КАКО ИЗГЛЕДА ВСЕЛЕНАТА, СОЗДАДЕНА ОД БОГА, СО ТРИТЕ НЕБЕСА ВО СВЕТЛИНАТА НА БИБЛИЈАТА?

КАКО ИЗГЛЕДА ВСЕЛЕНАТА, СОЗДАДЕНА ОД БОГА, СО ТРИТЕ НЕБЕСА ВО СВЕТЛИНАТА НА БИБЛИЈАТА?

Денес преминуваме на вториот ден од уредување на Земјата и небесата над Земјата: „Потоа Бог рече: ’Нека има свод среде водата и тој да разделува вода од вода!’ (И така стана). И создаде Бог свод; и ја одвои водата што е под сводот од водата што е над сводот. Така и стана. И сводот Бог…

ПОУКИ ОД ПРВИОТ ДЕН НА СОЗДАВАЊЕТО НА НЕБОТО И ЗЕМЈАТА!

ПОУКИ ОД ПРВИОТ ДЕН НА СОЗДАВАЊЕТО НА НЕБОТО И ЗЕМЈАТА!

Денес нашите духовни размислувања ќе бидат поврзани со стиховите 4 и 5 од првото поглавје од книгата СОЗДАВАЊЕ (Битие). Но, пред да ги прочитаме овие стихови и да почнеме да ги проучуваме, ајде накратко да разгледаме што зборувавме минатиот пат, бидејќи минатите студии се тесно поврзани со денешната студија! Бог, откако од ништо ги создал…

ЗОШТО БЕШЕ ПОТРЕБНА СВЕТЛИНАТА? КАКВА Е ОВАА СВЕТЛИНА? КАКО, ИМАЈЌИ ЈА НАЈГОЛЕМАТА СВЕТЛИНА, ДА НЕ СЕ НАЈДЕТЕ ВО ЦЕЛОСНА ТЕМНИНА?
|

ЗОШТО БЕШЕ ПОТРЕБНА СВЕТЛИНАТА? КАКВА Е ОВАА СВЕТЛИНА? КАКО, ИМАЈЌИ ЈА НАЈГОЛЕМАТА СВЕТЛИНА, ДА НЕ СЕ НАЈДЕТЕ ВО ЦЕЛОСНА ТЕМНИНА?

Денес нашето проучување на Библијата се фокусира на третиот стих од книгата Создавање (Битие), да го читаме овој стих во различни преводи: „И Бог рече: ’Нека биде светлина!’ И бидна светлина“ (Создавање 1:3; МКД, 2006). „И Бог рече: ’Нека биде светлина!’ И настана светлина“ (Создавање 1:3; Константинов, 1999). „И рече Бог: ’Нека биде светлина!’ И…

КАКО ВТОРИОТ СТИХ ОД СОЗДАВАЊЕ (БИТИЕ) ЗБОРУВА ЗА ТОА, КОЈА Е РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ БОГА И ИСУС, ПРИ СОЗДАВАЊЕТО НА ЗЕМЈАТА?
|

КАКО ВТОРИОТ СТИХ ОД СОЗДАВАЊЕ (БИТИЕ) ЗБОРУВА ЗА ТОА, КОЈА Е РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ БОГА И ИСУС, ПРИ СОЗДАВАЊЕТО НА ЗЕМЈАТА?

Со Божја милост продолжуваме да ја проучуваме Библијата, Словото Божјо. Минатиот пат го разгледавме првиот стих од првото поглавје од книгата Создавање или Битие. На хебрејски, книгите на Тора, односно првите пет книги напишани од Мојсеј се именувани по првиот значаен збор од секоја книга: Првата книга е Берешит („Во почетокот…“), на македонски Создавање, втората…

ЗОШТО ПРВИОТ ЗБОР ВО БИБЛИЈАТА НЕ Е БОГ, КАКО ПРВА ПРИЧИНА ЗА СИТЕ НЕШТА, ТУКУ ЗБОРОТ ВО ПОЧЕТОКОТ?

ЗОШТО ПРВИОТ ЗБОР ВО БИБЛИЈАТА НЕ Е БОГ, КАКО ПРВА ПРИЧИНА ЗА СИТЕ НЕШТА, ТУКУ ЗБОРОТ ВО ПОЧЕТОКОТ?

Со Божја милост, започнуваме циклус посветен на текстуално проучување на Библијата, од првиот стих од првото поглавје до крајот колку Бог ќе ни даде време и можности. Овие теми, по формат, не се само проповеди, туку колку што е можно подлабоко, на наше ниво, истражување на Библијата! Целта на овие теми е да се даде…

ВЕЧНОСТ – ШТО Е ТОА? ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТЕМАТА НА ВЕЧНОСТА ВО СВЕТОТО ПИСМО

ВЕЧНОСТ – ШТО Е ТОА? ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТЕМАТА НА ВЕЧНОСТА ВО СВЕТОТО ПИСМО

Денеска ќе го насочиме погледот кон Вечноста и ќе видиме што ни открива Светото Писмо за ова исклучително важно прашање. Оваа тема не може, а да не нѐ возбуди, бидејќи на крајот на краиштата, спасените одат во Царството Божјо, каде што ќе ја поминат целата Вечност. Има христијани кои веруваат дека оваа тема е затворена за истражување…

ЗОШТО ИМА ПОТРЕБА ОД СУД? НАСТАНИ ПРЕД И ПОСЛЕ СУДОТ
|

ЗОШТО ИМА ПОТРЕБА ОД СУД? НАСТАНИ ПРЕД И ПОСЛЕ СУДОТ

Да разјасниме дека на Бога не му треба суд за да одреди кој е праведен, а кој не. Бог знае сè за секого, дури и пред да размислиме, кажеме или направиме нешто: „Познати Му се на Бога сите Негови дела од создавањето на светов“ (Дела 15:18). „Јас го навестувам во почетокот она што ќе биде на крајот,…

ПРИЧИНАТА ЗОШТО ХРИСТОС СÈ УШТЕ НЕ ДОШОЛ НА ОВАА ЗЕМЈА
|

ПРИЧИНАТА ЗОШТО ХРИСТОС СÈ УШТЕ НЕ ДОШОЛ НА ОВАА ЗЕМЈА

Ќе продолжиме да ја истражуваме горливата тема, темата за второто Христово доаѓање, но ќе ја разгледуваме не од позиција на она што Бог ветил дека ќе го направи и ќе го направи, туку од позиција на човек кој е непостојан во своите ставови, зборови и желби, односно јас и вие. Бог е верен на Своите…

КОГА ЌЕ БИДЕ ВТОРОТО ХРИСТОВО ДОАЃАЊЕ?

КОГА ЌЕ БИДЕ ВТОРОТО ХРИСТОВО ДОАЃАЊЕ?

По објавувањето на Тројната ангелска порака по целата земја како сведоштво за секое племе, колено, јазик и народ; по искушенијата, прогонствата и сеопфатното владеење на ѕверот над целата земја; по описот на карактерот на оние кои живи ќе го сретнат Христа; по ветувањето за блаженство на оние кои умираат во периодот на објавувањето на Тројната ангелска порака, бидејќи…