13 Живот во страхопочит

13. лекција – 29. септември 2012. Живот во страхопочит “Па така, внимавајте добро како живеете! Не како безумни, туку како мудри; ползувајте го времето, зашто дните се лукави.“ – Ефес. 5,15.16. “Не постои друг начин да се покаже страхопочит која Нему би му била така угодна како што е послушноста кон она што Тој го…

12 Понизност, верност и почит

12. лекција – 22. септември 2012. Понизност, верност и почит “Почитувајте го секого, браќата сакајте ги, имајте страхопочит кон Бога, царот почитувајте го.“ – 1 Петр. 2,17. “Бидете љубезни и кон Бога и едни кон други. Запомнете дека Тој сака да ги имате најдобрите манири за да можете да го прославите пред светот.“ – Синови…

11 Честа на семејството

11. лекција – 15. септември 2012. Честа на семејството “Одберете си сега, кому да му служите… а, пак, јас и домот мој ќе му служиме на Господ.“ – Исус Навин 24,15. “Оние кои на вистински начин управуваат со своите семејства, со своето влијание ќе донесат ред и страхопочит и во црквата.“ – Мојот живот денес,…

10 Разликување меѓу свето и обично

10. лекција – 8. септември 2012. Разликување меѓу свето и обично “Тие треба да го учат Мојот народ да разликува свето од несвето и да им објаснуваат што е нечисто, а што е чисто.“ – Езек. 44,23. “Со цел луѓето да можат да го слават Бога на најдобар начин, тие треба да бараат друштво на…

09 Празнување на саботата

9. лекција – 1. септември 2012. Празнување на саботата “Празнувајте ги Моите саботи за да бидат знак меѓу Мене и вас, па да знаете дека Јас сум Господ, вашиот Бог.“ – Езек. 20,20. “Саботата треба да се празнува многу посвето отколку што го прават тоа оние кои тврдат дека ја празнуваат.“ – 6 Сведоштво, 325….

08 Место за богослужение

8. лекција – 25. август 2012. Место за богослужение “Во соборот на светиите Бога Го прославуваат; велик е и страшен за сите што се околу Него. “ – Псалм, 89,7. “На народот требало живо и неизбришливо да му се предочи вистината дека сѐ што е во врска со служењето на Бога мора да биде примано…

07 Божјо присуство

7. лекција – 18. август 2012. Божјо присуство “Нека се бои целата земја пред Господа, нека се бојат од Него сите жители на вселената!“ – Псалм 33,8. “Вистинската страхопочит кон Бога е вдахновена од чувството за Неговата бесконечна величина и Неговата постојана присутност.“ – Божјата чудесна благодат, 93. ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Воспитување, 219-225. Недела 12….

06 Закон и сведоштво

6. лекција – 11. август 2012. Закон и сведоштво “Покрај Законот! Покрај сведоштвата! Ако не зборуваат според ова слово, нема светлина во нив.“ – Исаија 8,20. “Напушти ги мислењата на луѓето и обрати се на законот и сведоштвото. Отфрли ги сите светски размислувања. Одлучи се за вечноста.“ – 2 Сведоштво, 553. ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патр….

05 Страхопочит кон Божјата Реч

5. лекција – 4. август 2012. Страхопочит кон Божјата Реч “Кнезовите ме прогонуваат без причина, но моето срце трепери само пред Твоите зборови.“ – Псалм 119,161. “Ние треба да пристапиме со страхопочит кон проучување на Библијата, со чувство дека ние се наоѓаме во присуство на Бога. Секоја површност и несериозност треба да се остават настрана.“…

04 Никогаш не жалостете го Светиот Дух

4. лекција – 28. јули 2012. Никогаш не жалостете го Светиот Дух “И не жалостете Го Светиот Дух Божји, со Кој сте запечатени за денот на избавувањето!“ – Ефес. 4,30. “Христос престојува во нас преку Духот, а Духот Божји, примен во срцето преку вера, претставува почеток на вечниот живот.“ ¬– Копнежот на вековите, 290. ПРЕДЛАГАМЕ…