11 Ездра, вешт книжевник

Сподели го ова:

11. лекција – 13. септември 2014.

Ездра, вешт книжевник

“Затоа, возљубени мои, како што секогаш бевте послушни, не само кога сум при вас, туку уште повеќе сега, кога не сум при вас, изработувајте го своето спасение со страв и трепет. Зашто Бог е Оној, Кој дејствува во вас да сакате и да постапувате, според Неговата волја.“ – Ездра 7,10.

“Во делото на спасувањето Бог бара соработка на човекот. Христијанинот мора да биде подготвен од своја страна да вложува ревносни напори и Бог ќе ја обедини божествената милост со човечкиот напор.“ – РХ, 30 јануари, 1908.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Пророци и цареви, 415-426.

Недела 7. септември

1. ГРЕШНИКОВИОТ ДЕЛ ВО ДЕЛОТО НА СПАСЕНИЕТО

а. Што Бог, и до кога, очекува и од човекот во делото на спасувањето? Лука 13,24.

“.“ – Пророци и цареви, 415.

б. Каков удел има човекот во остварувањето на своето спасение? Што треба да биде јасно во ова? Филип. 2,12.13.

“.“ – Пророци и цареви, 415.

Понеделник 8. септември

2. ПОТЧИНУВАЊЕ НА СВЕТИОТ ДУХ

а. Кој е првиот чекор во обратувањето на грешникот? Јован 6,37.

“.“ – Пророци и цареви, 416.

б. Кој прекрасен повик треба да доведе до првиот чекор кон спасението? Откр. 22,17.

“.“ – Пророци и цареви, 417.

ц. Кој прекрасен повик треба да доведе до првиот чекор кон

Вторник 9. септември

3. СОРАБОТКАТА НА ГРЕШНИКОТ СО БОГА

а. Какво е искуството на искрената душа кога од Господа прима дар на покајание? 1 Јов. 1,9; Пс. 51,17.

“.“ – Пророци и цареви, 420.

б. Ако нашето верско искуство е коректно, како тоа се одразува во нашиот секојдневен живот? Гал. 5,6.

“.“ – Пророци и цареви, 421.
“.“ – 5 Сведоштво, 335.

ц. Ако нашето верско искуство е коректно, како тоа се одразува во

“.“ – Библиски коментари, 335.

Среда 10. септември

4. ПОТЧИНУВАЊЕ НА НАШАТА ВОЛЈА НА БОЖЈАТА ВОЛЈА

а. Какво благородно дело Светиот Дух сака да изврши во срцето? На кој начин Тој тоа може и да го доврши? Јован 3,3.5.

“.“ – Пророци и цареви, 420.
“.“ – Пророци и цареви, 421.

б. Со цел да се обнови светоста и да се удостоиме за небо, што Господ бара од нас? Што треба да засакаме, а што треба да мразиме? Изреки 23,26.

ц. Со цел да се обнови светоста и да се удостоиме за небо, што

“.“ – Копнежот на вековите, 22.
“.“ – Пророци и цареви, 248.250.

Четврток 11. септември

5. ПОСЛУШНОСТ СО ВЛОЖУВАЊЕ НА НАПОРИ

а. Под кои услови стекнуваме право на спасение? Од кое право се лишуваат оние кои го занемаруваат Божјиот закон? Ерем. 23,6; 33,16; Мат. 5,48.

б. Што се бара од обратената душа, со кого таа мора да соработува и чија помош во тоа може да очекува? Филип. 2,12 (посл. дел).

ц. Што се бара од обратената душа, со кого таа мора да

“.“ – Пророци и цареви, 422.
“.“ – Пророци и цареви, 425.

Петок 12. септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Каков одговор може да им се даде на оние кои тврдат дека е доволно само да веруваш?
2. Што го наведува грешникот на покајание?
3. Каква е улогата на верата во поттикнувањето на душата на каење и обратување? 
4. Каква улога во процесот на соработка имаат и едната и другата страна? 
5. Што им овозможува на вистинските верници да бидат победници?

Сподели го ова:

Слични објави