Г Л А В A 13 – Самоконтрола

Сподели го ова:

Подготви ги децата за животот и животните обрвски. Мајката има добра причина да се запраша со длабока загриженост кога ги гпеда децата што и се доверени: Која е големата цел и предмет на нивното воспитување? Зарем не е да ги подготви за животот и животните обврски, да ги квалификува да заземат чесна положба во светот, да чинат добро, да им бидат од попза на нивите сограѓани и на крај да се здобијат со наградата на праведните? Докопку е тоа така, тогаш првата лекција на која треба да бидат поучувани е самоконтропата; затоа што ниту една недисциплинирана, тврдогпава пичност не може да се надева на успех во овој свет ипи за награда во следниот.

Воспитувајте го детето да се предава. Мапечките, пред да напопнат една година, го спушаат и го разбираат она што се зборува во врска со нив и знаат до кој степен може да им се угодува. Мајки, вие треба да ги воспитувате своите деца да им се предаваат на вашите жепби. Ова мора да биде постигнато доколку сакате да имате контропа над вашите деца и да го зачувате вашето достоинство како мајка. Вашите деца брзо го учат она што го очекувате вие од нив, тие знаат кога нивната волја ја надвпадува вашата волја и тие максимално ќе ја искористат својата победа.

Најголема суровост претставува да се дозволи лошите навики да бидат развиени, законот да се даде во рацете на детето и нему да му се дозволи да владее.

Не ги задоволувајте себичните желби. Доколку родителите не се внимателни, тие ќе се однесуваат кон своите деца на таков начин кој ќе ги води децата да бараат внимание и привилегии кои од родителите ќе бараат да се лишуваат себеси со цел да им угодуваат на своите деца. Децата ќе бараат од родителите да направат некои работи за нив, да ги задоволуваат нивните желби, и родителите ќе ги прифатат нивните желби без оглед на фактот дека тоа развива себичност кај нивните деца. Но чинејќи така родителите им штетат на своите деца, и подоцна ќе откријат колку е тешко да се дејствува против влијанието на образованието во првитенеколку години од животот на детето. Децата треба рано да научат дека не може да им се угодува кога нивните желби се водени од себичност.

Не давајте им го на децата она по коешто плачат. Една драгоцена лекција која мајката ќе треба да ја повторува повторно и повторно е дека детето не треба да владее; тоа не е господарот, туку нејзината волја и нејзините желби треба да бидат врховни. Така таа нив ги поучува на самоконтрола. Не им го давајте она по коешто плачат, дури и доколку вашето срце тоа толку многу го посакува; бидејќи ако тие еднаш добијат победа со нивниот плач, тие ќе очекуваат истото да го сторат повторно. Следниот пат борбата ќе биде пожестока.

Никогаш не дозволувај изразување на гневни страсти.

Меѓу првите задачи на мајката е да ги заузда страстите на своите деца. На децата не треба да им се дозволи да манифестираат гнев, ним не треба да им се дозволи да се фрлат на подот, удирајќи и плачејќи затоа што не им било дадено она кое не било за нивно добро. Јас бев растажена кога видов колку многу родители им угодуваат на своите деца со тоа што им дозволуваат да изразуваат гневни страсти. Се чини дека мајките гледаат на тие изливи на гнев како на нешто кое мора да се претрпи и изгледаат индиферентни кон однесувањето на детето. Но доколку на злото му се попушти еднаш, тоа ќе биде повторено и неговото повторување ќе резултира во навика, така што карактерот на детето ќе прими лош облик.

Кога да се укори лошиот дух. Јас често пати имам видено како малечки деца се фрлаат себеси на под и врескаат доколку нивната волја е пречекорена на било кој начин. Тогаш е време да се укори лошиот дух. Непријателот ќе се обиде да го контролира умот на нашите деца, но дали ние ќе му дозволиме да ги образува според неговата волја? Малечките не можат да го препознаат духот кој влијае врз нив и родителите се должни да расудуваат и да решаваат наместо нив. Нивните навики мора внимателно да се надгпедуваат Злите тенденции мора да бидат зауздани и умот стимулиран во попза на правичноста. Кај детето треба да биде охрабрен секој напор да владее со себеси.

Почнете со „Битпеемските песни.“ Мајките треба да ги воспитаат своите бебиња во своите раце според правилни начела и навики. Тие не треба да им дозволат со главата да удираат по подот… Нека мајките ги воспитаат од нивното најрано детство. Започнете со Витпеемските песни. Тие нежни тонови ќе имаат смирувачко впијание. Пејте им ги тие тивки песни за Христа и Неговата љубов.

Без копебање ипи неопредепеност. Изопачениот темперамент кај детето треба да биде спречен колку што е можно поскоро; зашто колку повеќе се одпожува со таа обврска, потешко ќе биде да се изврши тоа. Родителите треба да покажат посебна грижа кон децата кои имаат брзи, страствени скпоности. Со нив треба да се постапува на особено љубезен но на цврст начин; не треба да постои колебливост ипи неопредепеност од страна на родителите во таквиот случај. Цртите на карактерот коишто природно ќе го спречат развитокот на нивните посебни спабости треба да бидат внимателно хранети и зајакнувани. Угодувањето на детето кое поседува страствена и изопачена наклонетост ќе резуптира во негова пропаст. Неговите спабости ќе зајакнат со текот на годините, ќе го ретардираат развојот на неговиот ум и ќе преовпадеат над сите добри и бпагородни црти на неговиот карактер.

Примерот на родителска самоконтропа е витапен. Доколку родитепите сакаат да ги учат своите деца на самоконтрола, тие прво мораат самите да се здобијат со таа навика. Укорувањето и наоѓањето мани од страна на родителите поттикнува брз, страствен темперамент кај нивните деца.

Неуморни во чинење добро. Откако ќе се разбудат морапните чуства на родителите и со обновена енергија ќе фатат за својата работа, нема да се обесхрабрат ипи да си дозвопат себеси да бидат попречени во истата. Мнозина стануваат уморни во чинење добро. Кога ќе откријат дека тоа бара тешки напори и постојана самоконтропа и дополнителна бпагодат, како и знаење, за да се соочат со неочекуваните итности кои се појавуваат, тие стануваат обесхрабрени и се предаваат во борбата, дозвопувајќи му на непријатепот на душите да чини како што сака. Од ден за ден, од месец во месец, од година во година, работата се одвива, се до дека карактерот на детето не се формира, и навиките не се воспостават на правилен начин. Вие не треба да се предадете и да ги оставите своите семејства да бидат распуштени и да не бидат управувани.

Никогаш не губете контрола над себеси. Ние никогаш не треба да губиме контрола над себеси. Да го имаме пред себеси секогаш совршениот Пример. Грев е да се зборува нетрпеливо и загрижено или да се чувствува гнев и покрај тоа што нема да изговориме ништо. Ние треба да живееме достојно, давајќи правилна претстава за Христа. Зборувањето на еден гневен збор е како кремен кога удира од кремен; тоа веднаш запалува гневни чувства.

Никогаш не бидете како боцка од костен. Не си дозволувајте во домот да користите груби, рапави зборови. Вие треба да го поканите небесниот Гостин да дојде во вашиот дом, истовремено овозможувајќи му Нему и на небесните ангели да пребиваат со вас. Вие треба да ја примите Христовата праведност, посветување од Божјиот Дух и убавината на светоста, за да им ја откриете Светлината на животот на оние околу вас.

 

Сподели го ова:

Слични објави