10 Човечката слава паѓа во прав

Сподели го ова:

10. лекција – 6. септември 2014.

Човечката слава паѓа во прав

“Зашто по благодат сте спасени преку верата; и тоа не е од вас – туку дар Божји!“ – Естира 4,14.

“Човекот целосно зависи од Христовата милост. Тој нема сила да направи ниту еден чекор во приближувањето кон Христа ако Божјиот Дух не го привлече.“ – Судир и храброст, 244.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Пророци и цареви, 409-414.

Недела 31. август

1. БОЖЈО ДЕЛО

а. Што може оправдувањето со вера да направи во нас и за нас? Римј. 3,24.25; Ефес. 2,8.

б. На кој начин самиот Господ Исус Христос му се открил на апостол Јован? Што тоа значи во врска со делото на спасението? Откровение 21,6.

ц. На кој начин самиот Господ Исус Христос му се открил на

“.“ – Пророци и цареви, 409.
“.“ – Пророци и цареви, 410.

Понеделник 1. септември

2. ПОВИК, ПОКАЈАНИЕ И ПРОСТУВАЊЕ

а. Кој е првиот чекор во спасувањето на една душа? Зошто душата прифаќајќи ја поканата, доаѓа кај Христа? Јован 12,32; 14,6.

“.“ – Пророци и цареви, 410.411.

б. Во кого е вистинското потекло на чинот на покајание во срцето на грешникот? 2 Тим. 1,9; Дела 5,31.

“.“ – Пророци и цареви, 411.

ц. Во кого е вистинското потекло на чинот на покајание во срцето

“.“ – Пророци и цареви, 413.

Вторник 2. септември

3. ВЕРА – ИСХОД НА БОЖЈАТА МИЛОСТ

а. Која е библиската дефиниција за верата? Кој е нејзиниот извор? Евр. 11,1.

“.“ – Судир и храброст, 245.

б. Каква е состојбата на грешникот без Божјата милост? Гал. 5,19-21.

ц. Каква е состојбата на грешникот без Божјата милост? Гал. 5,19-

д. Каква е состојбата на грешникот без Божјата милост? Гал. 5,19-

“.“ – 4 Сведоштво, 209.

Среда 3. септември

4. ДЕЛОТО НА СВЕТИОТ ДУХ

а. Која состојба на срцето е доказ дека Господ е на дело од страна на Неговиот Свет Дух да го спаси грешникот? Мат. 5,6.

б. Од што човекот е ослободен и што му е овозможено? Кол. 1,12.13; 1 Петр. 2,9.

“.“ – Пророци и цареви, 413.

ц. Од што човекот е ослободен и што му е овозможено? Кол.

“.“ – Пророци и цареви, 411.

“.“ – Совети за исхраната, 188.

Четврток 4. септември

5. ДЕЛОТО ЗАВРШЕНО

а. Кој критериум мораме да го достигнеме за да можеме да бидеме наследници на небото? Лука 10,27.

“.“ – Пророци и цареви, 413.

Петок 5. септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што покажува дека делото на оправдувањето и спасението во целост зависи од Христа?
2. Наведи разлика во поедините чекори во делото на спасението?
3. Која голема промена Божјата милост ја чини во срцето на покајаниот грешник?
4. Каква улога во сето тоа има Светиот Дух?
5. Што делото на спасението го прави комплетно?

 

Сподели го ова:

Слични објави