија, која е нечитлива, но која зборува за посебната уникатност на напишаното во дадениот случај. Односно, за посебната уникатност на секојдневната жртва. Од една страна, нејзината постојаност, а од друга страна, нејзината уникатност.

Бидејќи жртвите и службите во Стариот Завет се само прототипови на Христовата служба, јасно е дека зборуваме за Христос, во Кого беа обединети сите старозаветни типови. Затоа Христовата жртва и Неговата посредничка служба се целосни, совршени, единствени и неповторливи.

Односно, малиот рог сакал да ги лиши верниците од Христовата жртва и Неговата посредничка служба.

Покрај тоа:

Порасте сè до Заповедникот на Војската, му ја одзеде секојдневната жртва, и Му го разори (фрли, отфрли, собори, уништи) неговото Свето Место (светилиште)“  (Даниел 8:11).

Што имаме овде? Малиот рог, кој во голема мера се проширил географски, сака да го наметне својот авторитет и вертикално, односно духовно. За да го направи тоа, тој ја соборува вистината за светилиштето, жртвата и Христовата служба како наш Посредник и Првосвештеник. Тој заведува некои од Божјиот народ, дури и најистакнатите и најсветли личности, и ги фрла од небото на земјата.

Односно, гледате дека малиот рог е заинтересиран за уништување, уништување на вистината, да ја замени вистината со лага и преку оваа лага да се издигне во духовна сфера. И тој ќе успее да заведе мнозина од патот на вистината во нашето, последно време:

Никој да не ве измами на ниеден начин; зашто оној ден нема да настапи додека најнапред не дојде отпаѓање и не се открие Човекот на гревот, Синот на погибелта,кој се противи и се превознесува над сè што се нарекува Бог или светост, за да седне како бог во Божјиот храм, претставувајќи се себе самиот како Бог… и со секакво неправедно измамување меѓу оние кои загинуваат, затоа што не ја примиле љубовта на вистината та да би се спасиле… та да бидат осудени сите кои не поверуваа во вистината, а ја засакаа неправдата“ (2 Солунјаните 2:3,4,10,12).

ПРИМЕР ОД БИБЛИЈАТА ЗА ТОА КАКО МОЖАТ ДА БИДАТ УНИШТЕНИ ВЕРНИЦИТЕ

Можеме ли во Светото Писмо да најдеме илустративни примери за тоа како е можно наместо Божјата вистина да се воведе лага и преку тоа да се уништи Божјиот народ, односно да се фрли од небото на земјата и да се гази?

Библијата е уникатна книга и содржи сè. Заедно со вас ќе разгледаме два примери како можат да се уништат верниците. Првиот случај е опишан во 1 Самоилова:

А синовите на Илиј беа лоши луѓе. Тие не Го познаваа Господа и долгот на свештеникот кон народот. Кога некој принесуваше жртва, слугата на свештеникот доаѓаше со вилушка во раката, додека се вареше месото, и ја спушташе во котелот, или во котлето, или во тавата, или во грнето, и што ќе извади вилушката, тоа го земаше за себе свештеникот. Така постапуваа тие со сите Израелци што доаѓаа таму во Силом. Дури и пред да изгори лојот, слугата на свештеникот доаѓаше и му велеше на оној што принесуваше жртва: ‘Дај месо за печење на свештеникот; тој нема да земе од тебе варено месо, ами дај сурово.’ И ако некој му речеше: „’Прво нека изгори лојот, како што е редот, и после земи си, колку што ти сака душата’, тој ќе речеше: ‘Не, дај сега, ако не, насила ќе земам.’ И гревот на тие млади луѓе беше многу голем пред Господ, зашто тие вршеа неправда против жртвите Господови“ (1 Самоилова 2:12-17).

Децата на свештеникот Илиј биле и свештеници. И тие требало да служат според Божјиот закон. Преку оваа служба, Бог и Неговата вистина требало да му се пренесат на Божјиот народ и да имаат благотворно влијание на човечкиот дух, бидејќи сите жртви укажувале на Христа.

Сепак, тоа не се случило. Нивното грубо кршење на Божјата вистина и нивното однесување, кое воопшто не било во согласност со животот на верникот, а уште помалку на свештеникот, ги одвраќало луѓето од принесување на жртва, односно од служење на Бога и спасение преку Христовата жртва.

