Без оглед какви сте или каков бил вашиот живот можете да се спасите само по патот што Бог го одредил. Морате да се покаете; морате беспомошно да паднете на Карпата, Исуса Христа. Морате да почувствувате потреба за лекар, за еден лек кој лекува од гревот – Христовата крв. Тој лек ќе може да се обезбеди само преку покајание пред Бога, и со вера во Господа Исуса Христа.


„Ако ги исповедаме гревовите свои,
Тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да нè очисти од секаква неправда“
(1 Јованово 1,9).

Demo
 

Историја на РДАСД

Историја на реформното движење на Aдвентистите на седмиот ден Повеќе.

Demo
 

Нашето верување

Краток преглед, објавен од страна на Генералната конференција... Повеќе.

Demo
 

Книги

Здравје и среќа, Копнежот на вековите, Мисли од гората на блаженството,... Повеќе.

Demo
 

Библиски Лекции

претставуваат програма за секојдневно тематско проучување на Божјото Слово... Повеќе.

Контакт

076 466 322 / info@rdasd.mk
Адреса
ул. Моша Пијаде 85
1300 Кумановo

Богослужба

  • Сабота
    9:30-10:30 Саботна школа
    11:00-12:00 Проповед

icon mapa

Како до нас?