13 Поуки од националниот неуспех

13. лекција – 28. јуни 2014. Поуки од националниот неуспех “Ако Го барате и послушате, ќе ги јадете добрата земни; ако, пак, не сакате и се противставувате, меч ќе ве истреби! Тоа го рече устата Господова.“ – Исаија 1,19.20. “Со своето отпадништво и бунт, оние кои би требале да стојат како светлоносци меѓу народите во…

12 Царот Езекија

12. лекција – 21. јуни 2014. Царот Езекија “Но Езекија не Му благодари за направените му добрини, зашто срцето негово се возгордеа.“ – 2 Летописи 32,25. “Иднината изгледала крајно замрачена; но сепак царот сѐ уште можел да се моли на Оној кој дотогаш бил негово ‘прибежиште и сила, докажан помошник, во неволја’ (Псалм 46,1).“ –…

11 Царот Аса

11. лекција – 14. јуни 2014. Царот Аса “Аса го правеше она, што беше добро и угодно пред очите на неговиот Господ Бог.“ – 2 Летописи 14,2. “Иако силите (на Аса) биле помалобројни од непријателот, неговата вера во Оној кого тој го направил своја потпора не ослабнала.“ – Судир и храброст, 203. ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:…

10 Поуки од кобните грешки

10. лекција – 7. јуни 2014. Поуки од кобните грешки “Така се одметнаа Израелците од домот Давидов сѐ до денес.“ – 2 Лет. 10,19. “Вдахновеното перо го забележало тажниот запис на Соломоновиот наследник, како оној кој не успеал да изврши силно влијание за лојалност кон Јехова…“ – Судир и храброст, 201. ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Пророци…

09 Соломон

9. лекција – 31. мај 2014. Соломон “Зашто ние сме Му на Бога благопријатен мирис Христов и меѓу оние кои се спасуваат и меѓу оние кои пропаѓаат; на едните сме смртоносен мирис за смрт, а на другите животворен мирис за живот. И за ова кој е способен?“ – 2 Кор. 2,15.16. “Страшна е и самата…

08 Давидовото покајание и казната

8. лекција – 24. мај 2014. Давидовото покајание и казната “Или нека дојде под Моја закрила, нека склучи мир со Мене, и ќе направи мир со Мене.“ – Исаија 27,5. “Секој оној кој под Божји укор ќе ја понизи душата, ги признае своите гревови и се покае, како што тоа го направил Давид, може да…

07 Царот Давид

7. лекција – 17. мај 2014. Царот Давид “Му рече Господ на Самоил… зашто меѓу неговите синови (Јесеј) си избрав цар.“ – 1 Сам. 16,1. “Никаква надворешна убавина не може да ја препорача душата на Бога. Мудроста и доблестите откриени во карактерот и однесувањето ја изразуваат вистинската убавина на човекот; внатрешната вредност, превозвишеноста на срцето…

06 Првиот Израелски цар

6. лекција – 10 мај 2014. Првиот Израелски цар “И сиот народ тргна во Галгал, и таму го поставија Саула за цар пред Господа, во Галгал. Таму жртвуваа пред Господа помирителни жртви, и таму Саул, со сите Израелци, прославуваше прослава.“ – 1 Сам. 11,15. “Преку пророкот Самоил Господ му дал упатства на Саул, дека чесноста…

05 Во деновите на Самоил

5. лекција – 3. мај 2014. Во деновите на Самоил “И сиот Израел… дозна дека Самоил е поставен да биде пророк Господов.“ – 1 Сам. 3,20. “Самоил од страна на Бога му бил дарен на Израел со трикратна служба како судија, пророк и свештеник… Собирал околу себе млади луѓе кои биле побожни, разумни и студиозни….

04 Илија и неговите синови

4. лекција – 26. април 2014. Илија и неговите синови “А синовите на Илија беа лоши луѓе. Тие не Го познаваа Господа.“ – 1 Сам. 2,12. “Илија не управувал со своето домаќинство во согласност со Божјите правила за владеење со семејството.“ ¬– Знаци на времето, 6. април, 1888. ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 609-615….