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД НАЧИНОТ НА КОЈ КАТОЛИЦИЗМОТ МУ ГО ПРЕТСТАВИЛ БОГА НА СВЕТОТ

Само вечноста ќе ни ја открие вистината за тоа колку луѓе папството ги одвратило од секоја желба да му служат на Бога и да веруваат во жртвата на Исус Христос. Гледајќи го нечовечкото мачење на невините, палењето на клада, крстоносните војни —  илјадници, десетици илјади, стотици илјади, па дури и милиони луѓе го мразеа Бога, кој беше претставен во облик на папството.

Хомосексуалноста и педофилијата, богатењето, симонијата (овој збор води потекло од Симон Маѓесникот според настанот во Дела 8:18-24, но тој исто така се однесува на сите форми на трговија со духовни вредности за пари), и многу други гревови кои се застрашувачки дури и за светот, предизвикале многу луѓе да престанат да веруваат во Бога.

Атеистичката Француска револуција, која го отфрлила Бога, е последица на тоа како папството се манифестирало во оваа земја. Особено на Вартоломејската ноќ, во ноќта на безмилосниот масакр на католиците врз протестантите. И атеизмот и дарвинизмот и фашизмот —  сето тоа се само последици на тоа како католицизмот му го претставил Бога на светот.

ВТОР ПРИМЕР КАКО МОЖАТ ДА СЕ ОДВРАТАТ ЛУЃЕТО ОД СЛУЖЕЊЕ НА БОГА И ДА СЕ ДОВЕДАТ ВЕРНИЦИТЕ ВО ЗАБЛУДА

Тој е опишан во дванаесеттото поглавје од првата книга за Царевите:

И Јеровоам си говореше во срцето свое: ‘Царството може пак да премине кон Давидовиот дом, ако овој народ оди во Ерусалим да принесува жртви во домот Господов, тогаш срцето на тој народ ќе се сврти кон својот господар Ровоам, царот јудејски, ќе ме убијат и ќе се вратат кај Ровоам, царот јудејски’.

И царот, откако се посоветува, направи две златни телиња, и му рече на народот: ‘Не ви треба да одите во Ерусалим; еве ги твоите богови, Израеле, кои те изведоа од египетската земја.’ И едниот го постави во Ветил, а другиот – во Дан. Тоа предизвика грев, зашто народот почна да оди кај едниот од нив дури во Дан (и го оставија храмот Господов). И изгради идолско светилиште и постави од народот свештеници, кои не беа од Левиевите синови.

Јеровоам востанови празник во осмиот месец на петнаесеттиот ден, сличен на оној празник, каков што имаше во Јудеја, и принесуваше жртви на жртвеникот; тоа го направи и во Ветил за да им се принесуваат жртви на телињата што ги направи. И постави во Ветил свештеници во идолските светилишта што ги беше изградил, и принесе жртви на жртвеникот што беше го изградил во Ветил, во петнаесеттиот ден од осмиот месец, месец што произволно го определи; и установи празник за синовите Израелови и пристапи кон жртвеникот за да прекади“ (1 Царевите 12:26-33).

Поради разни причини и околности, Јеровоам се здобил со власт над дел од Божјиот народ. Но, наместо да ја изгради таа власт врз Божјата вистина, како што му рекол Господ, тој решил да го држи Божјиот народ во послушност кон себе, така што ќе го попречи патот до вистината со лагата измислена од него, која, за да се вкорени меѓу верниците, мора на некој начин да ја имитира вистината.

Тој поставил телиња на границите на своето царство. Притоа, едното од нив стоело на патот на верниците за Ерусалим за да му се поклонат на Бога во вистината. И тој го прогласил овој лажен бог за вистински, кој го извел Божјиот народ од ропството. И исто така почнал со лажни празници да ги имитира вистинските Божји празници. Тој поставил свои луѓе за свештеници, но не според Божјите уредби, и го измамил целиот народ. Тој толку го вовел во грев што за нив Божјата вистина станала лага, а лагата станала вистина.

КАКО И ЈЕРОВОАМ, И ПАПСТВОТО ГИ МЕНУВА ПРАЗНИЦИТЕ

А потоа, се како по искривена патека. На лажен бог — лажни празници, налик на вистинските празници. Јеровоам малку ги поместил датумите, а празникот што самоволно го определил го прогласил за Божји празник.

