13 Наша последна прилика!

13. лекција – 30. јуни 2012. Наша последна прилика! “Јас треба да ги вршам делата на Оној што ме прати додека е уште ден; зашто настапува ноќ кога не ќе може никој да работи.“ – Јован 9,4. “Приближувајќи се кон крајот на историјата на оваа земја, во различни сектори на Божјото дело треба да покажеме…

12 Просветлување на целиот свет

12. лекција – 24. јуни 2012. Просветлување на целиот свет “Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание.“ – Марко 16,15. “Оние кои се радуваат во драгоцената светлина на вистината треба да чувствуваат горлива желба да ја пренесат насекаде.“ – Совети за управителите, 42. ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 9 Сведоштво, 47-57. 3 Сведоштво,…

11 Библиски начела на финансирање

11. лекција – 16. јуни 2012. Библиски начела на финансирање “И ќе дојдат на тебе сите овие благослови и ќе се исполнат, ако го слушаш гласот на Господ, твојот Бог.“ – 5 Мојс. 28,2. “Никој не може да собира богатство на Небото, а неговиот живот на оваа Земја да не е збогатен и облагороден.“ –…

10 Божјиот план за финансирање на Неговото дело

10. лекција – 10. јуни 2012. Божјиот план за финансирање на Неговото дело “Ние сме Му соработници на Бога, а вие сте Божја нива, Божјо здание.“ – 1 Кор. 3,9. “Бог луѓето ги сторил свои управители. Имотот што го ставил во нивни раце всушност се средства што Тој ги предвидел за ширење на евангелието.“ –…

09 Божја ризница – Неговата црква

9. лекција – 2. јуни 2012. Божја ризница – Неговата црква “Вие кои како живи камења сте вградени во духовен дом, свештенство свето, за да принесувате духовни жртви кои Му се на Бога пријатни преку Исус Христос.“ – 1 Петр. 2,5. “Христовата црква е многу драгоцена во Неговите очи. Таа е ковчег кој ги содржи…

08 Доброволни дарови

8. лекција – 26. мај 2012. Доброволни дарови “Што да Му дадам на Господ, за сите Негови добрини кон мене?“ – Псалм, 116,12. “Со своето самоодрекување во делото на добродетелство, со своите доброволни дарови, ние даваме очигледни докази дека вистината ја извршила својата задача во нашето срце.“ – РХ, 14 јули, 1904. ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:…

07 Десеток

7. лекција – 19. мај 2012. Десеток “И секој десеток треба да му се посвети на Господ.“ – 3 Мојс. 27,32. “Десетокот е свет, тоа Бог го оставил за Себе.“ – Совети за управителите, 93. ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Слуги на евангелието, 200-205. Недела 13. мај 1. ОД ДЕНОТ НА СОЗДАВАЊЕТО а. На кој начин Бог…

06 Финансиски средства

6. лекција – 12. мај 2012. Финансиски средства “Среброто е Мое и златото е Мое, вели Господ Саваот.“ – Агеј 2,8. “Секогаш кога трошиме средства мораме да се трудиме да ја исполниме волјата на Оној кој е Алфа и Омега на сите христијански стремежи.“ – 9 Сведоштво, 45. ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 5 Сведоштво, 138-146. 2…

05 Енергија и делотворност

5. лекција – 5. мај 2012. Енергија и делотворност “И одејќи, проповедајте и кажувајте дека се приближи царството небесно.“ – Матеј 10,7. “Времето е кратко и заради тоа ние мора да работиме напорно и со двојно поголема енергија.“ – 3 Сведоштво, 149. ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христови очигледни поуки, 287-307. Недела 29. април 1. ТАЛЕНТ ШТО…

04 Ревност во службата

4. лекција – 28. април 2012. Ревност во службата “Оние што Јас ги сакам, нив ги карам и воспитувам. И така, биди ревностен и покај се.“ – Откр. 3,19. “Сите предности што Бог ни ги дал се Негови средства за да ни дадат сила на духот, ревност на нашите напори и енергија за исполнување на…