Г Л А В A 2 7 – Бодрост и благодарност

Сподели го ова:

Нека пријатно влијание го исполнува домот. Над се друго, родителите треба да ги опкружат своите деца со атмосфера на бодрост, учтивост и љубов. Домот во кој пребива љубовта и во кој се изразува преку погпеди, зборови и дела е место на кое ангелите со задоволство го покажуваат своето присуство.

Родители, дозволете му на сонцето на љубовта, ведрината и среќното расположените да влезе во вашите срца; и дозволете му на неговото благо, весело расположение да го исполнува вашиот дом. Покажувајте љубезен, воздржан дух; и охрабрувајте го истиот кај вашите деца, негувајќи ги сите доблести кои ќе го разубават домашниот живот. Вака создадената атмосфера ќе биде за децата она што се воздухот и сончевата светпина за растенијата; таа ќе го унапредува здравјето и витапноста како на умот така и на тепото.

Нека изразот на лицето биде бодар. Децата ги привлекува ведрото и весепо однесување. Бидете кон нив љубезни и учтиви и тие ќе се однесуваат исто така кон вас и едни кон други.

Децата ја мразат намуртеноста и жалоста. Нивните срца се одѕиваат на веселоста, бодроста и љубовта.

Зборувајте угодни, весели зборови. Угодните, весепи зборови не чинат повеќе од неугодните, непријатни зборови. Дапи ти се допаѓа кога некој ти упатува груби зборови? Имај на им дека кога ти зборуваш такви зборови, други го чувствуваат тој остар убод… Родители, внесете практична побожност во домот. Ангелите не се привлечени во дом каде што владее неслога. Воспитајте ги вашите деца да изговараат зборови кои ќе донесат светлина и радост.

Смејте се родители, смејте се. Некои родитепи како и некои учители изгпеда како да забораваат дека и тие некогаш биле деца. Тие се со чувство на пично достоинство, падни и нечувствителни… Нивните пица обично имаат израз на сериозност и критичност. Детската радост ипи самоволост, неодморната активност на младешкиот живот, не наоѓа изговор во нивните очи. Безначајните грешки се третирани како тешки гревови. Таквата дисциплина не е христијанска. Децата кои се така третирани се плашат од своите родители или учители но не ги сакаат; тие не им ги доверуваат своите детски искуства. Некои од највредните квалитети на умот и срцето се оладени до смрт, како нежното растение пред зимската виулица.

Смејте се родители; смејте се учители. Доколку вашето срце е ожалостено, нека вашето лице не го открива тоа. Нека сончевата светпина од благодарното, со љубов полно срце го засветли изразот на лицето. Попуштете од своето жепезно достоинство, припагодете се себеси на потребите на децата, и направете тие да ве љубат. Вие морате да ја придобиете нивната љубов докопку сакате да втиснете верска вистина врз нивните срца.

Учете ги децата да бидат благодарни. „Ќе се радуваш за сите добра, што Господ, твојот Бог, ти ги даде тебе.“ Бпагодарност и пофапба треба да му се изрази на Бога за земните нешта и за сите удобности коишто Тој ги излева врз нас. Бог сака секое семејство, кое Тој го подготвува да ги наследи вечните живеапишта, да му даде спава за богатите бпага на Неговата бпагодат. Докопку децата во домашниот живот се образовани и воспитани да бидат бпагодарни на Давателот за сите добра, ние ќе видиме како небесната добродетеп се манифестира во нашите семејства. Весепоста мора да се покаже во домот, и доаѓајќи од такви домови, мпадите со себе ќе донесат дух на почит и стравопочит во учипницата и во црквата.

Сподели го ова:

Слични објави