13 Должноста на црквата

13. лекција – 26. март 2016. Должноста на црквата „Минувајте, минувајте низ портите, приготвувајте пат за народот! Рамнете, рамнете го патот, собирајте ги камењата, кренете знаме за народите.“ – Исаија 62,10. „Нека во совеста, како со железно перо во камен, ви биде запишано дека вистинскиот успех, и за овој и за идниот свет, може да…

12 Делото на обнова

12. лекција – 19. март 2016. Делото на обнова „И ќе ги изградат древните урнатини, ќе обноват стари урнатини и ќе подноват разурнати градови, запустени од дамнешни родови.“ – Исаија 61,4. „Христос дошол на вистинско место да ги постави вистините кои биле ставени на погрешно место и на тој начин се помагало во ширење на…

11 Наша порака

11. лекција – 12. март 2016. Наша порака „Браќа, пазете некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама што се потпира на човечкото предание, на стихиите на светот, а не по Христос.“ – Колосјаните 2,8. „Божја намера не е на грешниците да им испраќа гласници кои ќе им ласкаат и ќе ги…

10 Оживување на првобитната побожност

10. лекција – 5. март 2016. Оживување на првобитната побожност „Бидејќи Неговата божествена сила ни подари сè што е потребно за животот и побожноста, а преку познанието на Оној Кој нè повика со Својата слава и совршенство.“ – 2 Петрово 1,3. „Единствено ако на Божјиот закон му се врати неговото вистинско место, може да дојде…

09 Порака до Лаодикија

9. лекција – 27. февруари 2016. Порака до Лаодикија „Те советувам да си купиш од Мене злато низ оган пречистено, за да се збогатиш; и бела облека, за да се облечеш, и да не се гледа срамот на голотијата твоја, и со очна маст намачкај ги очите твои за да гледаш.“ – Откровение 3,18. „Денес…

08 Реформација во домот

8. лекција – 20. февруари 2016. Реформација во домот „Дај синовите наши да се како нови насади во младоста своја, нашите ќерки – накитени и украсени како столбови во храмот.“ – Псалм 144,12. „Децата стануваат тоа што од нив ќе направат нивните родители со своите поуки, дисциплина и пример. Затоа од голема важност е родителите…

07 Каде започнува реформацијата?

7. лекција – 13. февруари 2016. Каде започнува реформацијата? „Ќе ви дадам ново срце, и нов дух ќе ви дадам; ќе го земам од вашето тело каменото срце и ќе ви дадам срце од месо.“ – Езекиел 36,26. „Верските будења доведувале до темелно испитување на срцата и до понизност. Тие се одликувале со свечени и…

06 Уште еден Илија

6. лекција – 6. февруари 2016. Уште еден Илија „Ете, Јас ќе го пратам кај вас пророкот Илија, пред да настапи денот Господов – голем и страшен. И тој ќе ги обрати срцата на татковците кон децата нивни, и срцата на децата кон татковците нивни, за да не дојдам и ја удрам земјата со проклетство.“…

05 Јовановата порака

5. лекција – 30. јануари 2016. Јовановата порака „Се јави Јован, крштавајќи во пустината и проповедајќи покајно крштавање за проштавање на гревовите.“ – Марко 1,4. „Јовановата работа и мисијата ги потсетувале луѓето на Законот и пророците, додека тој истовремено ги насочувал на Христа како Спасител на светот. Ги повикувал да гледаат на ‘Јагнето Божјо, Кое…

04 Вториот Илија

4. лекција – 23. јануари 2016. Вториот Илија “И Јован) ќе оди пред (Господ) во духот и силата на Илија, за да ги сврти срцата на татковците кон децата, и непокорните кон разумот на праведните, па да Му подготви на Господ народ подготвен.“ – Лука 1,17. „Јован им рекол на Евреите дека нивната положба пред…