На соборот во Лаодикија во 364. година, саботата била сменета во недела. Оставајќи го Божјиот ред — еден од седумте денови во неделата треба да му се посвети на Бога, но овој ден бил малку поместен, по примерот на Јеровоам. И сега на милијарди христијани не им треба утврдениот Божји ден за богослужба, саботата Господова. Четвртата заповед во Божјиот закон е непотребна, тие имаат лажна сабота — недела, воспоставена од папството. И оваа лага го зазела местото во главите на луѓето, место што треба да го заземе Божјата вистина. 

Така, со измама, Бог може да биде лишен од скапоцените души за кои Христос умрел.

Трговијата со свети функции и назначувањето во света служба не на оние што Бог ги повикува, туку на оние кои ќе бидат корисни во постигнувањето на своите цели, е исто така гревот на Јеровам, кој папството го презел од него и преку оваа лага ги одвратил луѓето од службата на живиот и вистинскиот Бог.

Тоа предизвика грев, зашто народот почна да оди кај едниот од нив дури во Дан (и го оставија храмот Господов)“ (1 Царевите 12:30).

Зошто Бог вовел жртвени приноси кои укажуваат на Христа? За да може човекот да се очисти од своите гревови. Но, лажната служба не чисти од гревот, таа ги води луѓето кон грев. Затоа, сите жртви предвидени од Бога се залудни.

ДО ШТО ДОВЕДУВААТ ПАПСКИТЕ ЛАГИ?

Осмото поглавје од книгата на пророкот Даниел, која ја проучуваме, вели:

Порасте сè до Заповедникот на Војската, му ја одзеде секојдневната жртва и Му го разори неговото Свето Место. Војската се дигна против секојдневната жртва заради нечесноста, ја обори вистината на земја, и успеа во сè што правеше“ (Даниел 8:11,12).

За подобро да се разбере што е овде кажано, каква е активноста на малиот рог, ќе дадам попрецизен превод:

А неговата војска (војската на малиот рог) беше поставена над небесната војска.

Преку папските лаги што свештениците од оваа деноминација им ги наметнуваат на луѓето, значењето на Неговата жртва е одземена од Христа. Поради лагата, Христовата жртва во животот на оние кои ја прифаќаат лагата станува залудна. Оваа лага им го одзела на верниците вистинскиот ден за богослужба —  саботата, и наместо тоа вовела лажен ден за богослужба — недела. И оваа лага ги водела и продолжува да ги води луѓето не кон Божјото спасение во Христа, туку само кон грев. Оние кои ја прифатиле оваа лага ќе бидат предадени од оваа лага, ќе останат без Христовата жртва и за жал ќе загинат:

„И со секакво неправедно измамување меѓу оние кои загинуваат, затоа што не ја примиле љубовта на вистината та да би се спасиле… та да бидат осудени сите кои не поверуваа во вистината, а ја засакаа неправдата“ (2 Солунјаните 2:10,12).

МАЛИОТ РОГ, ПРЕКУ ЛАГИ, ЌЕ ГО ИЗДИГНЕ СВОЈОТ АВТОРИТЕТ И ЌЕ ЈА НАПРАВИ ВИСТИНАТА НЕУГЛЕДНА И БЕЗНАЧАЈНА

Вистината никогаш не може да коегзистира со лагата, затоа папството, малиот рог, се обидува со сите сили да ја елиминира (вистината):

И против Севишниот ќе зборува и ќе ги угнетува светиите на Севишниот; дури ќе си помисли да ги измени празниците нивни и закони…“ (Даниел 7:25).

„…а тој, откако ја собори вистината на земјата, дејствуваше и успеваше“ (Даниел 8:12).

Папството ја направило вистината безначајна во очите на луѓето, неважна, која може по своја волја да се менува. А, згора на тоа, го менува и самото папство, односно малиот рог, со што тој му ја докажува својата величина на целиот свет. Во католичкиот катихизис, Божјиот закон претрпел сериозни промени. Втората заповед, која забранува поклонување на слики, е отстранета. Четвртата заповед, која зборува за светоста на саботата, е променета. Еве два кратки цитати:

„Сега секој ученик знае дека посветениот ден е сабота. Сепак, со исклучок на адвентистите на седмиот ден, сите протестанти ја празнуваат неделата наместо саботата, бидејќи Католичката црква ја спровела оваа промена во првите векови на христијанството“ (Father Gerritsma, in the Winnipeg (Manitoba) Free Press, April 21, 1884).

