12 Немија, одлучен реформатор

Сподели го ова:

12. лекција – 20. септември 2014.

Немија, одлучен реформатор

“Како послушни чеда, не постапувајте веќе според поранешните ваши похоти, кога бевте во незнаење. Но, по примерот на Светиот, Кој ве повика, и вие самите бидете свети во сите ваши постапки. Зашто напишано е: „Бидете свети, бидејќи Јас сум свет.“ – Немија 13,31.

“Промената од несвето во свето е траен процес. Ден по ден Бог работи на човековото посветување, а човекот треба да соработува со Него вложувајќи истрајни напори во создавањето на добри навики.“ – Судир и храброст, 262.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Пророци и цареви, 429-450.

Недела 14. септември

1. БОЖЈИОТ НАРОД МОРА ДА БИДЕ СВЕТ

а. Која Божја особина го проткајува целото небо и мора да се најде во сите кои сакаат да опстанат во Негова присутност? 1 Петр. 1,14-16.

“.“ – Пророци и цареви, 430.

б. Која била Божјата цел за човештвото од самиот почеток? Што велат Светите списи за Божјата волја за нас? Ефес. 1,4; 1 Сол. 4,3.

ц. Која била Божјата цел за човештвото од самиот почеток? Што

Понеделник 15. септември

2. ПРИПИШАНА И ДОДЕЛЕНА ПРАВДА

а. Што покажува дека посветувањето не е дело на еден момент туку прогресивен процес? Кои чекори се потребни за да се постигне оваа цел? Евр. 6,1; Филип. 3,13.14; 2 Петр. 1,5-10.

“.“ – Пророци и цареви, 431.

б. Што е направено за нас со Христовата смрт и какво ќе биде секојдневното искуство на оние во кои Христос живее? Римј. 5,10.

“.“ – Пророци и цареви, 432.
“.“ – Пророци и цареви, 432.

Вторник 16. септември

3. ДЕЛОТО НА ПОСВЕТУВАЊЕ

а. Иако ја имаме Христовата правда која ни е припишана, колку темелно делото на посветување треба да се изврши и со каква цел? 1 Сол. 5,23.

“.“ – Пророци и цареви, 434.

б. На кој начин ова дело се остварува? Каква улога има грешникот во сето тоа? Тит 3,5.

“.“ – Пророци и цареви, 434.
“.“ – Пророци и цареви, 434.
“.“ – Пророци и цареви, 435.

Среда 17. септември

4. БИБЛИСКО ПОСВЕТУВАЊЕ

а. Што е библиско посветување и што сé опфаќа? 1 Сол. 3,13.

б. Какво ќе биде искуството на вистински обратениот верник? Што таквиот верник ќе направи кога тој или таа ќе одговорат на повикот за покајание? 1 Кор. 15,57; Римј. 6,1-4.12.13.

“.“ – Пророци и цареви, 438.

ц. Какво ќе биде искуството на вистински обратениот верник?

“.“ – Пророци и цареви, 439.
“.“ – Пророци и цареви, 440.

Четврток 18. септември

5. ДОКАЗ ЗА ПОСВЕТЕНОСТ

а. Какво ќе биде искуството на оној во чие срце е извршено делото на посветување? На што таквиот особено се радува? Пс. 119,14-16.

“.“ – Пророци и цареви, 446.

б. Што претставува доказ за таквата посветеност? Михеј 6,8. Kако покајаниот грешник го познава патот? 1 Јов. 2,3-6; 2 Петр. 2,21.22.

“.“ – Пророци и цареви, 450.

ц. Какво ќе биде искуството на вистински обратениот верник?

Петок 19. септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што значи да се биде свет?
2. Наведи ја разликата помеѓу припишаната и доделената правда?
3. Како се остварува делото на посветување?
4. Какви се резултатите на вистинската посветеност?
5. Што претставува очигледен доказ дека една душа навистина е посветена?

Сподели го ова:

Слични објави