13 Претслика на Христос

13. лекција – 28. март 2015. Претслика на Христос “Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли, што ги има Исус Христос.“ – Филипјаните 2,5. “Јосифовиот живот е илустрација на Христовиот живот.“ – Патријарси и пророци, 238 (239). ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 2 Сведоштво, 217-234. Недела 22. март 1. ПРЕДАДЕН ОД СВОИТЕ БРАЌА а. Како предавничката…

12 Семејството повторно обединето

12. лекција – 21. март 2015. Семејството повторно обединето “А знаеме дека на оние што Го љубат Бога и се повикани по Негова волја, сè им содејствува за добро.“ – Римјаните 8,28. “Сите доживувања и околности претставуваат Божји работници кои треба да придонесат за наше добро… Да погледнеме во светлината зад облаците.“ – Мојот живот…

11 Втората средба

11. лекција – 14. март 2015. Втората средба “Ова е Моја заповед: да се љубите еден со друг, како што ве возљубив Јас. Никој нема поголема љубов од оваа: да ја положи душата своја за своите пријатели.“ – Јован 15,12.13. “Во љубовта се наоѓа многу поголема моќ отколку што некогаш може да се најде во…

10 Првата средба

10. лекција – 7. март 2015. Првата средба “Возљубени, не чудете се на огненото искушение, што ви се праќа за да ве испита, како нешто необично да ви се случува.“ – 1 Петрово 4,12. “Ние се искушуваме и проверуваме пред Бога за да видиме дали можеме поединечно да се удостоиме да бидеме членови на семејството…

09 Од затвор во палата

9. лекција – 28. февруари 2015. Од затвор во палата “Бидете понизни пред Господа, и Тој ќе ве возвиши.“ – Јаков 4,10. “Јосиф од затворот бил возвишен за господар над целата земја Египетска… Тој покажувал иста верност кон Бога како во затворската ќелија, така и во фараоновата палата… Верната совесност во сите должности и на…

08 Развој на христијански карактер

8. лекција – 21. февруари 2015. Развој на христијански карактер “Радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека проверката на вашата вера создава трпеливост.“ – Јаков 1,2.3. “Малку се оние што сфаќаат колку малите работи во животот влијаат врз развојот на карактерот. Всушност, ниту една должност која треба да ја извршиме…

07 Чистота во времето на изопаченост

7. лекција – 14. февруари 2015. Чистота во времето на изопаченост “Никој нека не ја презира твојата младост, туку на верните да им служиш како пример во слово, поведение, љубов, дух, вера и чистота.“ – 1 Тимотеј 4,12. “Каква поука сите млади имаат во историјата за Јосиф? Овде моралниот интегритет е сочуван во најтешки искушенија.“…

06 Најголемото искушување на Јосиф

6. лекција – 7. февруари 2015. Најголемото искушување на Јосиф “Бегајте од блудството! Секој грев, што го прави човекот, е надвор од телото, а блудникот греши против своето тело.“ – 1 Коринтјаните 6,18. “Благодарение на Јосифовиот благороден карактер бил сочуван животот на египетската нација.“ – Делата на апостолите, 8 (13). ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Testimonies on…

05 Верност во сите работи

5. лекција – 31. јануари 2015. Верност во сите работи “Верниот во малку и во многу е верен, а несправедливиот и во многу и во малку е несправедлив.“ – Лука 16,10. “Ако сте верни во сите поединости, вашата верност ќе сведочи дека сте учеле во Христовото училиште.“ – Упатство за младите, 7. ноември, 1895. ПРЕДЛАГАМЕ…

04 Патување за Египет

4. лекција – 24. јануари 2015. Патување за Египет “Испрати пред нив човек: како роб беше продаден Јосиф.“ – Псалам 105,17. “Она што Аврам бил во земјата на своето престојувалиште, што Јосиф бил во Египет и што Даниел бил на Вавилонскиот двор, тоа еврејскиот народ требало да биде меѓу народите.“ ¬– Копнежот на вековите, 15…