„Разумот и здравиот разум бараат прифаќање на едната или другата алтернатива: или протестантизмот и почитувањето на саботата, или католицизмот и празнувањето на неделата. Не е можен компромис“ (American Catholic Quarterly Review, Jan., 1883).

Некој може да се запраша, зошто папството труби толку отворено дека ја заменило вистината за саботата со лажниот ден на обожавање? Затоа што така е напишано во пророштвото на Даниел, осмо поглавје. Малиот рог преку лаги ќе го воздигне својот авторитет, и ќе ја направи вистината толку неважна и безначајна, што може лесно ќе биде одземена и поништена со одлука на еден човек.

СЕКОЈ КОЈ СИ ДОЗВОЛУВА СЕБЕСИ ДА ГО ПРИФАТИ ЧОВЕЧКОТО ГЛЕДИШТЕ КАКО ВИСТИНА, А НЕ БИБЛИСКОТО, ЌЕ ЗАГИНЕ

Божјите пророштва за папството и неговите активности се исполнуваат секојдневно со 100% точност. И уверен сум, дека сѐ што е напишано ќе се оствари до крај.

Папството ќе го наметне својот белег (жиг) на целиот свет, наместо печатот на живиот Бог. А оние, кои не сакаат во своите срца да ги прифатат библиските пророштва со кои се осудува папството и се нарекува со неговото име – антихрист, ќе бидат измамени од папството и ќе загинат на денот на второто Христово доаѓање:

И трет ангел по него наиде, зборувајќи со висок глас: ‘Кој ќе му се поклони на ѕверот и на бистата негова, и прими белег на челото свое или на раката своја, тој ќе пие од виното на јароста Божја, вино неразводнето, излеано во чашата на Неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред Јагнето’“ (Откровение 14:9,10).

Овие текстови ни кажуваат дека секој кој си дозволува себеси да го прифати човечкото гледиште како вистина, а на библиското, ќе загине.

Верникот уште сега се предодредува за белегот (жигот) на ѕверот со тоа што не покажува страхопочит кон Бога и Неговата реч, туку кон теолозите со големи имиња — „така вели папата“, или „така вели патријархот“, или „така вели пасторот“ — наместо: ТАКА ВЕЛИ ГОСПОД.

ПАПСТВОТО НЕ СЕ ПОКАЈАЛО НИТУ СЕ ПРОМЕНИЛО

Еве што вели пророштвото во книгата на пророкот Даниел:

„…тој ќе врши големи пустошења и ќе успева, ќе дејствува и ќе погубува јунаци и народи на светиите; заради лукавоста негова ќе напредува и сплеткарството во раката негова; во срцето ќе се возгордее и без повод ќе погуби мнозина… но ќе биде победен (скршен) – не со човечка рака“ (Даниел 8:24,25).

Папството ќе направи големи пустошења и ќе напредува во оваа работа, благодарение на лукавството на својот ум. И среде мирот и безгрижноста на луѓето, ќе погуби многумина.

Колку денес грешат оние кои веруваат во папството и неговите изјави дека се покајало и се променило —ова е лага. Пророштвото вели дека Бог ќе го победи (скрши), а тоа веќе укажува на тоа дека не станува збор за било каква промена.

„Римската црква сега се прикажува пред светот како мирољубива; таа се обидува да го оправда извештајот за своите суровости. Се облекла во облека слична на Христа, но не се изменила. Секое начело со кое се раководело папството во минатите векови постои и денеска. Таа сè уште се држи за учењето што е воведено во мрачниот среден век. Никој нека не се лаже! Папството што протестантите сега се подготвени да го почитуваат е истото она што владеело со светот во деновите на реформацијата кога Божјите луѓе станале, по цена на својот живот, да го објават неговото беззаконие.

Тоа сè уште исто толку гордо и дрско полага право да владее над царевите и кнезовите и да ги присвојува правата што ги има само Бог. Неговиот дух е исто толку суров и деспотски и сега како и тогаш кога ја газел човечката слобода и ги убивал светците на Севишниот. Папството е токму она што го кажало пророштвото: отпад на последното време (2. Солунјаните 2:3,4). Составен дел на неговата политика е да се преправа, земајќи таков облик што во дадениот момент најдобро ќе одговара на неговите цели; но под променливиот изглед на камелеон, тоа секогаш го крие непроменливиот змиски отров“ (Големата борба, 570,571).

КАКВО ТРЕБА ДА БИДЕ ВИСТИНСКОТО ПОКАЈАНИЕ НА ПАПСТВОТО

Зарем малиот рог со своите богохулни тврдења и прогонства на вистинските Божји деца, не се обидува да нè убеди дека неговите безбожни дела се нешто од далечното минато, туку дека сега е невино јагне како Христос. Не се залажувајте, не се залажувајте, Бог во Својата реч јасно кажува кој е кој.

Ако ова е покајание, тогаш нека постапи според Божјата Реч. Нека ги признае сите свои учења за тоа дека папството е непогрешлива црква, дека папата е намесник (заменик) Христов — за лажни. Нека го користат богатството што го ограбиле (ова е најбогатата држава во светот) за да ги нахранат гладните и да им помогнат на болните, не само за да покажат, во поединечни случаи и пред камери, туку насекаде, за да им го подобрат животот на сите луѓе на земјата. Тогаш би можеле да зборуваме за некаков вид на покајание.  

Но, она што сега го гледаме не е ништо повеќе од ПР служба ( служба за односи со јавноста), за да се заработат бонуси за католицизмот, така што луѓето, губејќи ја будноста, да потпаднат под целосна контрола на папството.

УСПЕШНА ТАКТИКА НА ПАПСТВОТО

Папството добро ја научило поуката од Библијата како би ги остварило своите себични цели. Протестантизмот му ја одзел на папството неограничената сила и неоспорниот авторитет, а до сега сè уште не било можно да се врати со сила. И затоа, за да го вратите, морате да направите отстапки како би ја отапиле будноста:

Царот Ровоам се советуваше со старците, кои беа кај татко му Соломон, додека беше жив, и рече: ‘Како ќе ме посоветувате да му одговорам на овој народ?’ Тие му одговорија, и рекоа: ‘Ако ти денес им бидеш слуга на овие луѓе и им услужиш, ако ги задоволиш и им говориш добри зборови, тие ќе ти бидат слуги во сите дни’“ (1 Царевите 12:6,7).

Успешноста на оваа тактика за папството се покажува со фактот колку брзо една по друга протестантска црква го прифаќа врховниот авторитет на папството.

„Франциско е убеден дека Реформацијата е веќе завршена. Тој смета дека таа завршила во 1999. година, кога Католичката црква и Лутеранската светска федерација усвоиле заедничка декларација за оправдувањето, доктрина која била во средиште на Лутеровиот протест.

Еден Германски бунтовник ја обвинил Католичката црква како учи дека човекот се спасува со вера и добри дела, а не „само со вера“. По интензивни преговори, католичките и лутеранските теолози заклучиле дека двете заедници сега споделуваат „заедничко разбирање за нашето оправдување со Божјата благодат преку вера во Христа“ (Извор: ieshua.org – Големата евангелистичка авантура на Франциско“).

Нивниот пример го следеа харизматичните цркви и пентекосталците.

Библијата и само Библијата е светлина за нашите нозе. Само од зборот, што излегува од устата на Бога, верникот треба да живее. Ако тој сака, како Христос, да биде во силата на Божјиот Дух и да излезе од пустината на гревот како победник над ѓаволот. Едноставно не постои друг начин за спасение.

КАКО БОГ РЕАГИРА НА ПОДМОЛНИТЕ ПОСТАПКИ НА МАЛИОТ РОГ?

Сега кога јасно ја гледаме целата слика за измамата на малиот рог на сите што живеат на земјата, да видиме како Бог реагира на подмолните постапки на малиот рог пред второто Христово доаѓање? Бог вели:

Тогаш чув како еден Светец зборува, а втор Светец го праша оној што зборуваше: ‘До кога ќе трае овој привид за секојдневната жртва и за престапот што ги запустува и гази Светилиштето и Војската?’“  (Даниел 8:13).

До кога ќе трае таквата активност на малиот рог, која со својата злоба ги запустува верниците, правејќи ги неподобни за вечноста поради својот грев? Одговорот е следен:

„Одговри: Уште две илјади и три стотини вечери и утра; тогаш Светилиштето ќе биде очистено’” (Даниел 8:14).

Односно, по истекот на овој период, Бог некако преку Своите постапки ќе почне да им ја враќа на луѓето вистината украдена од малиот рог. Освен тоа, Бог на небесниот суд ќе ги оправда оние што бдееле над вистината и го осудувале малиот рог за неговите незаконски активности насочени против Божјата вистина и Божјиот народ.

Слични објави